WARSZTATY KULINARNO-ZIELARSKIE

   W lipcu zakończył się projekt grantowy pn. „Warsztaty kulinarno-zielarskie” realizowany przez Stowarzyszenie ”Przyjaciół Wsi Błotnica” z Błotnicy w ramach przedsięwzięcia 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich 2014 - 2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

   Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez nabywanie nowych umiejętności dzięki zorganizowaniu warsztatów zielarsko-kulinarnych oraz kosmetycznych przeprowadzonych przez wykwalifikowanych prowadzących. Warsztaty polegały na uzyskaniu podstawowych wiadomości związanych z przetwarzaniem roślin w celach leczniczych i konsumpcyjnych oraz poznaniu ziół i wykorzystaniu ich w kosmetyce naturalnej.

   Podsuwaniem projektu był piknik, na którym uczestnicy zaprezentowali nowo nabyte umiejętności wykorzystania bogactwa roślin i ziół poprzez przygotowanie potraw, syropów i kosmetyków.

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone