ZAPROSZNIE NA FESTYN INTEGRACYJNY

    Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku zaprasza na Festyn Integracyjny realizowany w projekcie grantowym pn. „WSPÓŁPRACA WZBOGACA- PROMOCJA DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W PARAFII ODROWĄŻEK” w ramach przedsięwzięcia 1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone