RELACJA Z OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniach 2-4 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Spotkania prowadzone były przez ekspertów z Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w składzie: Witold Kowal – Prezes Zarządu oraz Cezary Huć – Wiceprezes Zarządu.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Na każdym spotkaniu zebrane zostały niezbędne materiały do opracowania dokumentu LSR w odniesieniu do każdej gminy członkowskiej. Przeprowadzona została analiza SWOT każdej gminy: zdiagnozowane zostały silne i słabe strony, perspektywy i szanse rozwoju oraz zagrożenia. Dyskutowano na temat problemów i potrzeb społecznych swoich gmin, które można było uwzględnić również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przyszłej LSR.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i udział w dyskusji. Liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

ZAPROSZENIE

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

     W sobotę 1 października 2022 roku odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania 1.2.4 Animacja, edukacja i współpraca z mieszkańcami obszaru. Tym razem gościliśmy w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewicach w gminie Paradyż.

     Spotkanie przygotowane było dla 100 osób, w większości członków, przedstawicieli organów LGD oraz sympatyków Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.
Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk wraz z pracownikami biura LGD oraz przedstawiciele gminy Paradyż – wójt Pan Wojciech Rudalski z zastępcą i sekretarzem gminy Panią Iwoną Plutą. Zgromadzeni dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp. Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.                          

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!

ZAPROSZENIE

SPOTKAJMY SIĘ NA „PIEKIELNYM SZLAKU”

     W sierpniu zakończył się projekt pn. Spotkajmy się na „Piekielnym Szlaku” realizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą” z gminy Bliżyn  w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Celem zadania grantowego było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości przy Piekielnym Szlaku poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz historycznych.

Operacja polegała na zorganizowaniu dwóch wydarzeń :

  1. „Piknik Kawaleryjski”, w ramach którego odbyła się Inscenizacja bitwy pod Rosochami z dnia 1 kwietnia 1940 r. stoczonej pod Rogowym Słupem (Pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego a Niemcami. W tym roku przypada 82 rocznica tego wydarzenia. Widowisko odbyło się z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznej polskiej kawalerii, piechoty, artylerii oraz niemieckich Grup Rekonstrukcji Historycznych.
  2. „Powrót do tradycji i kultury”, w trakcie którego odbyła się inscenizacja Dawnego wesela w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”. Wśród licznej publiczności gościła również Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRODEŁ” Pani Anna Leżańska. Wydarzenie miało na celu przybliżenie kultury ludowej, obrzędów, rytuałów, poglądów i wierzeń ludowych związanych z tradycją regionu.

W trakcie wydarzeń można było skorzystać z tradycyjnego jadła, upiec kiełbaski i ziemniaki. Całości umilał czas Dj Miara prezentujący utwory polskiej i zagranicznej muzyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu!

DOŻYNKI GMINNE W PARADYŻU

     W niedzielę 21 sierpnia 2022 r. na stadionie w Wielkiej Woli w gminie Paradyż miały miejsce Dożynki Gminne. Wraz z mnóstwem gości na miejsce przybył również przedstawiciel Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ”, który informował o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

     Po przywitaniu gości wójt gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski oficjalnie rozpoczął uroczystość. Uwagę przybyłych przyciągały przepiękne wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców gminy. Na scenie prezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu, Dziecięcy Zespół Ludowy „Koniczynki” oraz uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Przyłęku. Dla najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchańcy, skakańcy, ścianki wspinaczkowej oraz wiele konkursów i zabaw dla wszystkich uczestników. Dla zebranych gości lokalne Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały mnóstwo darmowych potraw i smakołyków. Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu przyrządzili pyszną grochówkę dla zebranych gości. Gwiazdą wieczoru był występ Kabaretu „Koń Polski” oraz koncert zespołu disco polo „Hit Boyz”. Wspaniała zabawa taneczna, którą umilał zespół „Marex”  trwała do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

FESTYN RODZINNY W RUDZIE MALENIECKIEJ

     W sobotę 20 sierpnia 2022 r. na placu przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej miał miejsce Festyn Rodzinny organizowany przez Samorząd Gminy Ruda Maleniecka. Wśród wystawców było również Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Przedstawiciel LGD informował zainteresowanych     o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dla chętnych przygotowane były materiały promocyjne w postaci map i przewodników. Po oficjalnym przywitaniu gości wójt gminy Ruda Maleniecka Pan Leszek Kuca rozpoczął festyn od zatańczenia wraz z małżonką i młodzieżą słynnej „belgijki”, zachęcając zebranych do zabawy. Dla uczestników festynu przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. dmuchańce, skakańce dla dzieci, kreatywne stoisko z animatorami, bezpłatny popcorn i watę cukrową oraz pyszną maleniecką zalewajkę. 

Na scenie występowały dzieci i młodzież z miejscowej szkoły, seniorzy z Klubu Seniora  w Lipie. Poza tym swój pokaz mieli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Malenieckiej oraz druhowie z OSP w Wyszynie Fałkowskiej. Główną atrakcją wieczoru był występ 2 zespołów Rompey oraz Mejk, gromadzący pod sceną mnóstwo rozbawionych uczestników festynu. Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

XXIII KUŹNICE KONECKIE

     23-24 lipca 2022 r. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu miało miejsce coroczne święto powiatu koneckiego jakim są Kuźnice Koneckie. W  tym roku XXIII Kuźnice Koneckie odbywały się pod hasłem „Wśród skarbów z krwi i żelaza”- w związku z emitowanym słuchowiskiem „Krew i żelazo”.

W niedzielę 24 lipca wraz z mnóstwem gości do Maleńca przybyli również przedstawiciele Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, którzy informowali o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak zwykle na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji tj. wspaniałe stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z regionalnym jedzeniem, gry, zabawy i  dmuchańce dla dzieci, jazda konna. Dodatkową atrakcją był lot balonem, jednak ze względu na silny wiatr chętni tylko delikatnie unosili się nad ziemią. Poza tym zainteresowani mogli wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach np. odlewniczych.

     Główną tradycją Kuźnic Koneckich było wręczenie nagród i wyróżnień: Marki Koneckie, Diament Marki, który przypadł m.in. twórcom słuchowiska „ Krew i żelazo”, Kowal Losu czy Alchemik Konecki. Po raz pierwszy zaś została przyznana nowa nagroda – „Przyjaciela Powiatu”, którą otrzymał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Radomiu – Andrzej Matysiak oraz  Prezes Zarządu Radia Kielce Janusz Knap. Nie zabrakło również wspaniałej muzyki, która towarzyszyła wydarzeniu. Można było posłuchać m. in. występu wychowanków Państwowej Szkoły Muzycznej w Końskich, czy też nastrojwych utworów Dominiki i Marcina Wróblów. Całość dopełnił koncert gwiazdy wieczoru – Joanny Aleksandrowicz.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone