Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 04 marca 2020 roku o godzinie 16:30


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2019 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 29 lutego 2020 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak co roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne uwagi.

INFORMACJA O SZKOLENIU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r. 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (informacja o szkoleniu 3.2.docx)Informacja o szkoleniu1047

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2019 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"  będzie nieczynne.

INFORMACJA

 

                               

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach uzyskała dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia "LGD - U ŹRÓDEŁ" ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2019.

Wartość uzyskanej dotacji: 9 850,00 zł.

Instytucja udzielająca wsparcia:  Narodowy Instytut Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH, DOBRE PRZYKŁADY” - OPERACJA WŁASNA.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Restauracji Leliwa odbyła się konferencja wraz z imprezą integracyjną jako 1 z 3 zadań operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”.

W konferencji wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia      „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. W trakcie spotkania przeprowadzone zostały 2 panele tematyczne przeprowadzone przez ekspertów :

 1. „Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące podejmowania działalności gospodarczej na terenach wiejskich”.
 2. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Przykłady dobrych praktyk”.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe dotyczące paneli. Konferencja zakończona została imprezą integracyjną prowadzoną przez Dj.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

TARGI AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE 2019

W dniach 29 – 30 listopada 2019 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyła w XI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Agrotravel&Active Life. Hasłem przewodnim targów było SLOW LIFE- nowa filozofia, która opiera się na zwolnieniu tempa życia, zrezygnowaniu z niezdrowego jedzenia typu fast food, czy ograniczeniu nadmiaru obowiązków. W piątek 29 listopada przedstawiciele          „LGD – U ŹRÓDEŁ” wzięli udział w bardzo ciekawej konferencji pt. „Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej”, gdzie można było posłuchać wielu cennych wskazówek różnych gości min. przedstawicieli organizacji  turystycznej ze Styrii, która jest partnerskim regionem tegorocznych targów. Ważnym wydarzeniem wieczornej Biesiady poza prezentacją Styryjskiego zespołu folklorystycznego było przyznanie nagrody za zajęcie III miejsca w kategorii: „najlepszy produkt turystyki aktywnej” przez naszą wieloletnią członkinię Marzenę Michałowską-Kowalik za ofertę turystyczną Stajni Artystycznej Marcinków, z czego jesteśmy bardzo dumni.

W sobotę 30 listopada na jednym dużym stoisku, wspólnie z partnerskimi LGD w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie” „LGD – U ŹRÓDEŁ” promowało skarby kulinarne swojego regionu. Szczególne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wąglanach, które przygotowało regionalne potrawy do degustacji, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jak zawsze goście dopisali.

Dziękujemy i do zobaczenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone