CARS MEETING PARTY

       W lipcu zakończył się projekt grantowy pn. „Cars meeting party” zorganizowany przez Pana Kamila Szlęzaka w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Marketing obszaru LGD finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich 2014 - 2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

      Grant miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” poprzez przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonego przez wykwalifikowanego ratownika medycznego jak również promowanie atrakcji turystycznej jaką jest „Piekielny Szlak”, produktów, usług lokalnych, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w trakcie pikniku integracyjnego, który odbył się w Sielpi Wielkiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone