WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ POWSTANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

Tak jak w latach ubiegłych będą Państwo mogli realnie wpłynąć na to jakie pomysły będą realizowane w ramach środków PROW na lata 2021-2027. Dlatego też, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zaprasza przedstawicieli mieszkańców, grup nieformalnych, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich do udziału w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 6 marca 2023r. o godzinie 15.00 w budynku OSP w Królewcu. Liczymy na Państwa aktywny udział w tworzeniu LSR-u.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone