,,PAMIĘTAJMY O OGRODACH – CYKL IMPREZ SLOW LIFE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MARCINKOWIE”

       W dniu 2 czerwca 2021 r. Rodzinnym piknikiem ekologicznym z okazji Dnia Dziecka zakończył się projekt grantowy o pięknej nazwie ,, Pamiętajmy o ogrodach – cykl imprez slow life dla dzieci i młodzieży w Marcinkowie”, zorganizowanego  przez Panią Matyldę Kowalik w ramach przedsięwzięcia 1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna.

Operacja składała się z cyklu warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie.

       Jako pierwszy odbył się warsztat pn. „Na początku było drzewo” prowadzony przez specjalistkę ochrony środowiska Panią Monikę Kuszyk. Podczas wycieczki Edukacyjną Ścieżką Artystyczno – Przyrodniczą dzieci dowiadywały się informacji na temat drzew i roślin, ich znaczenia w ekosystemie, poprawiania przez rośliny jakości powietrza, funkcji pełnionych przez drzewa, gatunki drzew. Zajęciom towarzyszyły konkursy ekologiczne i spacer do rezerwatu „Jodły Sieleckie”.

       Kolejny warsztat „Tajemnica łyżeczki miodu” prowadzony przez pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Dzieci dowiedziały się wiele o ekologii, przydatności pszczół, życiu rodziny pszczelej. Najmłodsi wcielili się w role pszczelarzy oraz samodzielnie wykonali świece z wosku.

       Ostatni z cyklu to warsztat slow food i rozpoznawania jadalnych roślin przeprowadzony przez zielarkę, fitoterapeutkę i ziołoznawcę  Panią Justynę Pargieła, która podczas wycieczki po okolicznych łąkach, zapoznawała uczestników z rodzajami ziół i roślinami jadalnymi dzikorosnącymi. Przedstawione zostały zasady zdrowego, zbilansowanego odżywiania z zastosowaniem zapomnianych roślin, rosnących wokół nas. Miejsce miała degustacja potraw i napojów, a także warzyw i owoców, pochodzących z zaprzyjaźnionego gospodarstwa ekologicznego.

Na zakończenie projektu odbył się rodzinny piknik ekologiczny ze spektaklem muzycznym w wykonaniu aktorów Teatru Katarynka pt. „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing” z aktywnym udziałem publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

       Miło nam poinformować, że możemy znowu realizować z Państwem wspólne zadania i spotkania integracyjne w ramach projektów grantowych ogłoszonych w 2019 r. a z powodu pandemii Covid 19 finalizowanych w 2021 r. w przedsięwzięciach:

  1/2019/G - 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne”

  2/2019/G - 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego”

  3/2019/G - 1.2.5 Marketing obszaru LGD

  4/2019/G - 1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna

Projekty finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Na bieżąco będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej i na portalu społecznościowym fotorelacje z wydarzeń realizowanych przez grantobiorców.

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z faktem opublikowania w dniu 14.05.2021 r. ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw umieszczamy w załączniku skan pisma ARiMR i link do komunikatu w sprawie zmian wynikających z ww. ustawy.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-ter

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Pismo ARiMR.pdf)Pismo ARiMR749

INFORMACJA

Szanowni Państwo, 

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych Beneficjentów o możliwości zawarcia (na ich pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

INFORMACJA COVID

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do Beneficjentów, których działalność prowadzona jest w branży zagrożonej z tytułu pandemii SARS-CoV-2 o zawieranie aneksu (po złożeniu pisemnego wniosku) do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (D_Aneks_19.2_Inne - Własne_COVID.pdf)Aneks do Umowy o przyznaniu pomocy655

INFORMACJA

ŻYCZENIA

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone