ZAPROSZENIE

INFORMACJA

W dniach 1-3 maja biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

INFORMACJA

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  - U ŹRÓDEŁ”

serdecznie zaprasza na imprezę kończącą projekt współpracy pt.:

„Zdrowie Kołem się Toczy”

realizowanego w partnerstwie z Lokalna Grupą Działania „Dorzecze Mleczki” z województwa podkarpackiego oraz Lokalna Grupą Działania „Razem na Piaskowcu” z województwa świętokrzyskiego.

Polegającego na odnowieniu blisko 630 km szlaków rowerowych wraz z aktualizacją treści na drewnianych tablicach informacyjnych przy szlakach oraz opracowanie i wdrożenie map interaktywnych.

Spotkanie odbędzie się w Chacie Grillowej nad zalewem
w Bliżynie w najbliższą niedzielę tj. 4 maja 2024 roku
od godziny 10:00 do 20:00.

Dojazd we własnym zakresie.

         Zapewniamy catering i dobrą zabawę.

 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Zaproszenie  zakończenie projektu...pdf)Zaproszenie174

ŻYCZENIA

WALNE ZEBRANIE

W dniu 29 lutego 2024 r. jak co roku w siedzibie LGD miało miejsce  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie. Podjęto szereg uchwał ważnych dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia dotyczących:
- zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
- zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ,
- przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
- przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023, a także dokonano wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

INFORMACJA

W dniu 1 marca 2024 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 6 lutego 2024 r. w restauracji Leliwa odbył  warsztat refleksyjny Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Uczestnicy warsztatu przeanalizowani m.in. przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość pracy biura i organów LGD. Uzyskali informujące o planach działań stowarzyszenia w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone