NABORY WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zawiadamia, że od 27 czerwca 2011 r. do 22 lipca 2011 r. ruszają nabory wniosków w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”. Aby ułatwić wnioskodawcom wypełnienie formularza, zapraszamy na szkolenia dotyczące powyższych działań:

  • 28 czerwca 2011 r. (wtorek) od godziny 10.00 do 16.00 – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • 30 czerwca 2011 r. (czwartek) od godziny 9.00 do 15.00 – „Małe projekty”


Bezpłatne szkolenia odbędą się w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26 – 200 Końskie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SZKOLENIE WYJAZDOWE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „WIELICKA WIEŚ”

To już kolejny raz, kiedy nasze stowarzyszenie wspólnie z liderami z obszaru działania ,,LGD - U ŹRÓDEŁ” odbyło wyjazdowe szkolenie. Tym razem odbyliśmy wizytę w Lokalnej Grupie Działania „Wielicka Wieś” w Małopolsce. Wiceprezes p. Henryk Kowal oraz dyrektor biura p. Elżbieta Sosin byli naszymi przewodnikami przedstawiając nam różne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach PROW na ich terenie działania. W siedzibie filii bibliotecznej w Chorągwicy w miłej atmosferze odbyła się prezentacja dotychczasowych osiągnięć naszych gospodarzy, a było się czym pochwalić. Miło popatrzeć jak dzięki projektom realizowanym w ramach działania Oś 4 Leader poprawia się jakość życia ludzi na wsi, a to co nie dawno było tylko marzeniem teraz dzięki funduszom unijnym ma szanse na realizację. Mieliśmy zaszczyt być gośćmi na otwarciu placu zabaw przy szkole podstawowej w Raciborsku, który powstał w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”.

Gospodarzom serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz życzymy jak najwięcej wniosków we wszystkich zaplanowanych naborach.

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Dnia 27.06.2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Ogłoszenia o konkursach oraz dokumenty niezbędne do aplikowania znajdują się w zakładce KONKURSY.

WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

ZAPROSZENIEW imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” serdecznie zapraszamy do udziału w wyjazdowym szkoleniu dla liderów społeczności wiejskiej, które będzie miało miejsce 11 czerwca 2011 roku.

Odwiedzimy Lokalną Grupę Działania „ Wielicka Wieś” w Wieliczce.

Przedmiotem szkolenia jest pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania i wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Małopolski.

Korzystając z pobytu w Wieliczce, będzie też możliwość zwiedzenia Kopalni Soli (cena biletu od osoby wynosi 49,00 zł )
Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Informację o wyjeździe oraz rezerwację na zwiedzanie Kopalni pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8.06.2011r. do godziny 16.00.

Prezes Zarządu
Emilia Kupi

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE W BŁOTNICY

Pierwsze w tym roku spotkanie aktywizujące lokalną społeczność zorganizowane zostało w dniu 21 maja 2011 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w małej , ale jakże uroczej miejscowości Błotnica w gminie Stąporków.

Piękna pogoda i fantastyczna atmosfera sprzyjała spotkaniu. Mieszkańcy Błotnicy na czele z Panią sołtys Danutą Jedynak użyczyli swojej świetlicy. Jednocześnie byli znakomitym przykładem działania całej społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości życia na wsi. My zaś – obecni na spotkaniu członkowie i pracownicy LGD – U ŹRÓDEŁ wskazaliśmy im źródło środków na realizację założonych celów zmierzających do rozwoju wsi.

SEMINARIUM „MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach zaprasza wszystkie organizacje i instytucje z powiatu koneckiego do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym. Seminarium zostanie zorganizowane 17 czerwca 2011r. w LGD „U Źródeł” (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie) w godzinach 10:00- 14:00.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak krok po kroku sporządzić wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także jak wygląda procedura oceny takiego wniosku. Na seminarium zostaną szczegółowo zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania na projekty służące aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, upowszechnianiu kształcenia ustawicznego, a także skierowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wsparcie ekonomii społecznej.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz przerwę kawową.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 41 361 04 92 wew. 22, mailowe na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kielce.roefs.p (Zakładka „Szkolenia”).

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (seminarium_modliszewice_17.06.pdf) PROGRAM SEMINARIUM INFORMACYJNEGO209

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną w dniu 21 maja 2011 r.

Miejsce spotkania: Błotnica, godzina 16.00 – dojazd na koszt własny.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.05.2011 r. do godziny 16.00.


Prezes Zarządu
Emila Kupis

KONKURS OTWARTY

KONKURS OTWARTY
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
PRZY "PIEKIELNYM SZLAKU"


Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania OŚ 4 LEADER

Organizatorzy :
Stowarzyszenie ,, Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ’’

Modliszewice ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

Preambuła Konkursu

Obszar objęty działaniem LGD- U ŹRÓDEŁ jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Duże kompleksy leśne , w tym pozostałości dziewiczej Puszczy Świętokrzyskiej , sieć rzek i strumieni , urozmaicona rzeźba terenu , bogactwo szaty roślinnej i fauny, dostępność akwenów i kompleksów leśnych, swoisty bioklimat rekreacyjny oraz wartości estetyczne i krajobrazowe decydują o atrakcyjności i użyteczności turystycznej poszczególnych obszarów.
Jednym z ogólnych celów strategii Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ’’ jest przekształcenie obszaru LGD w region turystyczny. Służyć temu ma powstanie ,,Piekielnego Szlaku” , przebiegającego przez teren dziewięciu gmin będących członkami stowarzyszenia i przygotowanie na jego podstawie oferty turystycznej dla potencjalnych turystów. Główną ideą projektowanego szlaku jest stworzenie możliwości odwiedzania miejsc nawiązujących swoją nazwą do ,,piekielnych mocy”, które od zawsze nurtowały ludzi , wzbudzały emocje. Przypisywano im stworzenie kamiennych unikalnych dzieł owianych legendami.
W granicach wyznaczonych obszarem działalności LGD – U ŹRÓDEŁ, występuje 13 rezerwatów, część z nich stanowią rezerwaty leśne: ,,Dalejów”, ,,Ciechostowice”, ,,Świnia Góra”, ,,Białaczów”,,, Jodły Sieleckie”, pozostałe to rezerwaty przyrody nieożywionej ,,Skałki Piekło pod Niekłaniem”, ,,Piekiełko Szkuckie”, ,,Gagaty Sołtykowskie” , ,, Piekło Dalejowskie” , ,, Brama Piekielna”, ,,Piekło – Gatniki” oraz rezerwat krajobrazowy ,, Diabla Góra ‘’ i faunistyczno - florystyczna ,,Górna Krasna” . Ta swoista „mała ojczyzna” znajduje miłośników nie tylko wśród swych mieszkańców, ale i gości krajowych i zagranicznych coraz liczniej odwiedzających nasze tereny. Dążąc do podniesienia jakości zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz kultywowania lokalnych tradycji, w tym architektonicznych, chcemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania projektowe dla obiektów wznoszonych na szlakach turystycznych , które będą łączyły jakość z funkcjonalnością i wykorzystaniem lokalnych tradycji i technologii budownictwa z drewna, kamienia zarówno w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, jak i elementów zdobniczych.
Wyłonione w drodze otwartego konkursu najlepsze rozwiązania projektowe pomogą wypracować jednorodny model architektoniczny infrastruktury turystycznej. Przyjęte projekty funkcjonalno przestrzenne i architektoniczne przyczynią się do: wykreowania charakterystycznego wyłącznie dla tego obszaru sposobu kształtowania przestrzeni kulturowej, wkomponowanej harmonijnie w środowisko przyrodnicze , będącego przykładem umiejętnego wykorzystania lokalnych zasobów surowców i systemów technologicznych stosowanych w tradycyjnym budownictwie , dając gwarancje trwałości i jakości wykonanych elementów.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (piekielny_szlak_regulamin.pdf)Regulamin konkursu174
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_1.pdf)Załącznik nr 1172
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_2.pdf)Załącznik nr 2172

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone