PODPISANIE UMOWY

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 10 stycznia 2024 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem Zarządu Markiem Jońcą , dotyczącej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisały Prezes Anna Leżańska oraz Wiceprezes Anna Kaźmierczyk. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele samorządów będących członkami LGD: 
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Marcin Zieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Stąporków Łukasz Kłys, oraz Przewodnicząca Rady LGD Danuta Kucewicz. Zgodnie z umową budżet na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opiewa na kwotę 2 462 500 euro. Będzie przeznaczony m.in. na rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury turystycznej, projekty grantowe na realizację wydarzeń, szkoleń, konferencji, działań edukacyjnych, marketingowych, integrujących itp.

      Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej , gdzie będziemy informować Państwa o ogłaszanych przez nas  konkursach.

więcej informacji

https://www.swietokrzyskie.pro/cby5

Przekaż 1,5%

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

         Dnia 28 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania  Animacja, edukacja i współpraca z mieszkańcami obszaru.
         Spotkanie przygotowane było dla 100 osób, w większości członków, przedstawicieli organów LGD oraz sympatyków Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.
         Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z pracownikami biura LGD. Zgromadzeni dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników,  planach działań stowarzyszenia w perspektywie finansowej UE 2021-2027. Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

    Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i miłą atmosferę oraz cenne uwagi.

ANKIETA

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywanym przez „LGD - U ŹRÓDEŁ” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje. 

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze „LGD - U ŹRÓDEŁ” oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 31 grudnia 2023 r. do godziny 15:00. 

https://forms.gle/LZtbfYd67Y4Jk1bn8

INFORMACJA

W dniu 1 grudnia 2023r. Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 23 listopada 2023r. Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 2 listopada 2023 r Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

INFORMACJA

W dniu 20 października 2023 r Biuro "LGD-U ŹRÓDEŁ" będzie nie czynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone