SESJE RAD GMIN I/LUB MIAST

We wrześniu 2016 roku, korzystając z gościnności gospodarzy gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” mogliśmy uczestniczyć w Sesjach Rad Gmin i/lub Miast, aby przedstawić informację o środkach finansowych dostępnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 20145-2020. Obecni na sesjach Radni, sołtysi oraz zaproszeni goście, otrzymali informacje na jakie przedsięwzięcia będzie można składać wnioski o przyznania pomocy, w jakich kwotach oraz o terminach planowanych naborów. Rozdano także materiały promocyjne obejmujące ww. informacje.
Dotychczas przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyli w sesjach rad w:
• 8 września 2016 r. w Bliżynie
• 14 września w Stąporkowie
• 20 września 2016 r. w Białaczowie
• 28 września w Rudzie Malenieckiej oraz
• 30 września2016 r. w Smykowie.
Kolejne zbliżające się sesje, w których będziemy uczestniczyć to: Gowarczów, Paradyż (5 października 2016 r.), Żarnów (11 października 2016 r.), Końskie.

INFORMACJA

W dniu 5 października 2016 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w Sesjach Rady Gminy Gowarczów i Paradyż.

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

UDOSTĘPNIAMY link, pod którym znajdują się aktualne wzory wniosków o przyznanie pomocy, umów i instrukcje w RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

WZORY WNIOSKÓW

4 WRZEŚNIA 2016 R. DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W KOŃSKICH

Tegoroczne obchody Dożynek Województwa Świętokrzyskiego po raz pierwszy odbyły się w Końskich. Było to niezwykle barwne i doniosłe wydarzenie – do Końskich zjechali goście i rolnicy z całego województwa świętokrzyskiego, aby wspólnie świętować i dziękować za tegoroczne plony.

Podczas tej uroczystości „LGD – U ŹRÓDEŁ”, na swoim stoisku informowała o możliwościach pozyskania środków na założenie bądź rozwój działalności gospodarczej jak również przez stowarzyszenia czy fundacje na działalność społeczną, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

INFORMACJA

W dniu 28 lipca 2016 r. (czwartek) Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"
będzie czynne w godzinach od 12:00 - do 20:00.

INFORMACJA

W dniu 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) Biuro LGD - U ŹRÓDEŁ będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

W dniu 4 sierpnia 2016 r. (czwartek) Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"
będzie czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

INFORMACJA

W DNIACH 14 i 15 LIPCA 2016 ROKU BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE NIECZYNNE .
Z POWODU UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

10 LIPIEC 2016 R. KUŹNICE KONECKIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa U – ŹRÓDEŁ” biorąc udział XVII edycji Kuźnic Koneckich 10 lipca 2016 roku na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, informowała o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone