INFORMACJA

Informujemy, iż z uwagi na zaplanowane posiedzenia Rady LGD w dniach 30.05.2017 r (wtorek) i 31.05.2017 r. (środa), godziny pracy Biura LGD zostają przesunięte – w ww. dni Biuro LGD będzie czynne w godzinach od 12:00 -20:00.

INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U  ŹRÓDEŁ" DO 22 MAJA 2017 R. PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE", W RAMACH KTÓREGO OSOBY Z  OBSZARÓW WIEJSKICH (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA  MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJE W WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ PLUS WPARCIE POMOSTOWE  PRZEZ PÓŁ ROKU W WYSOKOŚCI 1100 ZŁ. NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTY  REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

UWAGA !!!!!!!

Termin złożenia formularzy rekrutacyjnych upływa

22 maja 2017 roku do godziny 16:00 (poniedziałek)

SZKOLENIA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniach 13 i 14 kwietnia 2017 r. zorganizowało szkolenia w związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenia odbyły się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Tematem szkoleń były zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu na operacje z zakresu podejmowania (13 kwietnia)  i rozwoju działalności gospodarczej (14 kwietnia). Szkolenie poprowadził Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Końskich Pan Adam Bukowski. Łącznie wzięło w nich udział 40 osób.

 

REGIONALNE TARGI PRACY 7 KWIECIEŃ 2014

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 7 kwietnia 2017 r. wzięła udział w charakterze wystawcy podczas  Regionalnych Targów Pracy.

Krótka fotorelacja.

TARGI AGROTRAVEL 2017 R.

Już po raz dziewiąty w dniach 7-9.04.2017 r. w Kielcach odbyły się Targi Turystyki i Agroturystyki Wiejskiej AGROTRAVEL 2017. Wzorem lat ubiegłych targom towarzyszył jarmark rękodzieła ludowego, można było posmakować tradycyjnej pysznej zalewajki czy pajdy chleba ze smalcem, poznać ofertę atrakcyjnego wypoczynku na wsi czy też wziąć udział w  konkursach organizowanych przez wystawców.

Stoisko „LGD – U ŹRÓDEŁ” jak zwykle odwiedziło mnóstwo sympatyków i gości. Na naszym stoisku prezentowaliśmy rzeźby Pana Wojciecha Grzędowskiego – rzeźbiarza z miejscowości Petrykozy oraz Pana Czesława Szmalca z Bliżyna, które wzbudzały zainteresowanie i zachwyt zwiedzających.

W sobotę stoisko swymi wyrobami (serwety, palmy wielkanocne oraz serek kozi) wzbogaciła Pani Teodozja Krauze z Jeżowa. Za co pięknie dziękujemy.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zapraszamy do uczestnictwa i skorzystania z dofinasowania
w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” – jako lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – jako jednego z partnerów projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” trwa od 20 kwietnia 2017 r. do 20 maja 2017 r.

Czytaj więcej: DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone