TURYSTYKA I PROMOCJA OBSZARU LGD - PARKI NORDIC WALKING

Pierwsze certyfikowane Parki do Nordic Walking w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” w ramach projektu Aktywna Turystyka i Wypoczynek finansowanego z działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007 - 2013 przygotowała oraz wykonała, 5 certyfikowanych Parków do Nordic Walking. Dwa na terenie,, LGD – U ŹRÓDEŁ” oraz trzy na terenie LGD „Region Włoszczowski”.

Realizacja projektu była od lipca 2013 roku do października 2014 roku . Koszt poniesiony przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” to 70789,10 zł . Stacja Zdrowie.pl , której właścicielem jest Pan Rafał Przyszlak wykonała wszelkie prace związane z realizacja przedsięwzięcia oraz przeprowadziła rajdy inaugurujące otwarcie parków.
Należy dodać, iż parki te, są pierwszymi Parkami Nordic Walking w województwie świętokrzyskim, a dzięki certyfikacji są jedynymi na naszym terenie, które pozwalają na przeprowadzanie oficjalnych zawodów pod patronatem Polskiej Federacji Nordic Walking.

Zapraszamy do korzystania z wyznaczonych tras do Nordic Walking.

 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (mapnik_blizyn.pdf)Mapnik Bliżyn1497
Pobierz plik (mapnik_ruda_m.pdf)Mapnik Ruda Maleniecka1550
Pobierz plik (mapnik_sielpia.pdf)Mapnik Sielpia1585
Pobierz plik (cwiczenia.pdf)Ćwiczenia1513

FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY – „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

W dniach 4 – 5 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” we współpracy z LGD „ Wielicka Wieś” z Wieliczki, LGD „ Kraina Wielkiego Łuku Warty” z Osjakowa, LGD „ Razem na Rzecz Rozwoju” z Mirca zorganizowała w ramach projektu współpracy finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Festiwal Folklorystyczny – „ Co Kraj To Obyczaj”. Celem projektu było zachowanie, promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie lokalnych obrzędów oraz zwyczajów z obszaru wszystkich partnerów projektu. Pierwszy dzień festiwalu odbył się na obszarze działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” była to tzw. „ scena rozśpiewana”, na której swoje umiejętności zaprezentowało 14 zespołów. Można było usłyszeć wiele znanych i zapomnianych już utworów ludowych. Natomiast drugim dniem konkursu była tzw. „ scena rozgadana” podczas której 10 zespołów zaprezentowało scenki rodzajowe z życia wsi m.in. pieczenie chleba, kiszenie kapusty, obrzędy weselne itp. Festiwal rozpoczął barwny korowód zespołów poprowadzony aleją spacerową w Sielpi. Ponadto przy głównej alei wystawione zostały stoiska, na których swoje wyroby prezentowali lokalni twórcy. Można było także skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez działające na obszarach partnerów Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Dwa dni festiwalu uświetnili również goście ze Słowenii zespół „KULTURNO UMETNISKO DRUZSTWO - KUD BELTINCI” i z Białorusi „ Sybirak”. Festiwal zgromadził wielu sympatyków folkloru, nie zabrakło tańców i wspólnej zabawy. Szczególne podziękowania dla wszystkich uczestników za upowszechnianie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone