ZAPROSZENIE

SPOTKAJMY SIĘ NA „PIEKIELNYM SZLAKU”

     W sierpniu zakończył się projekt pn. Spotkajmy się na „Piekielnym Szlaku” realizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą” z gminy Bliżyn  w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Celem zadania grantowego było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości przy Piekielnym Szlaku poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz historycznych.

Operacja polegała na zorganizowaniu dwóch wydarzeń :

  1. „Piknik Kawaleryjski”, w ramach którego odbyła się Inscenizacja bitwy pod Rosochami z dnia 1 kwietnia 1940 r. stoczonej pod Rogowym Słupem (Pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego a Niemcami. W tym roku przypada 82 rocznica tego wydarzenia. Widowisko odbyło się z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznej polskiej kawalerii, piechoty, artylerii oraz niemieckich Grup Rekonstrukcji Historycznych.
  2. „Powrót do tradycji i kultury”, w trakcie którego odbyła się inscenizacja Dawnego wesela w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”. Wśród licznej publiczności gościła również Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRODEŁ” Pani Anna Leżańska. Wydarzenie miało na celu przybliżenie kultury ludowej, obrzędów, rytuałów, poglądów i wierzeń ludowych związanych z tradycją regionu.

W trakcie wydarzeń można było skorzystać z tradycyjnego jadła, upiec kiełbaski i ziemniaki. Całości umilał czas Dj Miara prezentujący utwory polskiej i zagranicznej muzyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu!

DOŻYNKI GMINNE W PARADYŻU

     W niedzielę 21 sierpnia 2022 r. na stadionie w Wielkiej Woli w gminie Paradyż miały miejsce Dożynki Gminne. Wraz z mnóstwem gości na miejsce przybył również przedstawiciel Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ”, który informował o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

     Po przywitaniu gości wójt gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski oficjalnie rozpoczął uroczystość. Uwagę przybyłych przyciągały przepiękne wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców gminy. Na scenie prezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu, Dziecięcy Zespół Ludowy „Koniczynki” oraz uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Przyłęku. Dla najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchańcy, skakańcy, ścianki wspinaczkowej oraz wiele konkursów i zabaw dla wszystkich uczestników. Dla zebranych gości lokalne Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały mnóstwo darmowych potraw i smakołyków. Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu przyrządzili pyszną grochówkę dla zebranych gości. Gwiazdą wieczoru był występ Kabaretu „Koń Polski” oraz koncert zespołu disco polo „Hit Boyz”. Wspaniała zabawa taneczna, którą umilał zespół „Marex”  trwała do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

FESTYN RODZINNY W RUDZIE MALENIECKIEJ

     W sobotę 20 sierpnia 2022 r. na placu przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej miał miejsce Festyn Rodzinny organizowany przez Samorząd Gminy Ruda Maleniecka. Wśród wystawców było również Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Przedstawiciel LGD informował zainteresowanych     o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dla chętnych przygotowane były materiały promocyjne w postaci map i przewodników. Po oficjalnym przywitaniu gości wójt gminy Ruda Maleniecka Pan Leszek Kuca rozpoczął festyn od zatańczenia wraz z małżonką i młodzieżą słynnej „belgijki”, zachęcając zebranych do zabawy. Dla uczestników festynu przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. dmuchańce, skakańce dla dzieci, kreatywne stoisko z animatorami, bezpłatny popcorn i watę cukrową oraz pyszną maleniecką zalewajkę. 

Na scenie występowały dzieci i młodzież z miejscowej szkoły, seniorzy z Klubu Seniora  w Lipie. Poza tym swój pokaz mieli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Malenieckiej oraz druhowie z OSP w Wyszynie Fałkowskiej. Główną atrakcją wieczoru był występ 2 zespołów Rompey oraz Mejk, gromadzący pod sceną mnóstwo rozbawionych uczestników festynu. Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

XXIII KUŹNICE KONECKIE

     23-24 lipca 2022 r. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu miało miejsce coroczne święto powiatu koneckiego jakim są Kuźnice Koneckie. W  tym roku XXIII Kuźnice Koneckie odbywały się pod hasłem „Wśród skarbów z krwi i żelaza”- w związku z emitowanym słuchowiskiem „Krew i żelazo”.

W niedzielę 24 lipca wraz z mnóstwem gości do Maleńca przybyli również przedstawiciele Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, którzy informowali o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak zwykle na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji tj. wspaniałe stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z regionalnym jedzeniem, gry, zabawy i  dmuchańce dla dzieci, jazda konna. Dodatkową atrakcją był lot balonem, jednak ze względu na silny wiatr chętni tylko delikatnie unosili się nad ziemią. Poza tym zainteresowani mogli wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach np. odlewniczych.

     Główną tradycją Kuźnic Koneckich było wręczenie nagród i wyróżnień: Marki Koneckie, Diament Marki, który przypadł m.in. twórcom słuchowiska „ Krew i żelazo”, Kowal Losu czy Alchemik Konecki. Po raz pierwszy zaś została przyznana nowa nagroda – „Przyjaciela Powiatu”, którą otrzymał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Radomiu – Andrzej Matysiak oraz  Prezes Zarządu Radia Kielce Janusz Knap. Nie zabrakło również wspaniałej muzyki, która towarzyszyła wydarzeniu. Można było posłuchać m. in. występu wychowanków Państwowej Szkoły Muzycznej w Końskich, czy też nastrojwych utworów Dominiki i Marcina Wróblów. Całość dopełnił koncert gwiazdy wieczoru – Joanny Aleksandrowicz.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

WAŻNE- ZMIANA DOKUMENTÓW!

Szanowni Państwo,

     W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków  o płatność (wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków) oraz aktualizacją formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji     w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą dokumentów wymienionych poniżej tj.:

1) umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (w wersji 9z);

2) umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);

3) wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z),

4) wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z),

     Zmienione umowy obowiązują od  4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich nowych zweryfikowanych pozytywnie spraw, w ramach których można podpisać umowę o przyznaniu pomocy.

     Zmienione wnioski o płatność obowiązują od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do spraw w ramach, których nie złożony został jeszcze przez beneficjentów żaden wniosek o płatność.

PARTNERSTWO LGD

W poniedziałek 27go czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach  miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działania tj.:  „LGD –U ŹRÓDEŁ”, „Razem na Piaskowcu” oraz  „Dorzecze Mleczki”. W biurze spotkali się reprezentanci powyższych LGD: Prezes „LGD – UŹRÓDEŁ” – Pani Anna Leżańska, Prezes „Razem na Piaskowcu” - Pan Jan Gula oraz Skarbnik Pani Renata Kępa, ze strony LGD „Dorzecze Mleczki”- Prezes Zarządu Pan Wojciech Superson.

Projekt współpracy pn. „Zdrowie Kołem się Toczy” ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach partnerskich LGD.  Budżet projektu łącznie to ponad  1 900 000 zł. W ramach powyższego projektu zrealizowane będą następujące zadania:
- wyznaczenie,  odnowienie i zaktualizowanie łącznie 630 km szlaków rowerowych,
- zainstalowanie stacji naprawy rowerów w każdej gminie z terenu objętego projektem,
- przeprowadzenie kampanii i imprez promocyjnych,
- stworzenie interaktywnej mapy szlaków i atrakcji turystycznych,

O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco!

DNI OTWARTE ŚODR W MODLISZEWICACH

     W ostatnią niedzielę czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się Dni Otwarte Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również otworzyła drzwi budynku swojej siedziby dla gości. Odwiedzający naszą siedzibę mogli zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz otrzymać materiały promocyjne w postaci map i przewodników.

     Pani Prezes LGD – Anna Leżańska wraz z pracownicami miała przyjemność wręczyć nagrodę ufundowaną przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” za wyróżnienie w konkursie pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo Agroturystyczne” organizowanym przez ŚODR w Modliszewicach.

     Mimo upalnej pogody uczestnicy nie stronili od zwiedzania stoisk z przeróżnym asortymentem. Do nabycia były m.in. sery, miody, mięsa, wędliny, chleby. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także rękodzieło: biżuteria czy też obrazy. Dla najmłodszych również przygotowano sporo atrakcji. Dzieci mogły korzystać z zabawy na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach lub uczestniczyć w zajęciach z animatorami. Nie zabrakło również osiołków, koni i kucyków, na których najmłodsi mogli odbyć krótką przejażdżkę. Pasjonaci      z zaangażowaniem oglądali wystawę sprzętu rolniczego, jak również wystawę zwierząt hodowlanych, z których wybierano czempionów. Każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Bardzo na miło za tak liczne odwiedziny członków, sympatyków oraz gości przybyłych z tej okazji za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Fot. Pani Ewa Musiał ŚODR

WIZYTA STUDYJNA

     W piątek 17go czerwca 2022 r., przy pięknej pogodzie odbył się wyjazd do miejscowości Piła – Młyn w województwie kujawsko-pomorskim jako jeden z punktów programu operacji własnej 1/2021/W – 1.1.9 Promocja obszaru LGD pn. „TWORZENIE NOWOCZESNYCH USŁUG  I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „ Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

W wyjeździe wzięło udział 50 osób z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Po przybyciu do Górniczej Wioski uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak w praktyce wygląda tworzenie nowoczesnych produktów i usług turystycznych m.in. przy wykorzystaniu środków europejskich, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich. Członkowie wyjazdu uczestniczyli w warsztatach pt. „Dziedzictwo kulturowo-historyczno-przyrodnicze, potencjał społeczeństwa i środki unijne szansą na rozwój przedsiębiorczości – wykorzystanie zasobów wioski w tworzeniu produktów i usług”. Następnie zwiedzano Górniczą Wioskę oraz pozostałości podziemnej kopalni węgla brunatnego Montania. Ostatnim punktem wyjazdu było wzięcie udziału w rekonstrukcji Śląsko - Borowiackiego Wesela Sztygara, które miało miejsce w Pile w 1933 r. Przyjezdni bawili się przy dźwiękach akordeonu, smakując pysznych dań kuchni borowiackiej i śląskiej, podziwiając ichniejsze tradycje weselne.                                                                                   

Mamy nadzieję, że wizyta studyjna do Górniczej Wioski będzie inspiracją do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w naszej okolicy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.

„BITWA REGIONÓW”

     W słoneczną sobotę 11 czerwca 2022 r. do Maleńca przybyły setki miłośników kultury ludowej, a to za sprawą wydarzenia jakim był Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, która odbyła się  na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W wydarzeniu brało udział w sumie 21 Kół Gospodyń Wiejskich - z powiatu koneckiego, a także kilkanaście gościnnych z całego województwa. Zgromadzone koła rywalizowały w dwóch konkurencjach: kulinarnym oraz na najlepszą aranżację stoiska KGW. Imprezę prowadziła Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich – Pani Justyna Rupniewska. By wyłonić zwycięzców każde stoisko oceniane było dwukrotnie – raz przez jury składającego się z przedstawicieli „Bitwy Regionów” (ogólnopolskiej inicjatywy), drugi raz natomiast przez jury powiatowe, po czym wybrano laureatów, którym wręczono nagrody – jednym z fundatorów było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ”, którego pracownicy mieli przyjemność wręczyć zwycięzcom:                                                    

Konkurs „Bitwa Regionów”:
III miejsce: Cepterki Modliszewice,
II miejsce: KGW w Stanowiskach,
I miejsce: KGW w Smykowie, 
Wyróżnienie otrzymało KGW Sworzyce

Konkurs na najlepiej ubrane stanowisko: 
III miejsce: KGW w Smykowie, 
II miejsce : KGW w Sworzycach,
I miejsce: KGW z Wąsosza 
Wyróżnienia otrzymały: KGW w Przybyszowach, KGW w Komorowie, Kozowie  i Modliszewicach.

Podczas imprezy można było smakować lokalnych smakołyków – prazoki od Pań z gminy Smyków, czy kugiel z Fałkowa, pierogi od KGW w Przybyszowach  i wiele innych pyszności.

Po ogłoszonych wynikach, zgromadzeni bawili się przy folkowej muzyce zespołu „Jawor u źródeł kultury”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone