„BITWA REGIONÓW”

     W słoneczną sobotę 11 czerwca 2022 r. do Maleńca przybyły setki miłośników kultury ludowej, a to za sprawą wydarzenia jakim był Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, która odbyła się  na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W wydarzeniu brało udział w sumie 21 Kół Gospodyń Wiejskich - z powiatu koneckiego, a także kilkanaście gościnnych z całego województwa. Zgromadzone koła rywalizowały w dwóch konkurencjach: kulinarnym oraz na najlepszą aranżację stoiska KGW. Imprezę prowadziła Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich – Pani Justyna Rupniewska. By wyłonić zwycięzców każde stoisko oceniane było dwukrotnie – raz przez jury składającego się z przedstawicieli „Bitwy Regionów” (ogólnopolskiej inicjatywy), drugi raz natomiast przez jury powiatowe, po czym wybrano laureatów, którym wręczono nagrody – jednym z fundatorów było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ”, którego pracownicy mieli przyjemność wręczyć zwycięzcom:                                                    

Konkurs „Bitwa Regionów”:
III miejsce: Cepterki Modliszewice,
II miejsce: KGW w Stanowiskach,
I miejsce: KGW w Smykowie, 
Wyróżnienie otrzymało KGW Sworzyce

Konkurs na najlepiej ubrane stanowisko: 
III miejsce: KGW w Smykowie, 
II miejsce : KGW w Sworzycach,
I miejsce: KGW z Wąsosza 
Wyróżnienia otrzymały: KGW w Przybyszowach, KGW w Komorowie, Kozowie  i Modliszewicach.

Podczas imprezy można było smakować lokalnych smakołyków – prazoki od Pań z gminy Smyków, czy kugiel z Fałkowa, pierogi od KGW w Przybyszowach  i wiele innych pyszności.

Po ogłoszonych wynikach, zgromadzeni bawili się przy folkowej muzyce zespołu „Jawor u źródeł kultury”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone