DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zapraszamy do uczestnictwa i skorzystania z dofinasowania
w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” – jako lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – jako jednego z partnerów projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” trwa od 20 kwietnia 2017 r. do 20 maja 2017 r.

Czytaj więcej: DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INFORMACJA

W dniu 12 - 14 kwietnia 2017r. biuro LGD - U ŹRÓDEŁ czynne będzie nieczynne z powodu szkoleń.

INFORMACJA

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w dniu 7 kwietnia 2017 r. będzie nieczynne z powodu udziału w targach Agrotravel w Kielcach. Zapraszamy na nasze stoisko wystawiennicze.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2017 r.

Temat szkolenia:  

Zasady wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy oraz biznesplanu na operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej.

w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

Rozwoju działalności gospodarczej

oraz

Tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Czas szkolenia: 9:00 -14:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 kwietnia 2017 r.*

*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgł. szkol.rozwoj. dz.g. 04.2017.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie384

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017 r. 

Temat szkolenia:

Zasady wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy oraz biznesplanu na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

oraz

Podejmowanie działalności gospodarczej

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Czas szkolenia: 9:00 -14:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 kwietnia 2017 r.*

*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgł. szkol.podejmow. dz.g. 04.2017.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie345

STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U ŹRÓDEŁ" ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • kobiety,
  • osoby z niepełno sprawnościami
  • osoby z terenów wiejskich,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

 • dotacjana rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowew wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” 15 MARZEC 2017 R.

W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Prezes Zarządu Pani Anna Leżańska.

Po przedstawieniu i dokładnym omówieniu wszystkich dokumentów składających się na sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia przystąpiono do głosowania nad stosownymi uchwałami. Wszystkim członkom przybyłym na walne serdecznie dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków członkowskich w LGD.

PROJEKTY UCHWAŁ

Przedstawiamy projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ".

III FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza:

przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych, instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego  oraz osoby zainteresowane tematyką, z obszaru powiatu koneckiego, na III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej – "Zioła – pomysł na biznes" . Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://www.sodr.pl/index.php/1361-iii-forum-aktywnych-kobiet-ziemi-koneckiej-ziola-pomysl-na-biznes

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone