ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁ


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję posiedzenie Rady LGD w dniu 26.09.2011 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy, nr rejestrze WS.MP.I-21/2011, wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie, złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych projektów, konkurs I/2011.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie stosownych uchwał.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady,
Danuta Pakos

INFORMACJA O WYBRANYCH OFERTACH

W związku z ogłoszeniami dotyczącymi realizacji szkoleń i porad indywidualnych w ramach projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich, informuje, że:

 • wybrano ofertę Pana Radosława Lachowskiego na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Podstawy prawne działania stowarzyszeń”;
 • wybrano ofertę Pana Radosława Lachowskiego na przeprowadzenie konsultacji w zakresie źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych;
 • wybrano ofertę Pana Jacka Krakowiaka na przeprowadzenie konsultacji w zakresie prawno – podatkowym.

XII DOŻYNKI POWIATU KONECKIEGO RADOSZYCE 2011 R.

Na Dożynkach Powiatowych w Radoszycach było ciepło, smacznie, kolorowo i muzycznie. W programie była prezentacja i konkurs wieńców dożynkowych, msza święta, część oficjalna, następnie część obrzędowa i artystyczna.

Natomiast od godz. 17.00 rozpoczęła się część artystyczna Dni Województwa Świętokrzyskiego. Wystąpili: Kabaret z Konopi, zespół "Latino Song" z wiązanką przebojów latynoamerykańskich oraz Joanna Berner. Nie zabrakło także konkursów dla całych rodzin z atrakcyjnymi nagrodami.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również była wśród wystawców i promowała swoja działalność oraz ogólne założenia programu PROW.

 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

ZAPROSZENIE


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną w dniu 17 września 2011 r.

Miejsce spotkania: „STAJNIA ARTYSTYCZNA MARCINKÓW”, 26-330 Żarnów, Marcinków 43 godzina 16.00 – dojazd na koszt własny.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.09.2011 r. do godziny 16.00.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji dla uczestników projektu w zakresie źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych. Zakres konsultacji obejmuje znajomość programów operacyjnych związanych z wdrażaniem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl .

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w udzielaniu porad i konsultacjach.


Prosimy o składanie ofert wraz załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich\" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji dla uczestników projektu w zakresie prawno podatkowym.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl.

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w udzielaniu porad i konsultacjach.


Prosimy o składanie ofert wraz załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW, TRENERÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń na podstawie umowy o dzieło o następującej tematyce:

 1. Podstawy prawne działania stowarzyszeń.
 2. Podstawy działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.
 3. Możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe.


Wykładowca zobowiązany będzie do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych.
Szkolenia realizowane będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl . Poszczególne bloki tematyczne kierowane są do dwóch 15 osobowych grup. Jedno szkolenie zaplanowane jest na 8 gdzin lekcyjnych.
O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń


Prosimy o składanie ofert wraz z załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 10.09.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel. 784 631 198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

WYNIKI KONKURSU

Znane są już wyniki konkursów w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" z zakresu:

 • Odnowa i rozwój wsi
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Małe projekty

więcej informacji w zakładce KONKURSY

DNI MIASTA KOŃSKICH!

Obchody Dni Miasta Końskich już za nami. W dniach 27 i 28 sierpnia 2011 r. w parku miejskim w Końskich odbyły się liczne wydarzenia kulturalno-artystyczne. Swoje święto miał też Bank Spółdzielczy w Końskich , który w tym roku obchodził 100-lecie działalności. Obchody te były również doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku przedsiębiorców, pochwalenia się znakomitym rzemiosłem artystycznym i ludowym. Nasze stowarzyszenie również skorzystało z tej możliwości. Pogoda dopisała co zaowocowało dużą ilością osób zwiedzających i zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania z Programu PROW . Mamy nadzieję, że znajdzie to przełożenia w ilości wniosków składanych w kolejnych konkursach.

NAGRODY ZOSTAŁY WRĘCZONE!

Laureaci konkursów:

 

 • NA ZNAK GRAFICZNY – IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) "PIEKIELNEGO SZLAKU"

 

 • KONKURSU OTWARTEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY "PIEKIELNYM SZLAKU"Miło nam było gościć w naszej siedzibie p. Martę Chrząszczyk oraz p. Andrzeja Adamczyka i wręczyć im nagrody za ich prace, które od tej pory będą promować wszystkie nasze poczynania w kierunku tworzenia markowego produktu "LGD - U ŹRÓDEŁ" jakim będzie "PIEKIELNY SZLAK".

Wręczenie nagród odbywało się w bardzo miłej atmosferze zwłaszcza, że nasi Laureaci okazali się nie tylko uzdolnieni plastycznie, ale widać w nich pasję oraz zamiłowanie do tego co robią i tworzą w swoim życiu.

Jeszcze raz gratulujemy naszym gościom i do zobaczenia na "PIEKIELNYM SZLAKU"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone