„WIECZÓR TRADYCJI I PASTORAŁEK” W BIAŁACZOWIE

14 stycznia 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Białaczowie, mieszkańcy gminy Białaczów spotkali się na imprezie integracyjnej pn.: „Wieczór Tradycjii Pastorałek” . Organizatorem było: Stowarzyszenie Militarno – Poszukiwawcze WILCZYM TROPEM z Białaczowa.

Ta młoda organizacja pozarządowa swoją działalność rozpoczęła lipca 2022 roku, a „Wieczór Tradycji i Pastorałek” był pierwszym jej przedsięwzięciem zorganizowanym dla mieszkańców gminy.

Wydarzenie nawiązywało do starych tradycji jakie były kultywowane w okresie powojennym: mieszkańcy gromadzili się w domach lub świetlicach i wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Okres karnawału to też czas radości, więc wieczór obejmował nie tylko zaproszenie do śpiewania pastorałek, lecz także przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA” z Opoczna. Zespół zaprezentował pieśni i tańce regionów: opoczyńskiego, łowickiego oraz widowiskowe tańce góralskie.

Wystąpiły również zaprzyjaźnione Jednostki Strzeleckie Stowarzyszeń: 1042 z Opoczna i 2036 z Paradyża oraz uczestnicy Domu Senior – Wigor z Miedznej Drewnianej.

Wydarzenie dofinansowane zostało przez:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi
  • Powiat Opoczyński
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach oraz sponsorów prywatnych.

Gratulujemy Stowarzyszeniu Militarno – Poszukiwawczemu WILCZYM TROPEM z Białaczowa inicjatywy.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone