INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z faktem opublikowania w dniu 14.05.2021 r. ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw umieszczamy w załączniku skan pisma ARiMR i link do komunikatu w sprawie zmian wynikających z ww. ustawy.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-ter

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Pismo ARiMR.pdf)Pismo ARiMR62

INFORMACJA

Szanowni Państwo, 

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych Beneficjentów o możliwości zawarcia (na ich pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

INFORMACJA COVID

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do Beneficjentów, których działalność prowadzona jest w branży zagrożonej z tytułu pandemii SARS-CoV-2 o zawieranie aneksu (po złożeniu pisemnego wniosku) do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (D_Aneks_19.2_Inne - Własne_COVID.pdf)Aneks do Umowy o przyznaniu pomocy31

INFORMACJA

ŻYCZENIA

INFORMACJA

UWAGA!!!!

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych
z wystąpieniem stanu epidemii Stowarzyszenie

„ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów
i pracowników przesuwa terminy naborów wniosków

                     od 12.04.2021r.  do 26.04.2021r.

Kontakt tylko telefoniczny pod numerami :
   501 192 800; 696 994 805

I drogą email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W związku ze zobowiązaniem Lokalnych Grup Działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 26.02.2021 r.  w siedzibie Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się warsztat refleksyjny. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.).

 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone