SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

ZAPROSZENIE


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną w dniu 17 września 2011 r.

Miejsce spotkania: „STAJNIA ARTYSTYCZNA MARCINKÓW”, 26-330 Żarnów, Marcinków 43 godzina 16.00 – dojazd na koszt własny.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.09.2011 r. do godziny 16.00.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji dla uczestników projektu w zakresie źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych. Zakres konsultacji obejmuje znajomość programów operacyjnych związanych z wdrażaniem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl .

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w udzielaniu porad i konsultacjach.


Prosimy o składanie ofert wraz załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich\" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji dla uczestników projektu w zakresie prawno podatkowym.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl.

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w udzielaniu porad i konsultacjach.


Prosimy o składanie ofert wraz załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW, TRENERÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń na podstawie umowy o dzieło o następującej tematyce:

 1. Podstawy prawne działania stowarzyszeń.
 2. Podstawy działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.
 3. Możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe.


Wykładowca zobowiązany będzie do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych.
Szkolenia realizowane będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl . Poszczególne bloki tematyczne kierowane są do dwóch 15 osobowych grup. Jedno szkolenie zaplanowane jest na 8 gdzin lekcyjnych.
O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń


Prosimy o składanie ofert wraz z załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

WYNIKI KONKURSU

Znane są już wyniki konkursów w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" z zakresu:

 • Odnowa i rozwój wsi
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Małe projekty

więcej informacji w zakładce KONKURSY

DNI MIASTA KOŃSKICH!

Obchody Dni Miasta Końskich już za nami. W dniach 27 i 28 sierpnia 2011 r. w parku miejskim w Końskich odbyły się liczne wydarzenia kulturalno-artystyczne. Swoje święto miał też Bank Spółdzielczy w Końskich , który w tym roku obchodził 100-lecie działalności. Obchody te były również doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku przedsiębiorców, pochwalenia się znakomitym rzemiosłem artystycznym i ludowym. Nasze stowarzyszenie również skorzystało z tej możliwości. Pogoda dopisała co zaowocowało dużą ilością osób zwiedzających i zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania z Programu PROW . Mamy nadzieję, że znajdzie to przełożenia w ilości wniosków składanych w kolejnych konkursach.

NAGRODY ZOSTAŁY WRĘCZONE!

Laureaci konkursów:

 

 • NA ZNAK GRAFICZNY – IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) "PIEKIELNEGO SZLAKU"

 

 • KONKURSU OTWARTEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY "PIEKIELNYM SZLAKU"Miło nam było gościć w naszej siedzibie p. Martę Chrząszczyk oraz p. Andrzeja Adamczyka i wręczyć im nagrody za ich prace, które od tej pory będą promować wszystkie nasze poczynania w kierunku tworzenia markowego produktu "LGD - U ŹRÓDEŁ" jakim będzie "PIEKIELNY SZLAK".

Wręczenie nagród odbywało się w bardzo miłej atmosferze zwłaszcza, że nasi Laureaci okazali się nie tylko uzdolnieni plastycznie, ale widać w nich pasję oraz zamiłowanie do tego co robią i tworzą w swoim życiu.

Jeszcze raz gratulujemy naszym gościom i do zobaczenia na "PIEKIELNYM SZLAKU"

ZESTAWIENIE STOPNIA REALIZACJI LSR

STOPIEŃ REALIZACJI LSR STOWARZYSZENIA „ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 -2013” – ZESTAWIENIE:

Poniżej zamieszczamy zestawienie stopnia realizacji LSR, będące wynikiem przeprowadzenia naborów wniosków o przyznanie pomocy, ogłoszonych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, z zakresu ,, Odnowa i rozwój wsi’’ (konkurs I/2009) oraz z zakresu ,,Małych projektów ‘’ (konkurs I/2010 i konkurs II/2010).

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (lista_operacji_realizowanych_i_zrealizowanych.pdf) Lista operacji realizowanych i zrealizowanych217

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁ


Z A W I A D O M I E N I E


        Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję:

 1. W dniu 2 sierpnia o godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia oceny i wyboru operacji w ramach:
  Nazwa działania PROW 2007-2013: Małe projekty
  Limit dostępnych środków: 173.500,00 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 27.06.2011 r. do 22.07.2011 r.

  Porządek posiedzenia Rady:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Prezentacja złożonych wniosków przez referenta.
  6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
  7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
  8. Zreferowanie operacji przez referenta
  9. Dyskusja
  10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji.
  12. Zamknięcie posiedzenia.

  Punkty od 5 do 10 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.
 2. W dniu 4 sierpnia o godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia oceny i wyboru operacji w ramach:
  Nazwa działania PROW 2007-2013: Odnowa i rozwój wsi
  Limit dostępnych środków: 2.411.884,00 zł.
  Ustalony termin składania wniosków: od 27.06.2011 r. do 22.07.2011 r.

  Porządek posiedzenia Rady:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Prezentacja złożonych wniosków przez referenta.
  6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
  7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
  8. Zreferowanie operacji przez referenta
  9. Dyskusja
  10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji.
  12. Zamknięcie posiedzenia.

  Punkty od 5 do 10 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.
 3. W dniu 9 sierpnia o godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia oceny i wyboru operacji w ramach:
  Nazwa działania PROW 2007-2013: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Limit dostępnych środków: 570.000,00 zł.
  Ustalony termin składania wniosków: od 27.06.2011 r. do 22.07.2011 r.

  Porządek posiedzenia Rady:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Prezentacja złożonych wniosków przez referenta.
  6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
  7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
  8. Zreferowanie operacji przez referenta
  9. Dyskusja
  10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji.
  12. Zamknięcie posiedzenia

  Punkty od 5 do 10 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

XII „KUŹNICE KONECKIE”

Podczas XII „Kuźnic Koneckich” odbywających się w Maleńcu i w Sielpi, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” gorąco zapraszała do swojego stoiska, na którym to można było uzyskać informacje o możliwości dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto można było skosztować pysznego smalczyku z ogórkiem kiszonym oraz zakupić piękne wyroby rękodzielnicze. Zwiedzających nie brakowało, a to za sprawą pogodnego nieba.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone