INFORMACJA

W dniu 23 listopada 2023r. Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 2 listopada 2023 r Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 20 października 2023 r Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniach 4-6 października 2023 r Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 27 października 2023r. biuro LGD będzie zamknięte, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniu.

Ogłoszenie

W dniach od 14.08.2023 r. do 18.08.2023 r. biuro LGD - U ŹRÓDEŁ będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Przepraszamy.

INFORMACJA

W związku z wymianą instalacji elektrycznej biuro LGD będzie nieczynne od 10.07.2023 do 24.07.2023. Kontakt tylko telefoniczny pod nr. 501192800.

Za utrudnienia przepraszamy.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 24 maja 2023 r. odbyło się drugie, w tym roku, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Głównym punktem obrad było przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.

Po omówienie założeń LSR-u i jego budżetu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie jej przyjęcia.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone