WEŹ UDZIAŁ W RAJDZIE ROWEROWYM - PIEKIELNIE DOBRYM SZLAKIEM

12 września na terenie dwóch gmin (Stąporków i Bliżyn) zorganizowany zostanie "Rajd Rowerowy - Piekielnie dobrym szlakiem" połączony z piknikiem promocyjno-integracyjnym służącym integracji członków lokalnej społeczności gmin: Bliżyn i Stąporków. Poprowadzony zostanie m.in. fragmentami Piekielnego Szlaku.  Pierwsze 150 osób, które zapiszą się na rajd za pomocą formularza zgłoszeniowego otrzyma pamiątkowe medale. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna i Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów.

Uczestnicy rajdu do wyboru będą mieli cztery trasy rowerowe (o różnym stopniu trudności) prowadzące  urokliwymi drogami gmin: Bliżyn i Stąporków.

Start rajdu zaplanowany został 12 września o godzinie 10.00 z dwóch miejsc. W Stąporkowie start odbędzie za Gminnym Ośrodkiem Kultury (obok muszli koncertowej), a w Bliżynie przy altanie grlillowej nad zalewem.

TRASA 1  (22 km)

Stąporków - Hucisko - Gosań - Włochów - Sorbin - Zbrojów - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym

TRASA 2  (31 km)

Stąporków  - Stara Góra - Wielka Wieś - Niekłań Wielki - Majdanki - Borki - Mroczków - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym

TRASA 3  (31 km)

Altana grillowa nad zalewem w Bliżynie - Świnia Góra - Nowy Odrowążek - Włochów - Pardołów - Świerczów - Sorbin - Zbrojów - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym

TRASA 4  (44 km)

Altana grillowa nad zalewem w Bliżynie - Ubyszów - Majdów - Książek - Budki - Aleksandrów - Huta - Niekłań Mały - Niekłań Wielki - Wólka Plebańska - Odrowąż - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym

Po zakończeniu rajdu dla uczestników wydarzenia przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami.

Zgłoszenia do udziału w rajdzie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/9gfd3

Więcej informacji na temat rajdu (trasy gpx) na stronie: http://rajd.piekielnyszlak.pl/

Zadanie organizowane jest w ramach operacji "Marketing obszaru LGD", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2.5 "Marketing obszaru LGD" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone