EKONOMIA SPOŁECZNA – KONKURS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej

https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html;

 oraz pod numerami telefonu: 41 342 11 80, 342 11 40

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

     W ostatnim czasie w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” podpisane zostały umowy z dziesięcioma grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursach na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020      w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach dwóch przedsięwzięć:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego.
1.1.7 Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking.

     Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących obszar LGD, dziedzictwo kulturowe, wzmacniających kapitał społeczny czy integrację społeczności lokalnych w różnym wieku poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, festyny oraz marsze, rajdy i wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje i zdjęcia z  poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15.04.2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Życzymy Wesołych Świąt.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 25.03.2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Za  utrudnienia przepraszamy.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

     W dniu 17 marca 2022 r. jak co roku w siedzibie LGD miało miejsce sprawozdawcze Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Pracownica biura zreferowała Sprawozdanie z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, a Pani Księgowa wraz z Panią Prezes omówiły je ze szczegółami, odpowiadając na pytania zebranych członków. Powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w formie uchwały.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021, który również został zatwierdzony podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone