INFORMACJA O GODZINACH PRACY BIURA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wskazaniami Wojewody Świętokrzyskiego, Biuro będzie pełniło dyżury w godzinach od 8:00 -  do 13:00 do odwołania.

WIZYTY TYLKO PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM!!!!!

Wszelkie sprawy prosimy kierować za pośrednictwem  telefonów: 41 375 95 33 oraz 501 192 800; drogą e- mailową pod adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dbajcie o siebie i innych. Jest to trudny czas dla nas wszystkich.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw pilnych.

WIZYTY TYLKO PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM!!!!!

Numery telefonów: 41 375 95 33 oraz 501 192 800

Ewentualnie proszę kierować sprawę drogą e- mailową po adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

PARKI NORDIC WALKING - PROJEKT TURYSTYCZNY NA OBSZARZE
„LGD-U ŹRÓDEŁ”

 W dniu 10 marca 2020 r. w Końskich  miała miejsce konferencja prezentująca projekt turystyczno-rekreacyjny  na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jakim są Parki Nordic Walking. Patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Federacja Nordic Walking,  tygodnik Konecki.pl, Echo Dnia oraz Radio Plus Radom.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z Wiceprezes Panią Anną Kaźmierczyk, które przedstawiły przebieg i długość Parków Nordic Walking z każdej gminy i omówiły sposób ich finansowania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” realizując projekt współpracy „Marsz po zdrowie” w partnerstwie z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania z województwa świętokrzyskiego utworzyło 6 nowych certyfikowanych parków do Nordic Walking  w Białaczowie, Gowarczowie, Smykowie, Stąporkowie, Paradyżu i Żarnowie.

Kwota projektu dla „LGD – U ŹRÓDEŁ” to: 387 500,00 zł a łączna długość parków to ok. 180 km.

Powstanie Parków Nordic Walking zostało sfinansowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju objętej PROW 2014-2020.

W minionym okresie programowania LEADER 2007-2013  Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” utworzyło Parki Nordic Walking w gminach Bliżyn oraz Ruda Maleniecka, natomiast w gminie Końskie w ramach „Małych Projektów” powstał Park w Sielpi korzystając z funduszy pochodzących z LGD za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi (niestety już nie istniejącego).

 Prezes Stowarzyszenia przeczytała list jaki otrzymała LGD od wykonawcy Parków i przedstawiciela Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Rafała Przyszlaka, który dziękował zebranym za pomoc w wytyczeniu szlaków, jak również gratulował tak wspaniałego produktu turystycznego jakim są Parki Nordic Walking.

Najistotniejszym punktem było uroczyste przekazanie Certyfikatów Nordic Walking Park, włodarzom 6 gmin objętych działaniem „LGD - U ŹRODEŁ”. Swoją obecnością zaszczycili nas:

- Wójt gminy Białaczów - Pani Barbara Goworek,
- Wójt gminy Bliżyn – Pan Mariusz Walachnia,
- Wójt gminy Gowarczów – Pan Stanisław Pacocha,
- Przewodniczący Rady gminy Paradyż – Pan Antoni Morawski,
- Wójt gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca,
- Wójt gminy Żarnów – Pan dr Krzysztof Nawrocki,
- Przewodnicząca Rady gminy Żarnów – Pani Joanna Grodzicka,
- Wójt gminy Smyków – Pan Jarosław Pawelec,

Dzięki  projektom „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRODEŁ” każda z 9 gmin obszaru działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” została zaopatrzona w Certyfikowany Park Nordic Walking. Każdy z nich to trzy pętle do wędrówek pieszych o długościach: 5, 10 i 15 km o różnym stopniu trudności. Liczymy, że powstała infrastruktura, będzie impulsem do podejmowania kolejnych działań przez lokalnych liderów jak również przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania obszarem działania  „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Ważnym aspektem utworzonych Parków Nordic Walking jest to, iż są to jedne
z nielicznych parków, na terenie których można realizować zawody o randze międzynarodowej. Parki NW przeszły proces Certyfikacji Polskiej Federacji Nordick Walking. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała infrastruktura wzbogaci ofertę rekreacyjną obszaru LGD i będzie przyczyniać się do rozwoju turystycznego regionu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji oraz zdjęć.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (List gratulacyjny..pdf)List gratulacyjny865
Pobierz plik (NORDIC WALKING prezentacja.pptx)Prezentacja913

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu, która odczytała i omówiła Sprawozdanie z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Pani Przewodnicząca zaprezentowała również Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” , a także przedstawiła Bilans za 2019 r., wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Bilansu za 2019 r., przyjęcia Sprawozdania z Działalności Statutowej oraz Raportów Ewaluacyjnych.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

WIZYTA STUDYJNA

W dniu 28 lutego 2020 r. w ramach operacji własnej poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”  jako 2 z 3 zadań zorganizowany został wyjazd studyjny  Tychy – Cieszyn pn.: „ Skuteczne wykorzystanie środków europejskich  w działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

W wyjeździe do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych  wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Dzięki uczestnictwu w ww. wizycie studyjnej osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność nie dłużej niż 24 msc.  i zainteresowane jej rozwojem miały możliwość zobaczenia jak wygląda skuteczne i efektywne wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju przedsiębiorczości     i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich jako inspiracja do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 04 marca 2020 roku o godzinie 16:30


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2019 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 29 lutego 2020 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak co roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne uwagi.

INFORMACJA O SZKOLENIU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r. 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (informacja o szkoleniu 3.2.docx)Informacja o szkoleniu1108

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone