ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Znak: OB.Z – 2/2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wydawniczej obejmującej

Wydanie Informatora Turystycznego w formacie A5, pełny kolor, papier kredowy w nakładzie 1500 egzemplarzy.

Zamawiający dysponuje wersją elektroniczną informatora zapisana w pliku PDF.

Możliwe jest tez przekazanie informatora w wersji edytowalnej.

Informator liczy ok. 40 stron i zawiera tekst i kolorowe zdjęcia.

Oferty, zawierające cenę brutto wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z terminem, prosimy przesyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie


lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bądź faksem na nr 41 375 95 33
w terminie do dnia 20.02.2012 r.

O WYBORZE OFERTY DECYDOWAĆ BĘDZIE NAJNIŻSZA CENA.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wraz z partnerami projektu współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 poszukuje organizatora Festiwalu Folklorystycznego „ Co Kraj To Obyczaj”.
Festiwal ma na celu ukazanie obrzędów, zwyczajów i tradycji zakorzenionych w obszarze działania partnerów projektu. Zakłada się że uczestnicy festiwalu (zespoły folklorystyczne) przedstawiać będą scenki rodzajowe z towarzyszącymi przyśpiewkami adekwatnymi do zakładanej tematyki danej edycji. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa twórców ludowych oraz degustacja potraw tradycyjnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia.
Od potencjalnego organizatora ww. wydarzenia oczekujemy zaproponowania scenariusza i programu festiwalu oraz towarzyszących mu wystaw rękodzieła. W związku z powyższym zapraszamy chętne osoby lub firmy świadczące usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjnych do zaprezentowania swojej oferty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 0413759533 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ zwołuję w dniu 31 stycznia 2012 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

Nazwa działania PROW 2007-2013: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Limit dostępnych środków: 350.000 zł.
Ustalony termin składania wniosków: od 27.12.2011 r. do 25.01.2012 r.

Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Załączniku nr 8 do LSR tj. Regulaminie Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ.
 6. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 7. Złożenie oświadczeń o bezstronności.
 8. Podjęcie uchwał o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją.
 9. Dyskusja.
 10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 6 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję w dniu 5 stycznia 2012 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Odnowa i rozwój wsi
  Limit dostępnych środków: 900.000,00 zł.
  Ustalony termin składania wniosków: od 1.12.2011 r. do 23.12.2011 r.


Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczeń o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

RUSZA NABÓR

Dnia 27.12.2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu:
,,Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw".

Ogłoszenia o konkursach oraz dokumenty niezbędne do aplikowania znajdują się w zakładce KONKURSY.

ZAPROSZENIE

Zapraszam w dniu 12 grudnia 2011 r. godz. 1400 do siedziby LGD – U ŹRÓDEŁ na spotkanie mające na celu omówienie proponowanych zadań w ramach przedsięwzięcia dot. Piekielnego Szlaku. Przedstawię Państwu także szacunkowe koszty wiązane z realizacją Szlaku do wykorzystania przy sporządzaniu wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z dniem 23 grudnia 2011 r.

Proszę o osobistą obecność bądź osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku.

Z poważaniem
Emilia Kupis – Prezes Zarząd

WALNE ZEBRANIE

17 listopada 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Szczególnie istotnym punktem zebrania były wybory do władz LGD – U ŹRÓDEŁ z racji kończącej się kadencji. Dlatego też bardzo ważne było qworum. Dzięki sumienności i zaangażowaniu członkowie stowarzyszenia przybyli w ilości zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie wyborów do władz jak również podjęcia prawomocnych uchwał.
Wszystkim uczestnikom w Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy w dalszej perspektywie na owocną współpracę.

IV URODZINY LGD – U ŹRÓDEŁ

W sobotni wieczór 19 listopada 2011 roku siedziba stowarzyszenia wypełniła się członkami oraz sympatykami LGD. Powodem tego spotkania były IV urodziny LGD. Zebranych przywitała wiceprezes Zarządu Pani Anna Leżańska. Przedstawiła obecny stopień zaawansowania prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Biura LGD. Po krótkim wstępie i wystąpieniu gości nadszedł czas na symboliczną lampkę szampana oraz toast dla jubilata.

Miłe towarzystwo, urocze otoczenie sprzyjało dyskusjom i wymianie informacji.

Do zobaczenia na V urodzinach LGD.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza zamieszkujących bądź posiadających siedzibę na obszarze LGD (gminy: Białączów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Paradyż, Żarnów) do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach tego działania, mają już pomysł rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na rozwój swojej firmy oraz zamierzają wnioskować w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” o przyznanie pomocy.

Celem szkolenia jest zapoznania się z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. działania oraz jego załączników w sposób umożliwiający samodzielność w ich przygotowaniu.

Rodzaje przedsięwzięć, na jakie można uzyskać pomoc określa Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: do pobrania.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30.,
2 grudzień 2011 r. od godz. 8.00 do 16.00

Program szkolenia

Kto może zostać beneficjentem działania „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.
Rodzaj operacji będący przedmiotem pomocy.
Rodzaje i zakres działalności gospodarczej objętej pomocą.
Czas trwania realizacji operacji.
Rodzaje kosztów operacji.
Maksymalny poziom pomocy dla operacji.
Terminy składania wniosków i procedura rozpatrywania.
Realizacja operacji.
Rozliczenie operacji i obowiązki beneficjenta.

Wykładowca:
Adam Bukowski – Kierownik PZD Końskie

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. 41 375 95 33 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 listopada 2011 r.

PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

I spotkanie partnerów przygotowania projektu współpracy odbyło się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. Zespół roboczy składający się z 8 reprezentantów partnerskich LGD opracował wstępny scenariusz festiwalu folklorystycznego oraz określił jakie kategorie rękodzieła oraz repertuar będą prezentować potencjalni uczestnicy wydarzenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone