WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Pracownik biura odczytał Sprawozdania z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, a Pani Księgowa wraz z Panią Prezes omówiła je ze szczegółami, odpowiadając na pytania zebranych członków. Powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w formie uchwały.

Po przegłosowaniu  sprawozdań Przewodnicząca przedstawiła Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018, który również  został zatwierdzony podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

 

WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT MOTYWU/ MASKOTKI/ ZNAKU ROZPOZNAWCZEGO - SYMBOLU „PIEKIELNEGO SZLAKU”

Komisja Konkursowa konkursu na projekt motywu/ maskotki/ znaku  rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku", podczas posiedzenia w dniu 11.03.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, dokonała przeglądu i oceny prac złożonych na konkurs na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku”. 

W wyniku indywidualnej oceny złożonych prac sporządzono ich listę rankingową. Autorom trzech najwyżej ocenionych prac przyznano trzy nagrody główne:

 • za zajęcie I miejsca w konkursie P. Małgorzacie Chrzanowskiej za pracę pt. “Piekielny Stwór” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 1200 PLN,
 • za zajęcie II miejsca w konkursie P. Marcinowi Żakowi za pracę pt. “Leśny Czart Czartek” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 500 PLN,
 • za zajęcie III miejsca w konkursie P. Annie Marek za pracę pt. “Symbol Piekielnego Szlaku” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 300 PLN. 


O terminie uroczystego wręczenia nagród w konkursie laureaci nagród głównych zostaną powiadomieni telefonicznie.

REALIZACJA OPERACJI

W marcu 2019 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zakończyła realizację operacji własnej pt. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy          i detaliczny” w ramach poddziałania 19.2 „Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem operacji, była integracja podmiotów gospodarczych branż kluczowych dla  obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” oraz nawiązanie współpracy między nimi poprzez udział we wspólnych szkoleniach, panelach i konferencji.

W ramach operacji zrealizowane zostały:

Konferencja „Zewnętrzne źródła finansowania i rozwoju przedsiębiorstw”, panel tematyczny: „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw branż kluczowych dla  LSR”. Panel składał się z trzech bloków „Finansowania turystyki i rekreacji", „Ochrona środowiska i wdrażanie rozwiązań proekologicznych" oraz "Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – rozwój działalności".  Konferencja zakończona  spotkaniem  integracyjnym, uświetnionym występem artystycznym.

Wizyty studyjne  dla przedsiębiorców branż kluczowych dla LSR z gmin woj. łódzkiego i gmin woj. świętokrzyskiego. Sześciu przedsiębiorców zaprezentuje swoje działalności powstałe lub rozwinięte dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem „LGD – U ŹRÓDEŁ” w ramach naborów ogłaszanych na przedsięwzięcia: „Podejmowanie działalności gospodarczej” i „Rozwój działalności gospodarczej”. Zaprezentowaliśmy uczestnikom ciekawe przykłady wykorzystania środków PROW, przedsięwzięć podjętych przez przedsiębiorców w obszarze branż kluczowych.

Szkolenie: „Strategie promocyjne i reklamowe - psychologia reklamy firmy". Celem szkolenia był rozwój umiejętności poznania psychologicznych mechanizmów decydujących
o skuteczności reklamy, nabycie umiejętności doboru odpowiednich strategii promocyjnych do danej marki lub produktu, poznanie wybranych metod badania skuteczności reklamy możliwych do zastosowania we własnej firmie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu i zapraszamy do kontaktu z nami.

Poniżej krótka fotorelacjia z projektu.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Oddajemy do Państwa dyspozycji materiały szkoleniowe z projektu pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (mat_szkol.pdf)Konspekt1115
Pobierz plik (Panel 1.pdf)Panel 1282
Pobierz plik (panel2.pdf)Panel 2281
Pobierz plik (panel3.pdf)Panel 3293
Pobierz plik (strat_rek_psych_rek.pptx)Prezentacja297

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Modliszewice, dn. 25.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 12 marca 2019 roku o godzinie 16:30

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2018 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 8 marca 2019 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Strategie promocyjne i reklamowe - psychologia reklamy firmy" w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data szkoleń: 05-06 marzec 2019 r.

Miejsce szkoleń: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Program:

09:00- 09:45 – Czym jest strategia reklamy.

09:45 -10:00 – Przerwa kawowa.

10:00 -10:45 – Znaczenie promocji dla przedsiębiorców.

10:45 -11:00 - Przerwa kawowa.

11:00 – 11:45 – Fazy strategii.

11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa.

12:00 – 12:45 – Rodzaje reklamy.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności poznania psychologicznych mechanizmów decydujących o skuteczności reklamy, nabycie umiejętności doboru odpowiednich strategii promocyjnych do danej marki lub produktu, poznanie wybranych metod badania skuteczności reklamy możliwych do zastosowania jej we własnej firmie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 41 375 95 33, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezes Zarządu
 Anna Leżańska

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 6/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 15.02.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbył się warsztat refleksyjny.  Omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją ,  której celem było znalezienie odpowiedzi na 8 pytań nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ PIERWSZYCH PROJEKTÓW GRANTOWYCH W „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 5 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” zostało podpisane 16 umów z grantobiorcami, którzy złożyli wnioski w ramach  konkursów grantowych na: Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” oraz Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Dzięki otrzymanym grantom, na obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych zostanie wiele ciekawych inicjatyw integrujących społeczności lokalne, jak również wzmacniające organizacje pozarządowe poprzez szkolenia. Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje o poszczególnych wydarzeniach.

Grantobiorcom gratulujemy, a przy realizacji projektów uczestnikom życzymy wiele przyjemności.

KONKURS PLASTYCZNY

Weź udział w konkursie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ciekawy i oryginalny projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) „Piekielnego Szlaku” - szlaku wiodącego przez najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca 9 gmin z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” (6 gmin woj. świętokrzyskiego i 3 gminy woj. łódzkiego).

„Piekielny Szlak” to licząca blisko 225 km długości trasa turystyczna poprowadzona przez tereny dziewięciu gmin z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego, łącząca największe atrakcje turystyczne tego obszaru i umożliwiająca turystom dotarcie do miejsc owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Na trasie szlaku, który łączy miejscowości Piekło i Niebo, nie brakuje licznych rezerwatów i pomników przyrody, muzeów techniki i miejsc związanych z odlewnictwem, a także zabytków sakralnych oraz miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Właśnie ogłoszony konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”, który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak”, a także w procesie promocji szlaku, promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem.

Przede wszystkim liczy się pomysł

Prace złożone na konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu, maskotki lub znaku rozpoznawczego (symbolu) Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest „Piekielny Szlak” - powinny więc nawiązywać do historii, do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została ta trasa.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być autorskimi i nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami plastycznymi, wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną w formacie A4 lub A3, muszą być również wykonane w trzech perspektywach - przedniej, bocznej i tylnej.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję konkursową według kilku kryteriów (m.in. pod kątem: oryginalności, zgodności z tematem, uwzględnienia specyfiki i charakteru „Piekielnego Szlaku”, estetyki, kompozycji, walorów użytkowych, potencjału wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe o wartości 300,00 PLN, 500,00 PLN i 1 200,00 PLN.

Prace na konkurs można składać do 04 marca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 marca br.

Więcej informacji nt. konkursu (w tym jego szczegółowy Regulamin, a także wymagane formularze) znajdziecie Państwo na stronie www.piekielnyszlak.pl

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_PL.pdf)Regulamin konkursu436

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone