XXIII KUŹNICE KONECKIE

     23-24 lipca 2022 r. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu miało miejsce coroczne święto powiatu koneckiego jakim są Kuźnice Koneckie. W  tym roku XXIII Kuźnice Koneckie odbywały się pod hasłem „Wśród skarbów z krwi i żelaza”- w związku z emitowanym słuchowiskiem „Krew i żelazo”.

W niedzielę 24 lipca wraz z mnóstwem gości do Maleńca przybyli również przedstawiciele Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, którzy informowali o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak zwykle na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji tj. wspaniałe stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z regionalnym jedzeniem, gry, zabawy i  dmuchańce dla dzieci, jazda konna. Dodatkową atrakcją był lot balonem, jednak ze względu na silny wiatr chętni tylko delikatnie unosili się nad ziemią. Poza tym zainteresowani mogli wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach np. odlewniczych.

     Główną tradycją Kuźnic Koneckich było wręczenie nagród i wyróżnień: Marki Koneckie, Diament Marki, który przypadł m.in. twórcom słuchowiska „ Krew i żelazo”, Kowal Losu czy Alchemik Konecki. Po raz pierwszy zaś została przyznana nowa nagroda – „Przyjaciela Powiatu”, którą otrzymał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Radomiu – Andrzej Matysiak oraz  Prezes Zarządu Radia Kielce Janusz Knap. Nie zabrakło również wspaniałej muzyki, która towarzyszyła wydarzeniu. Można było posłuchać m. in. występu wychowanków Państwowej Szkoły Muzycznej w Końskich, czy też nastrojwych utworów Dominiki i Marcina Wróblów. Całość dopełnił koncert gwiazdy wieczoru – Joanny Aleksandrowicz.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

WAŻNE- ZMIANA DOKUMENTÓW!

Szanowni Państwo,

     W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków  o płatność (wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków) oraz aktualizacją formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji     w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą dokumentów wymienionych poniżej tj.:

1) umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (w wersji 9z);

2) umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);

3) wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z),

4) wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z),

     Zmienione umowy obowiązują od  4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich nowych zweryfikowanych pozytywnie spraw, w ramach których można podpisać umowę o przyznaniu pomocy.

     Zmienione wnioski o płatność obowiązują od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do spraw w ramach, których nie złożony został jeszcze przez beneficjentów żaden wniosek o płatność.

PARTNERSTWO LGD

W poniedziałek 27go czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach  miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działania tj.:  „LGD –U ŹRÓDEŁ”, „Razem na Piaskowcu” oraz  „Dorzecze Mleczki”. W biurze spotkali się reprezentanci powyższych LGD: Prezes „LGD – UŹRÓDEŁ” – Pani Anna Leżańska, Prezes „Razem na Piaskowcu” - Pan Jan Gula oraz Skarbnik Pani Renata Kępa, ze strony LGD „Dorzecze Mleczki”- Prezes Zarządu Pan Wojciech Superson.

Projekt współpracy pn. „Zdrowie Kołem się Toczy” ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach partnerskich LGD.  Budżet projektu łącznie to ponad  1 900 000 zł. W ramach powyższego projektu zrealizowane będą następujące zadania:
- wyznaczenie,  odnowienie i zaktualizowanie łącznie 630 km szlaków rowerowych,
- zainstalowanie stacji naprawy rowerów w każdej gminie z terenu objętego projektem,
- przeprowadzenie kampanii i imprez promocyjnych,
- stworzenie interaktywnej mapy szlaków i atrakcji turystycznych,

O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco!

DNI OTWARTE ŚODR W MODLISZEWICACH

     W ostatnią niedzielę czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się Dni Otwarte Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również otworzyła drzwi budynku swojej siedziby dla gości. Odwiedzający naszą siedzibę mogli zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz otrzymać materiały promocyjne w postaci map i przewodników.

     Pani Prezes LGD – Anna Leżańska wraz z pracownicami miała przyjemność wręczyć nagrodę ufundowaną przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” za wyróżnienie w konkursie pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo Agroturystyczne” organizowanym przez ŚODR w Modliszewicach.

     Mimo upalnej pogody uczestnicy nie stronili od zwiedzania stoisk z przeróżnym asortymentem. Do nabycia były m.in. sery, miody, mięsa, wędliny, chleby. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także rękodzieło: biżuteria czy też obrazy. Dla najmłodszych również przygotowano sporo atrakcji. Dzieci mogły korzystać z zabawy na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach lub uczestniczyć w zajęciach z animatorami. Nie zabrakło również osiołków, koni i kucyków, na których najmłodsi mogli odbyć krótką przejażdżkę. Pasjonaci      z zaangażowaniem oglądali wystawę sprzętu rolniczego, jak również wystawę zwierząt hodowlanych, z których wybierano czempionów. Każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Bardzo na miło za tak liczne odwiedziny członków, sympatyków oraz gości przybyłych z tej okazji za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Fot. Pani Ewa Musiał ŚODR

WIZYTA STUDYJNA

     W piątek 17go czerwca 2022 r., przy pięknej pogodzie odbył się wyjazd do miejscowości Piła – Młyn w województwie kujawsko-pomorskim jako jeden z punktów programu operacji własnej 1/2021/W – 1.1.9 Promocja obszaru LGD pn. „TWORZENIE NOWOCZESNYCH USŁUG  I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „ Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

W wyjeździe wzięło udział 50 osób z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Po przybyciu do Górniczej Wioski uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak w praktyce wygląda tworzenie nowoczesnych produktów i usług turystycznych m.in. przy wykorzystaniu środków europejskich, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich. Członkowie wyjazdu uczestniczyli w warsztatach pt. „Dziedzictwo kulturowo-historyczno-przyrodnicze, potencjał społeczeństwa i środki unijne szansą na rozwój przedsiębiorczości – wykorzystanie zasobów wioski w tworzeniu produktów i usług”. Następnie zwiedzano Górniczą Wioskę oraz pozostałości podziemnej kopalni węgla brunatnego Montania. Ostatnim punktem wyjazdu było wzięcie udziału w rekonstrukcji Śląsko - Borowiackiego Wesela Sztygara, które miało miejsce w Pile w 1933 r. Przyjezdni bawili się przy dźwiękach akordeonu, smakując pysznych dań kuchni borowiackiej i śląskiej, podziwiając ichniejsze tradycje weselne.                                                                                   

Mamy nadzieję, że wizyta studyjna do Górniczej Wioski będzie inspiracją do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w naszej okolicy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.

„BITWA REGIONÓW”

     W słoneczną sobotę 11 czerwca 2022 r. do Maleńca przybyły setki miłośników kultury ludowej, a to za sprawą wydarzenia jakim był Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, która odbyła się  na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W wydarzeniu brało udział w sumie 21 Kół Gospodyń Wiejskich - z powiatu koneckiego, a także kilkanaście gościnnych z całego województwa. Zgromadzone koła rywalizowały w dwóch konkurencjach: kulinarnym oraz na najlepszą aranżację stoiska KGW. Imprezę prowadziła Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich – Pani Justyna Rupniewska. By wyłonić zwycięzców każde stoisko oceniane było dwukrotnie – raz przez jury składającego się z przedstawicieli „Bitwy Regionów” (ogólnopolskiej inicjatywy), drugi raz natomiast przez jury powiatowe, po czym wybrano laureatów, którym wręczono nagrody – jednym z fundatorów było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ”, którego pracownicy mieli przyjemność wręczyć zwycięzcom:                                                    

Konkurs „Bitwa Regionów”:
III miejsce: Cepterki Modliszewice,
II miejsce: KGW w Stanowiskach,
I miejsce: KGW w Smykowie, 
Wyróżnienie otrzymało KGW Sworzyce

Konkurs na najlepiej ubrane stanowisko: 
III miejsce: KGW w Smykowie, 
II miejsce : KGW w Sworzycach,
I miejsce: KGW z Wąsosza 
Wyróżnienia otrzymały: KGW w Przybyszowach, KGW w Komorowie, Kozowie  i Modliszewicach.

Podczas imprezy można było smakować lokalnych smakołyków – prazoki od Pań z gminy Smyków, czy kugiel z Fałkowa, pierogi od KGW w Przybyszowach  i wiele innych pyszności.

Po ogłoszonych wynikach, zgromadzeni bawili się przy folkowej muzyce zespołu „Jawor u źródeł kultury”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

ZAPROSZENIE

„PIEKIELNIE DOBRY (PIESZY) SZLAK!”

     W niedzielę 5 czerwca na terenie Rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem rozpoczął się pieszy rajd pn. "Piekielnie dobry (pieszy) szlak!", zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.  Celem zadania grantowego jest wzmocnienie kapitału społecznego gminy Bliżyn i Stąporków oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez organizacje wydarzenia o charakterze promocyjno-rekreacyjnym poświęconemu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Uczestnicy z powiatu skarżyskiego i koneckiego po zarejestrowaniu wyruszyli w malowniczą trasą o długości 10 km prowadzącą przez gminy Bliżyn i Stąporków. Piechurzy wędrowali urokliwymi trasami podziwiając piękno obu gmin, jak również lokalny produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak”: Rezerwat  Skałki Piekło pod Niekłaniem - Biały Stok -  źródła rzeki Kamiennej – Rędocin. Uczestnikom dopisywała nie tylko pogoda, ale także świetny humor.   Po rajdzie dla uczestników przygotowano poczęstunek, konkursy z nagrodami oraz pamiątkowe medale.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

EWALUACJA LSR - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzaną ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zwracamy się z prośbą do naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru  „LGD – U ŹRÓDEŁ” o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, których linki udostępniamy poniżej:

Ankieta dla beneficjentów korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/ec3vTrzGJo7mpqseA

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/GgUDSthZ5hPvJitJ9  

INFORMACJA

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin).

Ostatnie wolne miejsca na darmowy kurs:

Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP. Po szkoleniu gwarantujemy 3-miesięczny PŁATNY staż zawodowy

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami pod adresem: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/mlodzi-aktywni-z-powerem

Termin szkolenia: II połowa czerwca 2022
Miejsce realizacji: Kielce 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!

Kontakt:

Dorota Krajcarz
41 343 17 8

 Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

  1. stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
  2. stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
  3. poczęstunek podczas zajęć,
  4. materiały szkoleniowe,
  5. zwrot kosztów dojazdu,
  6. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
  7. pokrycie kosztów badań lekarskich
  8. ubezpieczenie NNW.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone