INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „LGD - U ŹRÓDEŁ”
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15.08.2020 r.

W związku z art.130 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:
ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 14 sierpień 2020 roku dniem wolnym od pracy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

APEL!!!!!

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "SMYKOVIA" ze Smykowa, pilnie poszukuje tkaniny (fizeliny) niezbędnej do szycia maseczek ochronnych.

Chętnych do współpracy oraz posiadających wiedze gdzie takowa tkaninę można kupić prosimy o kontakt z Panią Dorota Kołodziejczyk tel. 691200232.

Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

INFORMACJA O GODZINACH PRACY BIURA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wskazaniami Wojewody Świętokrzyskiego, Biuro będzie pełniło dyżury w godzinach od 8:00 -  do 13:00 do odwołania.

WIZYTY TYLKO PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM!!!!!

Wszelkie sprawy prosimy kierować za pośrednictwem  telefonów: 41 375 95 33 oraz 501 192 800; drogą e- mailową pod adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dbajcie o siebie i innych. Jest to trudny czas dla nas wszystkich.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw pilnych.

WIZYTY TYLKO PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM!!!!!

Numery telefonów: 41 375 95 33 oraz 501 192 800

Ewentualnie proszę kierować sprawę drogą e- mailową po adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

PARKI NORDIC WALKING - PROJEKT TURYSTYCZNY NA OBSZARZE
„LGD-U ŹRÓDEŁ”

 W dniu 10 marca 2020 r. w Końskich  miała miejsce konferencja prezentująca projekt turystyczno-rekreacyjny  na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jakim są Parki Nordic Walking. Patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Federacja Nordic Walking,  tygodnik Konecki.pl, Echo Dnia oraz Radio Plus Radom.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z Wiceprezes Panią Anną Kaźmierczyk, które przedstawiły przebieg i długość Parków Nordic Walking z każdej gminy i omówiły sposób ich finansowania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” realizując projekt współpracy „Marsz po zdrowie” w partnerstwie z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania z województwa świętokrzyskiego utworzyło 6 nowych certyfikowanych parków do Nordic Walking  w Białaczowie, Gowarczowie, Smykowie, Stąporkowie, Paradyżu i Żarnowie.

Kwota projektu dla „LGD – U ŹRÓDEŁ” to: 387 500,00 zł a łączna długość parków to ok. 180 km.

Powstanie Parków Nordic Walking zostało sfinansowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju objętej PROW 2014-2020.

W minionym okresie programowania LEADER 2007-2013  Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” utworzyło Parki Nordic Walking w gminach Bliżyn oraz Ruda Maleniecka, natomiast w gminie Końskie w ramach „Małych Projektów” powstał Park w Sielpi korzystając z funduszy pochodzących z LGD za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi (niestety już nie istniejącego).

 Prezes Stowarzyszenia przeczytała list jaki otrzymała LGD od wykonawcy Parków i przedstawiciela Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Rafała Przyszlaka, który dziękował zebranym za pomoc w wytyczeniu szlaków, jak również gratulował tak wspaniałego produktu turystycznego jakim są Parki Nordic Walking.

Najistotniejszym punktem było uroczyste przekazanie Certyfikatów Nordic Walking Park, włodarzom 6 gmin objętych działaniem „LGD - U ŹRODEŁ”. Swoją obecnością zaszczycili nas:

- Wójt gminy Białaczów - Pani Barbara Goworek,
- Wójt gminy Bliżyn – Pan Mariusz Walachnia,
- Wójt gminy Gowarczów – Pan Stanisław Pacocha,
- Przewodniczący Rady gminy Paradyż – Pan Antoni Morawski,
- Wójt gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca,
- Wójt gminy Żarnów – Pan dr Krzysztof Nawrocki,
- Przewodnicząca Rady gminy Żarnów – Pani Joanna Grodzicka,
- Wójt gminy Smyków – Pan Jarosław Pawelec,

Dzięki  projektom „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRODEŁ” każda z 9 gmin obszaru działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” została zaopatrzona w Certyfikowany Park Nordic Walking. Każdy z nich to trzy pętle do wędrówek pieszych o długościach: 5, 10 i 15 km o różnym stopniu trudności. Liczymy, że powstała infrastruktura, będzie impulsem do podejmowania kolejnych działań przez lokalnych liderów jak również przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania obszarem działania  „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Ważnym aspektem utworzonych Parków Nordic Walking jest to, iż są to jedne
z nielicznych parków, na terenie których można realizować zawody o randze międzynarodowej. Parki NW przeszły proces Certyfikacji Polskiej Federacji Nordick Walking. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała infrastruktura wzbogaci ofertę rekreacyjną obszaru LGD i będzie przyczyniać się do rozwoju turystycznego regionu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji oraz zdjęć.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (List gratulacyjny..pdf)List gratulacyjny924
Pobierz plik (NORDIC WALKING prezentacja.pptx)Prezentacja968

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu, która odczytała i omówiła Sprawozdanie z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Pani Przewodnicząca zaprezentowała również Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” , a także przedstawiła Bilans za 2019 r., wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Bilansu za 2019 r., przyjęcia Sprawozdania z Działalności Statutowej oraz Raportów Ewaluacyjnych.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

WIZYTA STUDYJNA

W dniu 28 lutego 2020 r. w ramach operacji własnej poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”  jako 2 z 3 zadań zorganizowany został wyjazd studyjny  Tychy – Cieszyn pn.: „ Skuteczne wykorzystanie środków europejskich  w działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

W wyjeździe do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych  wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Dzięki uczestnictwu w ww. wizycie studyjnej osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność nie dłużej niż 24 msc.  i zainteresowane jej rozwojem miały możliwość zobaczenia jak wygląda skuteczne i efektywne wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju przedsiębiorczości     i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich jako inspiracja do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone