WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pierwsze w rym roku wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej odbyło się w dniu 26.05.2012r. Tym razem udaliśmy się na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” mającą swoją siedzibę w Mircu. Choć są bardzo małym LGD – dem ,bo zaledwie obejmującym swoim zasięgiem dwie gminy Mirzec i Skarżysko- Kościelne to jednak mogą pokazać, że małe nie znaczy gorsze. Zaangażowanie ludności oraz współpraca z samorządami ma wyraźne przełożenie na szereg pozytywnych zmian.

Pan Mirosław Sasal wiceprezes LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” poświęcił nam swój czas i pokazał przykłady wykorzystania funduszy unijnych.

W miejscowości Plebańskie Pole Lipowe z „małych projektów” została wyposażona świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają gdzie się teraz spotykać oraz organizować różnego rodzaju uroczystości.

Kolejnym przykładem dobrego gospodarza jest ks. Marian Czajkowski z Kościoła pw. Św. Trójcy ze Skarżyska Kościelnego, gdzie dzięki wnioskom z ,,małych projektów” już zostały odrestaurowane drzwi kościoła, a obecnie są w trakcie prac restauratorskich – konserwatorskich zabytkowe epitafia Jana Gąsiorowskiego i Bonawentury Szelikowskiego z kruchty południowej kościoła.

W miejscowości Majków Pani Danuta Jasiewska dyr. Szkoły Podstawowej opowiedziała nam o dużej inwestycji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, gdzie utworzyli bazę noclegową „ Nad Żarnówką”. Nie tylko baza noclegowa zrobiła wrażenie na słuchaczach. Osoba Pani dyrektor jest przykładem na to, jak dużą satysfakcję może dawać praca na rzecz społeczeństwa.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że nic się nie dzieje bez zaangażowania i pracy wspólnej na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych.

Pięknie dziękujemy za miłe przyjęcie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie filmu promocyjnego z dwudniowego Festiwalu Folklorystycznego „Co Kraj To Obyczaj”.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (zapytanie_ofertowe_ckto_2012.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE168
Pobierz plik (oferta_ckto_2012.doc)OFERTA166

NABORY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym by ułatwić beneficjentom wypełnianie wniosków, LGD zaprasza zamieszkujących bądź posiadających siedzibę na obszarze LGD (gminy: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Paradyż, Żarnów) do wzięcia udziału w szkoleniach.

Rodzaje przedsięwzięć, na jakie można uzyskać pomoc określa Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: do pobrania.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30.,

12 czerwca 2012 r. od godz. 8.00 do 16.00 - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Program szkolenia

 1. Kryteria dostępu do projektu.
 2. Zasady naboru wniosków.
 3. Etapy realizacji i niezbędna dokumentacja.
 4. Omówienie wniosku i załączników.
 5. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji.
 6. Przykłady zrealizowanych projektów.
 7. Rozliczanie.
 8. Zobowiązania wnioskodawców.


13 czerwca 2012 r. od godz. 8.00 do 16.00 - „Małe projekty"

Program szkolenia

 1. Kryteria dostępu do projektu.
 2. Zasady naboru wniosków do „małych projektów”.
 3. Etapy realizacji i niezbędna dokumentacja.
 4. Omówienie wniosku i załączników.
 5. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji.
 6. Przykłady zrealizowanych projektów.
 7. Rozliczanie.
 8. Zobowiązania wnioskodawców.


Wykładowca:
Adam Bukowski

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. 41 375 95 33 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 9 czerwca 2012 r.

INFORMACJA

UWAGA! W dniu 11.06.2012 r. ruszają kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju na operacje z zakresu "Małe projekty" i "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej"! Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach ww. działań znajdują się w zakładce KONKURSY.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy twórców ludowych ,koła gospodyń wiejskich ,stowarzyszenia z obszarów działania Partnerskich LGD do wystawienia swoich prac i wyrobów w ,,Wiosce Rękodzielniczej” organizowanej w ramach Festiwalu Folklorystycznego „Co Kraj To Obyczaj”

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (wioska_rekodzielnicza.pdf)"WIOSKA RĘKODZIELNICZA"163
Pobierz plik (karta_zgloszenia_wioska.doc)Karta zgłoszenia "Wioska Rękodzielnicza"167

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” serdecznie zapraszamy do udziału w wyjazdowym szkoleniu dla liderów społeczności wiejskiej, które będzie miało miejsce 26 maja 2012 roku.

Odwiedzimy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” obejmującą obszar tylko dwóch gmin Mirzec i Skarżysko – Kościelne.

Przedmiotem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, że choć są małym LGD-em to maja duże sukcesy w wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.05.2012 r. do godziny 16.00.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

Znak sprawy: OB.Z – 5/2012

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30, 26 – 200 Końskie
NIP: 6581930211, REGON: 260219814
tel/fax 41 375 958 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, wyjazd studyjny dla 45 osób.
Data wykonania usługi to 26 maj 2012 r. (wyjazd jednodniowy)
Przebieg trasy: Końskie – Wąsosz– Czarna – Stąporków – Bliżyn- Skarżysko Kościelne i powrót
Autokar klimatyzowany. Czas trwania wycieczki ok. 8.00 – 24.00

Zawartość oferty:

- cena brutto za 1 km

Oferty należy składać do dnia 22 maja 2012 r. do godz. 15.30. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: faksu lub poczty elektronicznej.

Płatność nastąpi przelewem po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat zapytania ofertowego: Justyna Godlewska tel. 41 375 95 33; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ

Znak sprawy: OB.Z – 6/2012

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30, 26 – 200 Końskie
NIP: 6581930211, REGON: 260219814
tel/fax 41 375 958 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 45 osób, uczestników wyjazdowego szkolenia w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakres usługi obejmuje przygotowanie i podanie uczestnikom wyjazdu ciepłego posiłku obiadowego, kolacji oraz zapewnienie serwisu kawowego bez ograniczeń.

Oferty należy składać do dnia 22 maja 2012 r. do godz. 15.30. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: faksu lub poczty elektronicznej.

Płatność nastąpi przelewem po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury.

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat zapytania ofertowego: Justyna Godlewska tel. 41 375 95 33; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW, TRENERÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia na temat działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wykładowca zobowiązany będzie do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie. Szkolenie zaplanowane jest na 8 godzin lekcyjnych zajęć szkoleniowo – warsztatowych w pierwszej dekadzie czerwca 2012 r.

Wykładowca winien posiadać przygotowanie merytoryczne potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

    Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert z podaniem ceny brutto za godzinę lekcyjną i załączeniem dokumentów potwierdzających przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie, a także termin szkoleń.

Oferty należy składać w formie pisemnej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkolenia) do dnia 22.05.2012 r. do godz. 15.00 na następujący adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Dopuszcza się składanie, w określonym powyżej terminie, ofert elektronicznie na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, że w ślad za tym wpłynie do siedziby Stowarzyszenia oferta w formie pisemnej.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Godlewska tel. 41 375 95 33.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone