SPOTKAJMY SIĘ NA „PIEKIELNYM SZLAKU”

     W sierpniu zakończył się projekt pn. Spotkajmy się na „Piekielnym Szlaku” realizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą” z gminy Bliżyn  w ramach naboru 3/2021/G przedsięwzięcia 1.1.7 "Wydarzenia na Piekielnym Szlaku i w Parkach Nordic Walking". Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Celem zadania grantowego było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości przy Piekielnym Szlaku poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz historycznych.

Operacja polegała na zorganizowaniu dwóch wydarzeń :

  1. „Piknik Kawaleryjski”, w ramach którego odbyła się Inscenizacja bitwy pod Rosochami z dnia 1 kwietnia 1940 r. stoczonej pod Rogowym Słupem (Pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego a Niemcami. W tym roku przypada 82 rocznica tego wydarzenia. Widowisko odbyło się z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznej polskiej kawalerii, piechoty, artylerii oraz niemieckich Grup Rekonstrukcji Historycznych.
  2. „Powrót do tradycji i kultury”, w trakcie którego odbyła się inscenizacja Dawnego wesela w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”. Wśród licznej publiczności gościła również Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRODEŁ” Pani Anna Leżańska. Wydarzenie miało na celu przybliżenie kultury ludowej, obrzędów, rytuałów, poglądów i wierzeń ludowych związanych z tradycją regionu.

W trakcie wydarzeń można było skorzystać z tradycyjnego jadła, upiec kiełbaski i ziemniaki. Całości umilał czas Dj Miara prezentujący utwory polskiej i zagranicznej muzyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone