CARS MEETING PARTY

       W lipcu zakończył się projekt grantowy pn. „Cars meeting party” zorganizowany przez Pana Kamila Szlęzaka w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Marketing obszaru LGD finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich 2014 - 2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

      Grant miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” poprzez przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonego przez wykwalifikowanego ratownika medycznego jak również promowanie atrakcji turystycznej jaką jest „Piekielny Szlak”, produktów, usług lokalnych, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w trakcie pikniku integracyjnego, który odbył się w Sielpi Wielkiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

 

 

LATO NA LUDOWO

     W sobotę 17 lipca 2021 r. w Bębnowie festynem integracyjnym zakończył się projekt grantowy pn. „Lato na ludowo” zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bębnowie w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Marketing obszaru LGD finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

     Operacja składała się z warsztatów taneczno-wokalnych prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Podczas zajęć uczestnicy przygotowywali repertuar, z którym wystąpili podczas sobotniego integracyjnego festynu. Celem zadania było promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych i organizację powyższych warsztatów dla zespołu „Bębnowianka”, jak również kultywowanie oraz popularyzacja tradycji ludowych wśród mieszkańców.

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NR 2/2021/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 16 lipca 2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.1.8  Renowacja „Piekielnego Szlaku”

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NR 1/2021/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  informuje, że do dnia 16 lipca 2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięcia  1.1.9  Promocja obszaru LGD.

Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak

       W niedzielę 4 lipca mieszkańcy powiatów: koneckiego i skarżyskiego wzięli udział w Rajdzie Pieszym „Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach projektu grantowego 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich 2014 - 2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

       Rajd rozpoczął się i zakończył w miejscu  integracji na Piekielnym Szlaku w Płaczkowie-Piechotnym. Oficjalnego otwarcia rajdu dokonali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna oraz przedstawiciele „LGD - UŹRÓDEŁ” P. Prezes LGD Anna Leżańska z koordynatorem ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości P. Katarzyną Potocką. Po rejestracji i wręczeniu pakietów startowych (koszulek pamiątkowych i folderów promocyjnych), wraz z przewodnikiem, uczestnicy wydarzenia wspólnie wyruszyli na Piekielny Szlak, by odkrywać piękno przyrodnicze gmin: Stąporków  i Bliżyn.

       Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowali malowniczą trasę o długości ok. 11 km, poprowadzoną urokliwymi drogami  biegnącą m.in.  w pobliżu Uroczyska Pięty, doliną rzeki Kamienna, łąkami i lasami, aż do Gagatów Sołtykowskich,  gdzie zobaczyć można m.in. ślady dinozaurów.

       Po dotarciu do mety dla uczestników rajdu zorganizowano piknik. Przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami, rozlosowano również pakiety promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

WEŹ UDZIAŁ W RAJDZIE PIESZYM "WSZYSTKIE POKOLENIA NA PIEKIELNY SZLAK!"

Zapraszamy mieszkańców powiatów skarżyskiego i koneckiego (choć nietylko) do udziału w Rajdzie Pieszym "Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak", organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach operacji "Wszystkie pokolenia dbają o Piekielny Szlak". Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania1.2.8 "Promocja dialogu międzypokoleniowego" Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Na uczestników rajdu czeka malownicza trasa o długości ok. 11 km, poprowadzona urokliwymi drogami (i bezdrożami) gmin: Bliżyn i Stąporków, trasa biegnąca m.in. w pobliżu Uroczyska Pięty, doliną rzeki Kamienna, łąkami i lasami aż do Gagat Sołtykowskich. Wszyscy uczestnicy rajdu wystartują sprzed Miejsca Obsługi Rowerów (MOR) na Piekielnym Szlaku w Płaczkowie-Piechotnym (51.12559, 20.693599) i ponownie spotkają się w tym miejscu (na mecie Rajdu). Dla uczestników wydarzenia przygotowano pamiątkowe koszulki (dla pierwszych 100 zgłoszonych osób), konkursy z nagrodami (ufundowanymi przez partnerów i patronów), oprawę muzyczną, a także poczęstunek.

 Organizatorzy zapewniają transport na (i z) miejsce startu na trasach:

09:00 MCK Skarżysko - Bór (ul. Wojska Polskiego) - Bliżyn (przystanek przed kościołem) - MOR Płaczków Piechotne

09:30 GOK Stąporków - Odrowąż (parking przed kościołem) - MOR Płaczków Piechotne ok. 16:30 MOR Płaczków Piechotne - Odrowąż (parking przed kościołem) - GOK Stąporków

17:00 MOR Płaczków Piechotne - Bliżyn (przystanek przedkościołem) - Bór (ul. Wojska Polskiego) - MCK Skarżysko

 Zgłoszenie do udziału w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do 02 lipca  elektronicznego formularza dostępnego TUTAJ

 

„FESTIWAL PIEKIELNYCH SMAKÓW”

        W sobotę 12 czerwca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu Koło Gospodyń Wiejskich Sworzyce zakończyło projekt grantowy „Festiwal piekielnych smaków” w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Marketing obszaru LGD  ”.

       Na grant składały się warsztaty kulinarne, które zostały przeprowadzone w  przez Fundację Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z Kielc z Krzysztofem Zamczykiem na czele oraz festiwal dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Kwalifikowani kucharze przez pryzmat swoich zawodowych doświadczeń opowiadali o stylu zdrowego żywienia promując smaki „Piekielnego szlaku”. Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Pani Anna Leżańska wraz z dwiema pracownicami Panią Justyną Godlewską oraz Panią Katarzyną Potocką przyglądały się wydarzeniu. Efektem warsztatów jest wydanie broszury, w której zamieszczono przepisy potraw promujących gminy LGD.                               

       Projekt zakończony festiwalem, na którym można było spróbować lokalnych smakołyków jak również spędzić aktywnie czas ( konkursy, zabawy dla najmłodszych, dj.)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

„EKO-LAND-ART-FESTIWAL”

       8 czerwca Stowarzyszenie "W Dolinie Czarnej" zakończyło projekt pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który był realizowany w ramach przedsięwzięcia 1.2.12. Praktyczna edukacja ekologiczna.

Projekt skierowany był do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Celem projektu było zwiększenie aktywności i świadomości lokalnych społeczności na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia.

       W ramach grantu odbyły się szkolenia proekologiczne z udziałem służb, instytucji, organizacji działających na rzecz ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych oraz przeciwdziałania ich dewastacji i zanieczyszczeniu. W trakcie szkoleń poruszane były kwestie m.in. ochrony ppoż., terenów leśnych, zanieczyszczeń wód i terenów nadrzecznych.

Kolejnym zadaniem była organizacja kąpieli leśnej (jap. Shirin-yoku). Podczas spaceru do lasu uczestnicy projektu wzięli udział w tzw. kąpieli leśnej pozwalającej na holistyczne przeżywanie atmosfery lasu w postaci złożonych doznań dźwiękowo-zapachowych-barw- materii żywej/nieorganicznej. Pod kierunkiem leśnika/animatora odnajdowali lecznicze gatunki roślin, utrwalali na fotografiach i gromadzili (bez uszkodzenia środowiska naturalnego) materiały organiczne (np. mech, żywice) jak również zbierali śmieci i zanieczyszczenia. Po spacerze odbył się pokaz wypalania węgla drzewnego oraz pędzenia dziegciu – substancji naturalnych stosowanych w medycynie i kosmetologii.

Ostatni etap projektu to warsztaty edukacyjne- zajęcia praktyczne i teoretyczne pn. „Eko-krajobraz”, „Eko-fauna”  i „Eko-flora”, podczas których uczestnicy nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wikliniarstwa, mydlarstwa i pszczelarstwa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzeń.

,,PAMIĘTAJMY O OGRODACH – CYKL IMPREZ SLOW LIFE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MARCINKOWIE”

       W dniu 2 czerwca 2021 r. Rodzinnym piknikiem ekologicznym z okazji Dnia Dziecka zakończył się projekt grantowy o pięknej nazwie ,, Pamiętajmy o ogrodach – cykl imprez slow life dla dzieci i młodzieży w Marcinkowie”, zorganizowanego  przez Panią Matyldę Kowalik w ramach przedsięwzięcia 1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna.

Operacja składała się z cyklu warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie.

       Jako pierwszy odbył się warsztat pn. „Na początku było drzewo” prowadzony przez specjalistkę ochrony środowiska Panią Monikę Kuszyk. Podczas wycieczki Edukacyjną Ścieżką Artystyczno – Przyrodniczą dzieci dowiadywały się informacji na temat drzew i roślin, ich znaczenia w ekosystemie, poprawiania przez rośliny jakości powietrza, funkcji pełnionych przez drzewa, gatunki drzew. Zajęciom towarzyszyły konkursy ekologiczne i spacer do rezerwatu „Jodły Sieleckie”.

       Kolejny warsztat „Tajemnica łyżeczki miodu” prowadzony przez pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Dzieci dowiedziały się wiele o ekologii, przydatności pszczół, życiu rodziny pszczelej. Najmłodsi wcielili się w role pszczelarzy oraz samodzielnie wykonali świece z wosku.

       Ostatni z cyklu to warsztat slow food i rozpoznawania jadalnych roślin przeprowadzony przez zielarkę, fitoterapeutkę i ziołoznawcę  Panią Justynę Pargieła, która podczas wycieczki po okolicznych łąkach, zapoznawała uczestników z rodzajami ziół i roślinami jadalnymi dzikorosnącymi. Przedstawione zostały zasady zdrowego, zbilansowanego odżywiania z zastosowaniem zapomnianych roślin, rosnących wokół nas. Miejsce miała degustacja potraw i napojów, a także warzyw i owoców, pochodzących z zaprzyjaźnionego gospodarstwa ekologicznego.

Na zakończenie projektu odbył się rodzinny piknik ekologiczny ze spektaklem muzycznym w wykonaniu aktorów Teatru Katarynka pt. „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing” z aktywnym udziałem publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone