RADA

Skład Rady LGD:

 1. Danuta Pakos - Przewodnicząca
 2. Aneta Gonciarz - Wiceprzewodnicząca
 3. Sylwia Dulewicz
 4. Grzegorz Jędrzejczyk
 5. Agnieszka Kastarynda
 6. Marzena Michałowska - Kowalik
 7. Stanisław Krauze
 8. Iwona Pluta
 9. Anna Soboń
 10. Andrzej Sosnowski
 11. Mariusz Walachnia

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone