ZARZĄDZENIE

VI ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn.19 czerwca 2011 r. "VI+%A6wi%EAtokrzyski+Jarmark+Agroturystyczny", który odbędzie się w Tokarni. Podczas Jarmarku będzie można obejrzeć zespoły folklorystyczne , pokazy tradycyjnych rzemiosł, kiermasze wyrobów ludowych, pieczywa , dawne gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki konne oraz wiele innych atrakcji. Zobaczyć też będzie można koncert kieleckiego zespołu Ambulans oraz występ Genowefy Pigwy.
Głównym punktem programu będzie tzw. giełda agroturystyczna podczas której chętne stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne będą mogły zaprezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje.
Dodatkowo zorganizowany będzie w którym przewidziane są nagrody dla zwycięzców.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w Jarmarku oraz w konkursie wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.sejmik.kielce.pl i Muzeum Wsi Kieleckiej: oraz na naszej stronie lub w siedzibie stowarzyszenia.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
tel/fax 41 375 95 33

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (VI_jarmark.pdf)VI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny182

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWO

Zapraszamy do udziału w projekcie współpracy :

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWO


Projekt ma na celu:

 1. Kultywowanie miejscowych tradycji, zawodów i rzemiosła
  - występy zespołów ludowych
  - przegląd zawodów ginących
  - warsztaty rzemieślnicze
 2. Promocje obszaru poprzez prezentację lokalnych produktów takich jak :
  - potrawy regionalne
  - wyroby rękodzielnicze (np. tkactwo, hafty, koronki, garncarstwo, rzeźba, stolarstwo artystyczne, wyroby biżuteryjne)
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń:
  - na płaszczyźnie międzyregionalnej
  - na poziomie międzypokoleniowym
 4. Podsumowanie Festiwalu wydaniem albumu prezentującego dziedzictwo regionalne partnerów projektu

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" POSZUKUJE LGD DO REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁPRACYObszar "LGD - U ŹRÓDEŁ" to partnerstwo dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo - wschodniej Polski. Sześć gmin położonych jest w północnej części województwa świętokrzyskiego: (Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków) oraz trzy gminy położone na południu województwa łódzkiego: (Białaczów, Paradyż, Żarnów).
Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne, przyrodnicze, przede wszystkim jednak to chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru.

Lokalizacja LGD w woj. świętokrzyskim

 

MISJA LGD

Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą, która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. Dbamy o szanse dla młodych ludzi, angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu a zarazem podniesienia standardów życiaZapraszamy do udziału w projekcie współpracy :

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWOProjekt ma na celu:

 1. Kultywowanie miejscowych tradycji, zawodów i rzemiosła
  - występy zespołów ludowych
  - przegląd zawodów ginących
  - warsztaty rzemieślnicze
 2. Promocje obszaru poprzez prezentację lokalnych produktów takich jak :
  - potrawy regionalne
  - wyroby rękodzielnicze (np. tkactwo, hafty, koronki, garncarstwo, rzeźba, stolarstwo artystyczne, wyroby biżuteryjne)
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń:
  - na płaszczyźnie międzyregionalnej
  - na poziomie międzypokoleniowym
 4. Podsumowanie Festiwalu wydaniem albumu prezentującego dziedzictwo regionalne partnerów projektu

 

                    

 

Zapraszamy do nawiązania współpracy LGD , między innymi w dziedzinie ekologii, turystyki oraz szans dla młodzieży . Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeo, wiedzy oraz dobrych praktyk. Wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z Naszą LGD prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr tel. (41) 375 95 33
www.uzrodel.pl
Biuro otwarte: poniedziałki, środy, piątki: 8-16 wtorki i czwartki: 8-20

 

AGROTRAVEL

W dniach 15 – 17 kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" na stoisku w stylu "izby tkaczki" promowała obszar działania LGD tj. 9 - ciu gmin wchodzących w jej skład.

Wystrój naszego stoiska oraz pokaz tkania na krosnach przez Babcię Lodzię przyciągał dużo osób zwiedzających targi, szczególnie dzieci, dla których ręczne wykonanie chodników tzw. "dywonów" jest już zupełnie obce. Zespoły ludowe z Sorbina i Kornicy śpiewająco przedstawiły naszą muzyczną piękną tradycję.

Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za miłe słowa oraz pamięć i zapraszamy za rok.

AGROTRAVEL

W dniach 15 – 17 kwietnia 2011 roku Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
bierze udział w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTAVEL.Jest to jedna z najbardziej prestiżowych wystaw tego typu. Zwiedzających co roku przybywa. Tym nie mniej jest nam miło zaprosić wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego stoiska. A mamy się czym pochwalić!

AGROTRAVEL 2011

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" informuje, że w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. będzie Wystawcą na III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach.

Dzięki funduszom z PROW w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja LGD – U ŹRÓDEŁ zaprezentuje atrakcje turystyczne obszaru swego działania na III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach.

Zapraszamy firmy i instytucje z obszaru działania LGD do zaprezentowania się za naszym pośrednictwem. Deklarujemy chęć promowania lokalnych podmiotów poprzez kolportaż materiałów promocyjnych podczas imprez targowych, w których uczestniczymy.

Chętnych do współpracy z nami prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 lub telefoniczny pod nr 41 375 95 33 od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD

W dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z przedstawicielami 8 gmin wchodzących w skład LGD.
Jego celem było omówienie i skoordynowanie prac nad produktem turystycznym LGD jakim jest „Piekielny Szlak”, którego przebieg wraz z inwentaryzacją zasobów turystycznych przygotował PTTK w Końskich.
Za udział w dyskusji wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę przy promocji i realizacji „Piekielnego Szlaku”.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ zwołuję w dniu 3 lutego 2011 roku o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
  Limit dostępnych środków: 1.060.000 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 29.12..2010 r. do 27.01.2011 r.


Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.Dostosowanie Procedury wyboru operacji przez LGD, Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz kryteriów wyboru operacji do zmian w przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013).
  Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

  Przewodnicząca Rady
  Danuta Pakos

WALNE ZEBRANIE

W dniu 20 stycznia 2011 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Celem obrad było m.in. przyjęcie bilansu za rok 2011 r., sprawozdania z działalności statutowej oraz dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za aktywne uczestnictwo w obradach.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone