SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

    Dnia 20 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania 1.2.4 Animacja, edukacja i współpraca z mieszkańcami obszaru. Tym razem gościliśmy w wyjątkowym miejscu jakim jest Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

   Spotkanie przygotowane było dla 75 osób, w większości członków, przedstawicieli organów LGD oraz sympatyków Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.

   Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z pracownikami biura LGD. Zgromadzeni dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp. Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

    Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i miłą atmosferę oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.

    Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone