„PIEKIELNIE DOBRY (PIESZY) SZLAK!”

     W niedzielę 5 czerwca na terenie Rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem rozpoczął się pieszy rajd pn. "Piekielnie dobry (pieszy) szlak!", zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.  Celem zadania grantowego jest wzmocnienie kapitału społecznego gminy Bliżyn i Stąporków oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez organizacje wydarzenia o charakterze promocyjno-rekreacyjnym poświęconemu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Uczestnicy z powiatu skarżyskiego i koneckiego po zarejestrowaniu wyruszyli w malowniczą trasą o długości 10 km prowadzącą przez gminy Bliżyn i Stąporków. Piechurzy wędrowali urokliwymi trasami podziwiając piękno obu gmin, jak również lokalny produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak”: Rezerwat  Skałki Piekło pod Niekłaniem - Biały Stok -  źródła rzeki Kamiennej – Rędocin. Uczestnikom dopisywała nie tylko pogoda, ale także świetny humor.   Po rajdzie dla uczestników przygotowano poczęstunek, konkursy z nagrodami oraz pamiątkowe medale.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone