GMINY LGD

"LGD-U ŹRÓDEŁ" obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo-wschodniej Polski. Sześć gmin położonych jest w północnej części województwa świętokrzyskiego: (Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków) oraz trzy gminy położone na południu województwa łódzkiego: (Białaczów, Paradyż, Żarnów).

Gminy wchodzące w skład "LGD-U ŹRÓDEŁ", które zdecydowały się zawiązać partnerstwo, położone są na terenach trzech powiatów: koneckiego, opoczyńskiego i skarżyskiego. Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne, przyrodnicze, przede wszystkim jednak to chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru.

 

Białaczów - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, obszar 114,5 km². Sąsiaduje z gminami: Gowarczów, Końskie, Opoczno, Paradyż, Sławno, Żarnów.
Bliżyn - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, obszar 141 km². Sąsiaduje z gminami: Chlewiska, Łączna, m. Skarżysko-Kamienna, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec, Zagnańsk.
Gowarczów - miasto w gminie wiejsko - miejskiej w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, obszar 102 km2. Sąsiaduje z gminami: Białaczów, Gielniów, Końskie, Opoczno, Przysucha.
  Końskie - gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, obszar 250 km², w tym wiejski 232 km². Sąsiednie gminy to: Białaczów, Gowarczów, Przysucha, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów.
  Paradyż - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Zajmuje obszar 81,5 km². Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów, Białaczów, Mniszków, Sławno, Żarnów.
  Ruda Maleniecka - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. Posiada obszar 110 km². Jest podzielona na 18 sołectw. Sąsiednie gminy to: Fałków, Końskie, Radoszyce, Słupia (Konecka), Żarnów.
  Smyków - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. Zajmuje obszar 62 km². Sąsiaduje z gminami: Końskie, Mniów, Radoszyce, Stąporków.
  Stąporków - gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. Jej obszar to 231 km², sąsiednie gminy to: Bliżyn, Chlewiska, Końskie, Mniów, Przysucha, Smyków, Zagnańsk.
  Żarnów - miasto w gminie wiejsko - miejskiej w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Obszar to: 141,06 km, sąsiednie gminy: Aleksandrów, Białaczów, Fałków, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone