REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

       Miło nam poinformować, że możemy znowu realizować z Państwem wspólne zadania i spotkania integracyjne w ramach projektów grantowych ogłoszonych w 2019 r. a z powodu pandemii Covid 19 finalizowanych w 2021 r. w przedsięwzięciach:

  1/2019/G - 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne”

  2/2019/G - 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego”

  3/2019/G - 1.2.5 Marketing obszaru LGD

  4/2019/G - 1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna

Projekty finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Na bieżąco będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej i na portalu społecznościowym fotorelacje z wydarzeń realizowanych przez grantobiorców.

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z faktem opublikowania w dniu 14.05.2021 r. ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw umieszczamy w załączniku skan pisma ARiMR i link do komunikatu w sprawie zmian wynikających z ww. ustawy.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-ter

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Pismo ARiMR.pdf)Pismo ARiMR637

INFORMACJA

Szanowni Państwo, 

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych Beneficjentów o możliwości zawarcia (na ich pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

INFORMACJA COVID

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do Beneficjentów, których działalność prowadzona jest w branży zagrożonej z tytułu pandemii SARS-CoV-2 o zawieranie aneksu (po złożeniu pisemnego wniosku) do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (D_Aneks_19.2_Inne - Własne_COVID.pdf)Aneks do Umowy o przyznaniu pomocy542

INFORMACJA

ŻYCZENIA

INFORMACJA

UWAGA!!!!

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników przesuwa terminy naborów wniosków:

1. Nabór wniosków nr 1/2021/RD o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej,
2. Nabór wniosków nr 2/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego,
3. Nabór wniosków nr 3/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
    1.1.7. Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

                                             od 12.04.2021 r.  do 26.04.2021 r.

Kontakt tylko telefoniczny pod numerami :

   501 192 800; 696 994 805

I drogą email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone