SZKOLENIE „MAŁE PROJEKTY” 11.03.2013 ROK

W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 11 marca 2013 roku odbyło się szkolenie na temat działania „Małe projekty”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które chciały uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach, które pozwolą beneficjentom aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykładowca Pan Adam Bukowski bardzo szczegółowo omówił wniosek, kryteria dostępu oraz wszystkie obowiązki jakie musi spełnić beneficjent, żeby wniosek został poprawnie wypełniony a zadania w nim zawarte zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękujemy za udział.

NAŁĘCZÓW 27 PAŹDZIERNIK 2012 ROK.

Drugie w tym roku wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej odbyło się do Nałęczowa, gdzie swą siedzibę ma Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Obejmuje ona swym zasięgiem 11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn. Prezes LGD -u Pan Zbigniew Pacholik, poświęcił nam swój czas i zaprezentował działalność grupy oraz jej osiągnięcia, a należy dodać, że mają się czym pochwalić.
Spotkanie rozpoczęliśmy w Drzewcach, gdzie dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu mieszkańców odnowiono i zagospodarowano świetlicę wiejską spełniającą obecnie zadania kompleksu rekreacyjno – integracyjnego. Kolejnym krokiem było powstanie boiska sportowego. Wszystko to mogło powstać dzięki konkursom z takich działań jak Małe projekty i Odnowa wsi. Poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Drzewcach oraz podzieliły się z nami swoimi refleksjami na temat środków z PROW. Ich entuzjazm bardzo pozytywnie wpłynął na uczestników szkolenia wyjazdowego. Nastąpiła wymiana telefonów i jest szansa na dalszą współpracę.
Choć pogoda spłatała nam figla i padał rzęsisty deszcz to nie przeszkodziło nam by zobaczyć Miniskansen „Wojciechosko Zagroda” , którego właścicielka Pani Małgorzata Kowalczyk korzysta
z aplikowania o fundusze unijne nie tylko z PROW na szeroką skalę. Nie zrażają ją procedury tylko patrzy na wymierne korzyści płynące z tej możliwości. Zagroda to znakomite miejsce dla każdego i w każdym wieku. Można tam poznać regionalną tradycję, poznać dawne zawody, odpocząć na łonie natury. Jedno miejsce, a tyle możliwości. Niestety pogoda nie pozwoliła nam wziąć udziału w Questie – wyprawie odkrywców. Jest to znakomita zabawa dla zwiedzających na zasadzie zabawy w podróżników- odkrywców. Na koniec Kazimierz Dolny skąpany w deszczu tez miał swój urok. Spotkanie na gorącej kawie było czasem na refleksje ze szkolenia.

Panu Prezesowi Lokalnej Grupy działania „Zielony Pierścień” serdecznie dziękujemy za przyjęcie i zapraszamy do nas.

WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pierwsze w rym roku wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej odbyło się w dniu 26.05.2012r. Tym razem udaliśmy się na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” mającą swoją siedzibę w Mircu. Choć są bardzo małym LGD – dem ,bo zaledwie obejmującym swoim zasięgiem dwie gminy Mirzec i Skarżysko- Kościelne to jednak mogą pokazać, że małe nie znaczy gorsze. Zaangażowanie ludności oraz współpraca z samorządami ma wyraźne przełożenie na szereg pozytywnych zmian.

Pan Mirosław Sasal wiceprezes LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” poświęcił nam swój czas i pokazał przykłady wykorzystania funduszy unijnych.

W miejscowości Plebańskie Pole Lipowe z „małych projektów” została wyposażona świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają gdzie się teraz spotykać oraz organizować różnego rodzaju uroczystości.

Kolejnym przykładem dobrego gospodarza jest ks. Marian Czajkowski z Kościoła pw. Św. Trójcy ze Skarżyska Kościelnego, gdzie dzięki wnioskom z ,,małych projektów” już zostały odrestaurowane drzwi kościoła, a obecnie są w trakcie prac restauratorskich – konserwatorskich zabytkowe epitafia Jana Gąsiorowskiego i Bonawentury Szelikowskiego z kruchty południowej kościoła.

W miejscowości Majków Pani Danuta Jasiewska dyr. Szkoły Podstawowej opowiedziała nam o dużej inwestycji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, gdzie utworzyli bazę noclegową „ Nad Żarnówką”. Nie tylko baza noclegowa zrobiła wrażenie na słuchaczach. Osoba Pani dyrektor jest przykładem na to, jak dużą satysfakcję może dawać praca na rzecz społeczeństwa.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że nic się nie dzieje bez zaangażowania i pracy wspólnej na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych.

Pięknie dziękujemy za miłe przyjęcie.

SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - LGD „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” skupiająca 14 gmin województwa łódzkiego z siedzibą w Osjakowie, była już szóstym miejscem szkolenia wyjazdowego dla liderów lokalnej społeczności z terenu LGD – U ŹRÓDEŁ.

Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć jak rozwijają się małe miejscowości (tym razem z województwa łódzkiego) dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i nie tylko.

Mieliśmy przyjemność skosztowania pysznych wypieków przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, gdzie dzięki dofinansowaniu z Małych Projektów została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, która znakomicie spełnia swoje zadania między innymi aktywizując lokalną społeczność. Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania funduszy PROW było Centrum Informacji Turystycznej przy przystani kajakowej w Działoszynie, gdzie z Małych Grantów zakupiono wyposażenie.

Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ślicznie dziękujemy za poświęcony nam czas, gościnę i zapraszamy do nas.

LGD "RAZEM NA RZECZ ROZWOJU"

W dniu 30 września 20011 r. gościliśmy na terenie naszej LGD radnych i sołtysów z obszaru działania LGD "Razem na Rzecz Rozwoju" z siedzibą w Mircu. Inicjatorkami wyjazdu były panie : Agnieszka Idzik i Anna Piątek . Szkolenie przeprowadziła p. Anna Leżańska członek Zarządu Stowarzyszenia "LGD –ŹRÓDEŁ" i jednocześnie mieszkanka Gminy Bliżyn. Celem prezentacji było pokazanie dotychczasowych osiągnięć gospodarzy , którzy dzięki projektom realizowanym ze środków unijnych mogli wzbogacić gminę o nowoczesne place zabaw , miejsca integracji , boiska sportowe oraz infrastrukturę techniczną . Duże zainteresowanie wzbudzały też działania Gminy Bliżyn związane ze wsparciem stowarzyszeń, kół gospodyń I innych inicjatyw społecznych. Na zakończenie pobytu naszych gości zorganizowany został poczęstunek w którym uczestniczył Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia , w-ce przew. Rady Gminy p. Jacek Krzepkowski oraz panie Sołtys : Anna Gołębiewska i Daniela Domagała.

SZKOLENIE WYJAZDOWE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „WIELICKA WIEŚ”

To już kolejny raz, kiedy nasze stowarzyszenie wspólnie z liderami z obszaru działania ,,LGD - U ŹRÓDEŁ” odbyło wyjazdowe szkolenie. Tym razem odbyliśmy wizytę w Lokalnej Grupie Działania „Wielicka Wieś” w Małopolsce. Wiceprezes p. Henryk Kowal oraz dyrektor biura p. Elżbieta Sosin byli naszymi przewodnikami przedstawiając nam różne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach PROW na ich terenie działania. W siedzibie filii bibliotecznej w Chorągwicy w miłej atmosferze odbyła się prezentacja dotychczasowych osiągnięć naszych gospodarzy, a było się czym pochwalić. Miło popatrzeć jak dzięki projektom realizowanym w ramach działania Oś 4 Leader poprawia się jakość życia ludzi na wsi, a to co nie dawno było tylko marzeniem teraz dzięki funduszom unijnym ma szanse na realizację. Mieliśmy zaszczyt być gośćmi na otwarciu placu zabaw przy szkole podstawowej w Raciborsku, który powstał w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”.

Gospodarzom serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz życzymy jak najwięcej wniosków we wszystkich zaplanowanych naborach.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone