Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2019 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"  będzie nieczynne.

INFORMACJA

 

                               

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach uzyskała dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia "LGD - U ŹRÓDEŁ" ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2019.

Wartość uzyskanej dotacji: 9 850,00 zł.

Instytucja udzielająca wsparcia:  Narodowy Instytut Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH, DOBRE PRZYKŁADY” - OPERACJA WŁASNA.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Restauracji Leliwa odbyła się konferencja wraz z imprezą integracyjną jako 1 z 3 zadań operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”.

W konferencji wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia      „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. W trakcie spotkania przeprowadzone zostały 2 panele tematyczne przeprowadzone przez ekspertów :

  1. „Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące podejmowania działalności gospodarczej na terenach wiejskich”.
  2. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Przykłady dobrych praktyk”.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe dotyczące paneli. Konferencja zakończona została imprezą integracyjną prowadzoną przez Dj.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

TARGI AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE 2019

W dniach 29 – 30 listopada 2019 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyła w XI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Agrotravel&Active Life. Hasłem przewodnim targów było SLOW LIFE- nowa filozofia, która opiera się na zwolnieniu tempa życia, zrezygnowaniu z niezdrowego jedzenia typu fast food, czy ograniczeniu nadmiaru obowiązków. W piątek 29 listopada przedstawiciele          „LGD – U ŹRÓDEŁ” wzięli udział w bardzo ciekawej konferencji pt. „Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej”, gdzie można było posłuchać wielu cennych wskazówek różnych gości min. przedstawicieli organizacji  turystycznej ze Styrii, która jest partnerskim regionem tegorocznych targów. Ważnym wydarzeniem wieczornej Biesiady poza prezentacją Styryjskiego zespołu folklorystycznego było przyznanie nagrody za zajęcie III miejsca w kategorii: „najlepszy produkt turystyki aktywnej” przez naszą wieloletnią członkinię Marzenę Michałowską-Kowalik za ofertę turystyczną Stajni Artystycznej Marcinków, z czego jesteśmy bardzo dumni.

W sobotę 30 listopada na jednym dużym stoisku, wspólnie z partnerskimi LGD w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie” „LGD – U ŹRÓDEŁ” promowało skarby kulinarne swojego regionu. Szczególne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wąglanach, które przygotowało regionalne potrawy do degustacji, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jak zawsze goście dopisali.

Dziękujemy i do zobaczenia.

SZKOLENIE NORDIC WALKING

W dniach 27-28 listopada 2019 r. w Fałkowie w „Zajeździe Podzamcze” odbyło się szkolenie kandydatów na Instruktorów/ActivityLeaderów PFNW w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”. Projekt ten jest realizowany na obszarze 8 Lokalnych Grup Działania. W jego ramach powstały w każdej z gmin, która nie posiada tras Nordic Walking, po 3 certyfikowane pętle: 5km, 10 km  i 15 km. Dodatkowo pod egidą Polskiej Federacji Nordic Walking zaplanowane zostało przeszkolenie Instruktorów/ActivityLeaderów Nordic Walking. Kurs zorganizowany dla 20 osób z terenów LGD - ów  z projektu współpracy został przeprowadzony przez doświadczonego trenera Pana Rafała Przyszlaka instruktora Polskiej Federacji NordicWalking. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” reprezentowało 9 osób, po jednej  z  każdej gminy obszaru. Szkolenie w formie teoretycznej i praktycznej zakończone zostało egzaminem. Każdy z uczestników otrzyma legitymację Instruktora lub Activity Leadera PFNW dającą uprawnienia do działania na płaszczyźnie NordicWalking. Spotkaniu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, jak również fantastyczna atmosfera, przepełniona mnóstwem energii i uśmiechu.

INFORMACJA

W dniu 29 listopada 2019 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

SZKOLENIE

7 listopada 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów projektów grantowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

Marketing obszaru LGD oraz Praktyczna edukacja ekologiczna finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Szkolenie oraz prezentację przygotowały pracownice biura „LGD-U ŹRÓDEŁ”: Katarzyna Potocka– koordynator ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości oraz Justyna Godlewska – koordynator ds. wdrażania LSR oraz działań organizacyjno-promocyjnych.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział, zachęcamy do składania wniosków i zapraszamy do dalszej współpracy.

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

Dnia 25 października 2019 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, które zbiegło się z XII rocznicą utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.  Tym razem gościliśmy w bardzo urokliwej miejscowości naszego obszaru jaką jest Wąsosz w gminie Końskie.

W spotkaniu, w remizie OSP wzięło udział ponad 70 osób, w większości członkowie, przedstawiciele organów LGD oraz sympatycy Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.

Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk wraz z pracownikami biura LGD. Dyskutowano na temat zaawansowania realizacji zadań  i wskaźników w LSR, formach promocji itp.

Z okazji kolejnej rocznicy istnienia LGD – U ŹRÓDEŁ, nie zabrakło ciepłych słów, życzeń wytrwałości, dalszego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności. Przyszedł czas na dobrą zabawę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Bez Was nie byłoby LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone