RAJD NORDIC WALKING 21.09.2019 R.

Dzięki ośmiu Lokalnym Grupom Działania województwa świętokrzyskiego, w tym Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” powstał projekt współpracy pn.: „Marsz po zdrowie”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniu 21.09.2019 r. z placu przy Świetlicy Środowiskowej w Czarnej, w gminie Stąporków ruszył Rajd Nordic Walking zorganizowany przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” jako pierwszy z cyklu marszów promujących zdrowy tryb życia w ramach realizacji ww. projektu. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez pracowników biura LGD-u : Panią Justynę Godlewską, Katarzynę Potocką oraz Magdalenę Ran – Rokicką.

Rajd przebiegał zieloną trasą Parku Nordic Walking w Czarnej na dystansie 4,9 km. Udział wzięli zarówno wytrawni chodziarze, osoby początkujące, a także dzieci.                                                           

Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk, które omówiły cel spotkania i życzyły uczestnikom udanej zabawy. Na miejscu każdy mógł wypożyczyć kijki zakupione w ramach projektu. Pod bacznym okiem instruktora Pana Roberta Walczyka, który z doskonałą precyzją przedstawił instruktaż prawidłowego korzystania z kijków nordic walking, rozgrzał grupę, po czym wszyscy ruszyli w teren. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał odpowiednio przygotowany i doświadczony ratownik medyczny Pan Polan Ran-Rokicki. Wszystkim dopisywał humor, śmiechu nie było końca, również pogoda nam sprzyjała mimo dżdżystego poranka. Piecze nad gastronomicznym punktem rajdu pełniło Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Błotnica” z Błotnicy. Panie przygotowały przepyszne dania i ciasta, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Czas umilała muzyka. Na koniec wszyscy zebrali się przy ognisku, gdzie każdy uczestnik otrzymał upominek i dyplom uczestnictwa w Rajdzie, który starannie wykaligrafowała obyta chodziarka Pani  Krystyna Kowalska.

W ramach projektu współpracy pn.: „Marsz po zdrowie” powstanie 6 Parków Nordic Walking umożliwiających uprawianie aktywnej turystyki z wykorzystaniem walorów turystycznych obszaru. Zapraszamy zatem już teraz na kolejne rajdy i dziękujemy wszystkim za udział w sobotnim przedsięwzięciu.                                                        

Zapraszamy ponownie.

 

WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2, 5 i 9 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień  15 października 2019 roku godz. 15.30.

Wyborcze Walne Zebranie Członków, które  odbędzie się w siedzibie „LGD  - U ŹRÓDEŁ”
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
  • odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • odwołania Rady Stowarzyszenia.
 8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
  • wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
  • wybór organów LGD.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 11 października 2019 roku.

W związku z punktem 8 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza ZGŁOSZENIA I REKOMENDACJI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA, którego wzory są udostępnione na stronie internetowej www.uzrodel.pl Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia -  zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

 Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień  przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 14 października 2019 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału
w obradach (§12 ust. 1 pkt 4).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 14 października 2019 roku do godziny 15.00.  

 

                                                                Prezes Zarządu
                                                                Anna Leżańska

Zaproszenie na Rajd Nordic Walking

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza 21 września 2019 r. do miejscowości Czarna (budynek Świetlicy Środowiskowej w Czarnej 74) na Rajd Nordic Walking z cyklu marszów promujących zdrowy tryb życia w ramach realizacji projektu współpracy pn.: "Marsz po zdrowie".

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy670
Pobierz plik (REGULAMIN RAJDU.pdf)Regulamin Rajdu743

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" MA DŁUGI WEEKEND!!!!!. ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK 19 SIERPNIA.
ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO WYPOCZYNKU.
 

ZA NAMI XX – JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO POWIATU KONECKIEGO

„Kuźnice Koneckie” to największa cykliczna impreza w powiecie koneckim i jedna z największych w regionie.

7 lipca w Parku Miejskim w Końskich wśród wystawców nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, które jak co roku promowało swoją działalność. Tym razem gościny „LGD – U ŹRÓDEŁ” udzieliły: Gmina Smyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smykowa.

Było nam niezmiernie miło spotkać naszych wiernych członków oraz poznać wielu nowych sympatyków LGD. Produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak” to jedna z wyróżniających atrakcji obszaru LGD. Ten liczący 225 km pieszy szlak turystyczny, zachwyca bogactwem: krajobrazu, form ukształtowania terenu, liczebnością rezerwatów, muzeów technikii zabytków sakralnych.  Mapy z jego przebiegiem, które można było otrzymać bezpłatnie na stoisku, rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

Dla nas był to dzień wyjątkowy, gdyż jedną z największych atrakcji niedzielnego popołudnia zapewniło Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” poprzez działania realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.13 Wzmacnianie organizacji pozarządowych pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez „Lokalną Grupę Działania - U ŹRÓDEŁ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mogliśmy podziwiać m.in. rekonstrukcję obozowiska z czasów Powstania Styczniowego, warsztaty edukacyjne, pokaz pn. „Ogień i żelazo” przybliżające tradycje i historie naszego regionu. Wspaniale zaprezentowała się również grupa rekonstrukcyjna w strojach historycznych wytworzonych podczas warsztatów edukacyjnych z powyższego projektu.

Bardzo nam miło, gdyż z roku na rok mamy coraz więcej zainteresowanych zwiedzających z całego kraju. Mamy nadzieję także, że będzie przybywać turystów odpoczywających czynnie na „Piekielnym Szlaku”.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone