WIZYTA STUDYJNA

     W piątek 17go czerwca 2022 r., przy pięknej pogodzie odbył się wyjazd do miejscowości Piła – Młyn w województwie kujawsko-pomorskim jako jeden z punktów programu operacji własnej 1/2021/W – 1.1.9 Promocja obszaru LGD pn. „TWORZENIE NOWOCZESNYCH USŁUG  I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „ Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

W wyjeździe wzięło udział 50 osób z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Po przybyciu do Górniczej Wioski uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak w praktyce wygląda tworzenie nowoczesnych produktów i usług turystycznych m.in. przy wykorzystaniu środków europejskich, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich. Członkowie wyjazdu uczestniczyli w warsztatach pt. „Dziedzictwo kulturowo-historyczno-przyrodnicze, potencjał społeczeństwa i środki unijne szansą na rozwój przedsiębiorczości – wykorzystanie zasobów wioski w tworzeniu produktów i usług”. Następnie zwiedzano Górniczą Wioskę oraz pozostałości podziemnej kopalni węgla brunatnego Montania. Ostatnim punktem wyjazdu było wzięcie udziału w rekonstrukcji Śląsko - Borowiackiego Wesela Sztygara, które miało miejsce w Pile w 1933 r. Przyjezdni bawili się przy dźwiękach akordeonu, smakując pysznych dań kuchni borowiackiej i śląskiej, podziwiając ichniejsze tradycje weselne.                                                                                   

Mamy nadzieję, że wizyta studyjna do Górniczej Wioski będzie inspiracją do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w naszej okolicy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone