OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia, Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory wniosków: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, tematyką obejmujące zasady sporządzania Biznesplanu,w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Podejmowania działalności gospodarczej praz osoby do 29 roku życia oraz Rozwoju działalności gospodarczej

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie
Czas szkolenia: 11:00 -14:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 listopada 2016 r.* 

*O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail. 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta_zgl_na_szkolenie.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie307

ZAPROSZENIE

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby do 29 r. ż. w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
zaprasza na spotkanie informacyjne przeznaczone dla osób do 29 roku życia.


Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie od godziny 10:00 do 11:00.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie promocyjno –informacyjno - integracyjne z okazji IX rocznicy utworzenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, które odbędzie się

19 listopada 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 w siedzibie LGD
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30Spotkanie ma charakter otwarty, zatem chętnych prosimy o zgłoszenie wzięcia udziału do dnia 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00 pod nr telefonu 41 375 95 33 lub 501 192 800, lub e–mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD - U ŹRÓDEŁ
z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za prace przypadającą w sobotę 19.11.2016 r.

Na podstawie &20 ust 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” zarządza się co następuje:
ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w sobotę 19 listopada 2016 r..

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

INFORMACJA

W dniu 27 października 2016 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w sesji Rady Miejskiej w Końskich.

SESJE RAD GMIN I/LUB MIAST

We wrześniu 2016 roku, korzystając z gościnności gospodarzy gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” mogliśmy uczestniczyć w Sesjach Rad Gmin i/lub Miast, aby przedstawić informację o środkach finansowych dostępnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 20145-2020. Obecni na sesjach Radni, sołtysi oraz zaproszeni goście, otrzymali informacje na jakie przedsięwzięcia będzie można składać wnioski o przyznania pomocy, w jakich kwotach oraz o terminach planowanych naborów. Rozdano także materiały promocyjne obejmujące ww. informacje.
Dotychczas przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyli w sesjach rad w:
• 8 września 2016 r. w Bliżynie
• 14 września w Stąporkowie
• 20 września 2016 r. w Białaczowie
• 28 września w Rudzie Malenieckiej oraz
• 30 września2016 r. w Smykowie.
Kolejne zbliżające się sesje, w których będziemy uczestniczyć to: Gowarczów, Paradyż (5 października 2016 r.), Żarnów (11 października 2016 r.), Końskie.

INFORMACJA

W dniu 5 października 2016 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w Sesjach Rady Gminy Gowarczów i Paradyż.

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

UDOSTĘPNIAMY link, pod którym znajdują się aktualne wzory wniosków o przyznanie pomocy, umów i instrukcje w RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

WZORY WNIOSKÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone