OGŁOSZENIE

Informujemy, że Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" MA DŁUGI WEEKEND!!!!!. ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK 19 SIERPNIA.
ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO WYPOCZYNKU.
 

ZA NAMI XX – JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO POWIATU KONECKIEGO

„Kuźnice Koneckie” to największa cykliczna impreza w powiecie koneckim i jedna z największych w regionie.

7 lipca w Parku Miejskim w Końskich wśród wystawców nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, które jak co roku promowało swoją działalność. Tym razem gościny „LGD – U ŹRÓDEŁ” udzieliły: Gmina Smyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smykowa.

Było nam niezmiernie miło spotkać naszych wiernych członków oraz poznać wielu nowych sympatyków LGD. Produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak” to jedna z wyróżniających atrakcji obszaru LGD. Ten liczący 225 km pieszy szlak turystyczny, zachwyca bogactwem: krajobrazu, form ukształtowania terenu, liczebnością rezerwatów, muzeów technikii zabytków sakralnych.  Mapy z jego przebiegiem, które można było otrzymać bezpłatnie na stoisku, rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

Dla nas był to dzień wyjątkowy, gdyż jedną z największych atrakcji niedzielnego popołudnia zapewniło Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” poprzez działania realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.13 Wzmacnianie organizacji pozarządowych pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez „Lokalną Grupę Działania - U ŹRÓDEŁ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mogliśmy podziwiać m.in. rekonstrukcję obozowiska z czasów Powstania Styczniowego, warsztaty edukacyjne, pokaz pn. „Ogień i żelazo” przybliżające tradycje i historie naszego regionu. Wspaniale zaprezentowała się również grupa rekonstrukcyjna w strojach historycznych wytworzonych podczas warsztatów edukacyjnych z powyższego projektu.

Bardzo nam miło, gdyż z roku na rok mamy coraz więcej zainteresowanych zwiedzających z całego kraju. Mamy nadzieję także, że będzie przybywać turystów odpoczywających czynnie na „Piekielnym Szlaku”.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

DNI OTWARTYCH DRZWI W ŚWIĘTOKRZYSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH

 

Tradycją już jest, że w ostatni weekend czerwca są obchodzone Dni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, z którym mamy przyjemność sąsiadować. Stowarzyszenie „LGD -U ŹRÓDEŁ” w tym dniu również ma „otwarte drzwi” dla coraz większej ilości członków, gości i sympatyków, którzy bardzo chętnie odwiedzają siedzibę LGD.

W tym roku dzień 30 czerwca był to dla nas wyjątkowy. W niedzielę można było obejrzeć element realizowanego projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych pt. „Tradycja folklorem tkana”, gdzie 2 organizacje pozarządowe z dwóch Gmin tj. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca SORBIN z Sorbina z Gminy Bliżyn i Koło Gospodyń Wiejskich w Skroninie z Gminy Białaczów podjęły współpracę w zakresie zachowania i utrwalenia dziedzictwa lokalnego w obszarze kultury ludowej. Wnioskodawcą grantu jest członek naszego „LGD – U ŹRÓDEŁ” oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca SORBIN Pan Krzysztof Król. Efekty wspólnej pracy mogliśmy podziwiać na scenie przy ŚODR w formie  suity opoczyńskiej, obejmującej śpiewy i tańce regionu opoczyńskiego. Prześliczne stroje ludowe i wspaniała muzyka cieszyły oczy i uszy wszystkich zwiedzających. Na scenie zaprezentował się 40- osobowy zespół uczestników projektu z gmin Bliżyn i Białaczów. Czynny udział w projekcie brał sam Wnioskodawca Pan Krzysztof Król oraz Wiceprezes „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” Pani Anna Kaźmierczyk.  Oprawę muzyczną wykonała kapela w składzie:  Dariusz Figarski – akordeon, Edward Orłowski – skrzypce, Ryszard Kucewicz – bębenek. Choreografem w projekcie jest Pani Marta Lewandowska.

Projekt „Tradycja folklorem tkana” to dobry przykład stanowiący podłoże przyszłych form współpracy pomiędzy i organizacjami pozarządowymi z różnych regionów obszaru LGD.

Poza sceną turyści mogli zobaczyć między innymi wystawy zwierząt hodowlanych, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji. Wytwory naszych rękodzielników, pyszne sery, miody oraz rośliny ozdobne można było zakupić na stoiskach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

INFORMACJA

 

W dniu 21 czerwca 2019 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

INFORMACJA

UWAGA!!!!

ZMIANA GODZINY SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniu:

20 maj 2019 r. w godz. 16:00 – 21:00 „Fundusze zewnętrzne dla NGO”

Zapraszamy serdecznie.

ZAPROSZENIE

      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenia, które odbędą się w siedzibie,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniach:

  • 15 maj 2019 r., w godz. 9:00 - 14:00 - „Wizerunek NGO w sieci i współpraca z mediami”
  • 20 maj 2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 – „Fundusze zewnętrzne dla NGO”

Ponadto  przez cały okres trwania projektu tj. od 8 do 30 maja 2019 r. będzie prowadzone indywidualne poradnictwo prawne i księgowe dla zrekrutowanych organizacji pozarządowych.

W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa konieczne jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 41 375 95 33, 501 192 800  lub osobiście.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NR 1/2019/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 29 kwietnia 2019 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone