INFORMACJA

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" INFORMUJE, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania polegającego na:

Dostawie i instalacji samoobsługowych stacji naprawy rowerów na obszarze działania 3 Lokalnych Grup Działania – partnerów projektu współpracy; w ramach postępowania prowadzonego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wynosi: 326 813,46 zł brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023

Postępowanie prowadzone jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Postępowanie prowadzone jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY POD NAZWĄ "ZDROWIE KOŁEM SIĘ TOCZY"

Postępowanie prowadzone jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone