ZAPROSZENIE

„PIEKIELNIE DOBRY (PIESZY) SZLAK!”

     W niedzielę 5 czerwca na terenie Rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem rozpoczął się pieszy rajd pn. "Piekielnie dobry (pieszy) szlak!", zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.  Celem zadania grantowego jest wzmocnienie kapitału społecznego gminy Bliżyn i Stąporków oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez organizacje wydarzenia o charakterze promocyjno-rekreacyjnym poświęconemu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Uczestnicy z powiatu skarżyskiego i koneckiego po zarejestrowaniu wyruszyli w malowniczą trasą o długości 10 km prowadzącą przez gminy Bliżyn i Stąporków. Piechurzy wędrowali urokliwymi trasami podziwiając piękno obu gmin, jak również lokalny produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak”: Rezerwat  Skałki Piekło pod Niekłaniem - Biały Stok -  źródła rzeki Kamiennej – Rędocin. Uczestnikom dopisywała nie tylko pogoda, ale także świetny humor.   Po rajdzie dla uczestników przygotowano poczęstunek, konkursy z nagrodami oraz pamiątkowe medale.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

EWALUACJA LSR - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzaną ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zwracamy się z prośbą do naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru  „LGD – U ŹRÓDEŁ” o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, których linki udostępniamy poniżej:

Ankieta dla beneficjentów korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/ec3vTrzGJo7mpqseA

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/GgUDSthZ5hPvJitJ9  

INFORMACJA

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin).

Ostatnie wolne miejsca na darmowy kurs:

Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP. Po szkoleniu gwarantujemy 3-miesięczny PŁATNY staż zawodowy

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami pod adresem: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/mlodzi-aktywni-z-powerem

Termin szkolenia: II połowa czerwca 2022
Miejsce realizacji: Kielce 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!

Kontakt:

Dorota Krajcarz
41 343 17 8

 Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

  1. stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
  2. stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
  3. poczęstunek podczas zajęć,
  4. materiały szkoleniowe,
  5. zwrot kosztów dojazdu,
  6. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
  7. pokrycie kosztów badań lekarskich
  8. ubezpieczenie NNW.

RAJD PIESZY "PIEKIELNIE DOBRY (PIESZY) SZLAK!"

Już 05 czerwca zapraszamy mieszkańców powiatów skarżyskiego i koneckiego do udziału w Rajdzie Pieszym "Piekielnie dobry (pieszy) szlak!", organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach operacji "Piekielnie dobry (pieszy) szlak!". Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na uczestników rajdu czeka malownicza trasa o długości ok. 10 km, poprowadzona urokliwymi drogami (i bezdrożami) gmin: Bliżyn i Stąporków - trasa biegnąca m.in. przez: tereny Rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem, Biały Stok / źródła rzeki Kamiennej, i dalej łąkami i lasami aż do Rędocina (gdzie zlokalizowano metę Rajdu). Dla uczestników wydarzenia przygotowano pamiątkowe medale (dla pierwszych 100 zgłoszonych osób), konkursy z nagrodami, oprawę muzyczną, a także poczęstunek.

Organizatorzy zapewniają transport na miejsce startu na trasie:
09:00 MCK Skarżysko - Bór (ul. Wojska Polskiego) - 09:15 Bliżyn (przystanek przed kościołem)  - Odrowąż (parking przed kościołem)
- 09:30 MGOKiS Stąporków - Niekłań Wielki (Stara Piekarnia) - Wejście do Rezerwatu Skałki Piekło (start rajdu)

Zapewniony zostanie również transport powrotny.

Zgłoszenie do udziału w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do 03 czerwca elektronicznego formularza dostępnego na stronie:

http://zapisy.piekielnyszlak.pl/?fbclid=IwAR3k09rAfPaCXPKY0iBTvlYM8vNYTcKgoI8rYhJ1oPDIcX_VHwVnO9T_br4

EKONOMIA SPOŁECZNA – KONKURS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej

https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html;

 oraz pod numerami telefonu: 41 342 11 80, 342 11 40

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

     W ostatnim czasie w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” podpisane zostały umowy z dziesięcioma grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursach na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020      w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach dwóch przedsięwzięć:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego.
1.1.7 Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking.

     Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących obszar LGD, dziedzictwo kulturowe, wzmacniających kapitał społeczny czy integrację społeczności lokalnych w różnym wieku poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, festyny oraz marsze, rajdy i wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje i zdjęcia z  poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15.04.2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Życzymy Wesołych Świąt.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone