SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

     W sobotę 1 października 2022 roku odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania 1.2.4 Animacja, edukacja i współpraca z mieszkańcami obszaru. Tym razem gościliśmy w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewicach w gminie Paradyż.

     Spotkanie przygotowane było dla 100 osób, w większości członków, przedstawicieli organów LGD oraz sympatyków Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.
Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk wraz z pracownikami biura LGD oraz przedstawiciele gminy Paradyż – wójt Pan Wojciech Rudalski z zastępcą i sekretarzem gminy Panią Iwoną Plutą. Zgromadzeni dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp. Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.                          

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone