OPOCZYŃSKIE TRAGI PRACY I EDUKACJI 10.03.2016 R.

10 marca 2016 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” miało, po raz pierwszy swoje stoisko wystawiennicze podczas Opoczyńskich Tragów Pracy i Edukacji w Opocznie. Współorganizatorami tej edycji Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Powiat Opoczyński, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie. Patronat Honorowy nad targami objął Starosta Opoczyński.

Wśród wystawców byli również: przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, instytucje wspierające rozwój rynków pracy i edukacji, szkoły, uczelnie i instytucje szkoleniowe, agencje pracy, instytucje ekonomii społecznej. Tak szeroki przekrój wystawców pozwalał zainteresowanym: młodzieży, bezrobotnym, poszukującym pracy w określonych zawodach uzyskać informacje dotyczące zapotrzebowania w zakresie edukacji i rynku pracy.

Nasze stoisko cieszyło się zainteresowaniem szczególnie wśród osób uprawiających turystykę pieszą, a to za przyczyną „Piekielnego szlaku”, który przebiega m.in. przez Żarnów, Białaczów i Paradyż z województwa łódzkiego. Zainteresowanych informowaliśmy również o możliwościach dofinansowania miejsc pracy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II FORUM KOBIET AKTYWNYCH ZIEMI KONECKIEJ 11.03.2016 R.

II Forum Kobiet Aktywnych Ziemi Koneckiej odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach pod hasłem: „Produkt tradycyjny i lokalny czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich”. Forum składało się z części wykładowej i konkursowej. W ramach części konkursowej przedstawiciele (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) gmin z terenu powiatu koneckiego prezentowali 9 produktów i 3 potrawy. Po części wykładowej uczestnicy Forum skosztowali prezentowane produkty i potrawy celem oddania głosu na najlepszą spośród nich w obydwu kategoriach. Konkurs na najlepszą potrawę wygrało Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju Wsi Miłaków z gminy Gowarczów, objętej działaniem „LGD - U ŹRÓDEŁ”, z wykwintnymi pierogami. Prezes Stowarzyszenia Pani Ewelina Kos nie kryła radości z wygranej, tym bardziej, że stowarzyszenie jest stosunkowo młodą organizacją. Bardzo gratulujemy i wierzymy, że ta nagroda przerodzi się w jeszcze większy zapał do prac na rzecz integracji wiejskiej i promocji regionu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LGD - U ŹRÓDEŁ” 16.03.2016 R.

16 marca 2016 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu Anna Leżańska. Po przedstawieniu i dokładnym omówieniu wszystkich dokumentów składających się na sprawozdanie z rocznej działalności stowarzyszenia przystąpiono do głosowania nad stosownymi uchwałami, które zostały przyjęte jednogłośnie. Wszystkim członkom przybyłym na walne serdecznie dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków członków LGD.

ŻYCZENIA

INFORMACJA

W DNIU 24 MARCA 2016 R (CZWARTEK) BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 8:00 DO GODZINY 12:00,
NATOMIAST W PIĄTEK 25 MARCA 2016 R. BĘDZIE NIECZYNNE.

INFORMACJA

W dniach od 10 do 11 marca 2016 r. (czwartek i piątek) Biuro LGD - U ŹRÓDEŁ będzie nieczynne z powodu udziału w szkoleniach/konferencjach.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych (wpisanych do KRS nie dłużej niż 18 m-cy), grup nieformalnych oraz lokalnych liderów z województwa świętokrzyskiego na bezpłatne spotkanie szkoleniowo – animacyjne, które odbędzie się w dniu 27.01.2016 r. o godzinie 15:00 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ „ tj. w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30.

Szkolenie organizowane jest w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o mikrodotacje (do 5.000,00 zł.) w ramach programu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach.

Więcej informacji o mikrodotacjach znajduje się na stronie internetowej: www.fio.sir.com.pl.

Zajęcia będą prowadzone będą przez doświadczonego animatora metodą warsztatowo – wykładową, w trakcie której uczestnicy dowiedzą się, jakie są główne założenia projektu, kto może ubiegać się o mikrodotację oraz jakie są ograniczenia i bariery w pozyskiwaniu wsparcia.

Zgłoszeń (po jednym przedstawicielu danej organizacji, grupy nieformalnej) na spotkanie można dokonywać na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 41 375 95 33.*

*Z uwagi na formę warsztatową spotkania zapraszamy w szczególności osoby realnie zainteresowane złożeniem wniosku o mikrodotację. W przypadku dużej liczby zgłoszeń „LGD -U ŹRÓDEŁ” zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczone warunki lokalowe.

INFORMACJA

W DNIU 15 STYCZNIA 2016 ROKU BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE NIECZYNNE. ZAPRASZMY W PONIEDZIAŁEK 18 STYCZNIA OD GODZINY 8:00 DO 16:00.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH OD 04.01.2016 DO 08.01.2016 R.
BIURO LGD BĘDZIE NIECZYNNE.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W 2016 ROKU!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone