21 MARZEC 2014 ROK SZKOLENIE Z ZASAD TWORZENIA QUESTU

21 marca 2014 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach, odbyło się szkolenie z zasad tworzenia questu. Na obszarze działania LGD – U ŹRÓDEŁ ta forma zwiedzania zupełnie nie funkcjonuje, choć w innych stronach Polski przyjęła się i cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku czeka nagroda dla wytrwałych. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.
To intrygująca przygoda i najtańsza promocja każdej miejscowości (nawet tej pozornie mało interesującej), która kryje ciekawe historie miejsc i ludzi.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, które zapoznały się metodologią tworzenia Questu - od pomysłu, tematu przewodniego do końcowego złożenia ulotki questowej, zabezpieczeniem skarbu i opieką nad nim. Mamy nadzieję, że to będzie początek do powstania na naszym obszarze pierwszych questów, które będą ciekawą ofertą turystyczną dla gości odwiedzających nasz region, stanowiącą doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

WALNE ZEBRANIE

W dniu 27 lutego 2014 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie.

Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

WALNE ZEBRANIE

W dniu 21 marca 2013 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Zebranie przebiegło sprawnie. Nie było zastrzeżeń do sprawozdania z działalności statutowej oraz finansowej stowarzyszenia.
Wszystkim przybyłym na obrady dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

AKTYWIZACJA 23 LUTY 2013 ROKU.

W sobotę 23 lutego 2013 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zorganizowała spotkanie aktywizujące dla liderów społeczności lokalnej z terenu działania LGD – U ŹRÓDEŁ we wsi Bębnów gmina Gowarczów.

Tym razem postanowiliśmy zaskoczyć uczestników spotkania i najpierw zaprosiliśmy wszystkich na kulig. Świetna zabawa i miła atmosfera towarzyszyła uczestnikom. Po śnieżnej atrakcji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bębnowie czekała pyszna grochówka i poczęstunek przygotowany przez Pana Łukasza Grzegorczyka oraz jego pomocników.

Klimat sprzyjał wymianom doświadczeń i podsumowań kończącego się okresu programowania. Nic tak dobrze nie wpływa na stosunki między ludzkie jak wspólne spędzanie czasu. Na spotkaniu zrodziły się również pomysły na dalszą społeczną działalność na naszym obszarze.

Przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy.

"STAJNIA ARTYSTYCZNA" MARCINKÓW 8 GRUDZIEŃ 2012 ROK.

W sobotę 8 grudnia 2012 roku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie aktywizujące.
Nie przez przypadek wybraliśmy na nie „STAJNIĘ ARTYSTYCZNĄ” prowadzoną przez Panią Marzenę Michałowską – Kowalik. Pani Marzena należy do ludzi bardzo aktywnie działających w swoim otoczeniu tj. w gminie Żarnów. Podczas festiwalu folklorystycznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” była nieocenionym doradcą i koordynatorem występów ludowych. Osoba pani Marzeny to przykład na realizację własnych marzeń poprzez środki unijne, po które sięga śmiało nie zrażając się licznymi przeszkodami. Na spotkanie aktywizujące przybyło wielu znakomitych liderów lokalnych środowisk z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju. Był czas na podsumowania dotychczasowych osiągnięć i nawiązanie współpracy już na przyszły rok. Pani Marzena zadbała nie tylko o ciało serwując tradycyjne dania wigilijne ale również o ducha czyli uczta kulturalna w wykonaniu zespołu ludowego „SMYKOVIA” .

Wszystkim dziękujemy za udział i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT.

KONFERENCJA 15 LISTOPAD 2012 R.

W wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 15 listopada 2012 r. miała miejsce Konferencja na temat: Działania „samorządowe” PROW 2007-2013 – efekty wdrażania i dobre praktyki w woj. świętokrzyskim której organizatorem było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć PROW ze szczególnym uwzględnieniem dokonań lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego. Prezentacja dobrych praktyk czyli Małe projekty na żywo odbyła się na scenie, natomiast hol i sala kominkowa była żywą prezentacją dorobku lokalnych grup działania.
Stoisko naszego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” było w swym charakterze nawiązaniem do zrealizowanego projektu współpracy czyli festiwalu folklorystycznego pn. Co Kraj To Obyczaj, dzięki któremu odkryliśmy i mogliśmy pokazać twórców ludowych zupełnie nie znanych. Była z nami perełka festiwalu Babcia Lodzia wraz z warsztatem tkackim, który działa jak magnes na każdego przechodnia, a Babcia Lodzia z wielkim spokojem i życzliwością pokazuje i tłumaczy kaj to dawniej powstawał materiał i wszelkie dywany.

V URODZINY LGD – U ŻRÓDEŁ

To już pięć lat od momentu utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. W sobotę 17 listopada 2012 roku właśnie z tej okazji odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne. Przybyli członkowie stowarzyszenia, sympatycy i zacni goście. Po krótkim wystąpieniu Prezes Emilii Kupis była część artystyczna na którą składał się taniec baletowy w układzie dowolnym do muzyki współczesnej Magdy Stachurskiej oraz występ Jerzy Pikor Trio w składzie Jerzy Pikor - gitara klasyczna, Dariusz Figarski – akordeon, Cezary Figarski – akordeon. Po części oficjalnej przyszedł czas na tradycyjną lampkę szampana oraz życzenia i drobne upominki, za które pięknie dziękujemy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie już dziś zapraszamy za rok.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Stowarzyszenie ”Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przy udziale Sołtys wsi Brody, Pani Beaty Gierczyńskiej zorganizowało w sobotę 22 września trzecie w tym roku spotkanie aktywizujące liderów społeczności lokalnych. We wsi Brody mieliśmy możliwość zobaczyć jak małe społeczności przy wspólnym wysiłku potrafią zadbać o swoje otoczenie, czyli zorganizować miejsce spotkań dla osób w każdym wieku. Merytoryczna pomoc liderów natomiast to skarb nieoceniony.

ŚWIĘTO HODOWCÓW RYB I WĘDKARZY – KONECKA RYBA


W niedzielę, 23 września odbył się kolejny dzień obchodów „ŚWIĘTA HODOWCÓW RYB I WĘDKARZY – KONECKA RYBA” połączonych z Dożynkami Powiatowymi. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Rudzie Malenieckiej dożynkowy korowód z wieńcami i chlebami przeszedł na plac przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, gdzie odbyła się dalsza ceremonia. Nie zabrakło smacznych, rybnych degustacji, stoisk ze sprzętem wędkarskim, sprzedaży ryb oraz występów artystycznych. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” było tam wraz ze stoiskiem promocyjnym w szczególnym charakterze, gdyż owe święto mogło mieć tak bogatą oprawę dzięki środkom finansowym m.in. pozyskanym w konkursie na „Małe projekty” ogłoszonego przez LGD – U ŹRÓDEŁ . Fakt ten sprawił, że zainteresowanie naszym stoiskiem było większe niż zwykle.

DZIEŃ GOSPODARZA W SOBIENIU

Mała miejscowość i ludzie o dużych sercach to efekt murowany. We wsi Sobień położonej w woj. łódzkim, 30 września 2012 r. odbył się „Dzień Gospodarza w Sobieniu”. „LGD – U ŹRÓDEŁ” zostało zaproszone i dzięki temu jeszcze więcej nowych osób mogło o nas usłyszeć i zapytać na jakie działania mogą uzyskać środki z PROW.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone