ZARZĄD

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Anna Leżańska  - Prezes  Zarządu
  2. Barbara Goworek - Wiceprezes Zarządu
  3. Jolanta Orman – Skarbnik
  4. Justyna Kołodziejczyk - Członek
  5. Krzysztof Nawrocki – Członek
  6. Stanisław Pacocha – Członek
  7. Przemysław Janiszewski
  8. Jerzy Duda
  9. Wojciech Rudalski

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone