Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach konkursu "Mikrogranty - przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej"

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach konkursu "Mikrogranty - przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej"

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg".

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej. w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  2. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „Mikrogranty – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej".

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

Więcej szczegółów, Regulamin i komplet wzorów niezbędnych dokumentów dostępne na stronie: www.koowes.pl

Kontakt w sprawie naboru:

 

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Joanna Sędziejewska - doradca ogólny (powiat konecki)

tel. 41 341 74 96 wew. 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej przypominamy, że w przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Nr tel.: 501192800

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Państwu i sobie dużo zdrowia
i wyrozumiałości w tych trudnych czasach.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW !!!!!!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z ogłoszeniem  naborów wniosków nr 3/2020/I o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa oraz nr 2/2020/PD w ramach przedsięwzięcia: 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników informuje, iż w związku z zaostrzającą się pandemią nie odbędą się szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów.

Świadczone natomiast będzie doradztwo indywidualne w następujących obostrzeniach sanitarnych tzn.:

  • Wizyta w Biurze LGD tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (41 375 95 33 lub 501192800).
  • Przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

 Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

XXI KUŹNICE KONECKIE

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się XXI Kuźnice Koneckie. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Z racji trwającej pandemii koronawirusa impreza miała znacznie skromniejszy przebieg, niż było to w ubiegłych latach.

Jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” uczestniczyli w wydarzeniu, informując zainteresowanych o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kuźnice Koneckie były też okazją do promowania produktów turystycznych „Lokalnej Grupy Działania- U ŹRÓDEŁ” jakim jest pieszy szlak turystyczny „Piekielny Szlak” oraz 27 tras do Nordic Walking.

Pomimo zmiennej pogody, naszych członków i sympatyków nie brakowało. Kuźnice rozpoczęły się od Biegu Rolnika, rozstrzygnięty został również konkurs Lepienia Pierogów, w którym laur zwycięstwa przypadł współpracującym z „LGD – U ŹRÓDEŁ” Kołu Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Podobnie jak w poprzednich latach Kuźnic Koneckich wręczone zostały doroczne nagrody Powiatu Koneckiego: Kowal Losu, Przyjaciel Kuźnic, Gwóźdź Sezonu, Alchemik oraz Marki Koneckie. Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy było uruchomienie największego drewnianego koła w Polsce, które znajduje się właśnie w  muzeum w Maleńcu.

Uczestnicy XXI Kuźnic Koneckich mogli podziwiać występy zespołów folklorystycznych, a także spróbować regionalnych potraw. Impreza została zakończona efektownym pokazem tańca z ogniem.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok!

INFORMACJA

ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH NUMER TELEFONU (41) 375 95 33 JEST TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNY.

PROSIMY O KONTAKT Z NUMEREM 501 192 800.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

W dniu 1 września 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zostało podpisane 26 umów z grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursie na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć:

1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.

1.2.8  Promocja dialogu międzypokoleniowego.

1.2.5  Marketing obszaru LGD.

1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna.

Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, ekologiczny tryb życia czy integrację społeczności lokalnych poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia, pokazy  i wycieczki.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać informacje i zdjęcia z   poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „LGD - U ŹRÓDEŁ”
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15.08.2020 r.

W związku z art.130 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:
ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 14 sierpień 2020 roku dniem wolnym od pracy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

APEL!!!!!

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "SMYKOVIA" ze Smykowa, pilnie poszukuje tkaniny (fizeliny) niezbędnej do szycia maseczek ochronnych.

Chętnych do współpracy oraz posiadających wiedze gdzie takowa tkaninę można kupić prosimy o kontakt z Panią Dorota Kołodziejczyk tel. 691200232.

Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone