ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Modliszewice, dn. 25.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 12 marca 2019 roku o godzinie 16:30

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2018 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 8 marca 2019 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Strategie promocyjne i reklamowe - psychologia reklamy firmy" w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data szkoleń: 05-06 marzec 2019 r.

Miejsce szkoleń: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Program:

09:00- 09:45 – Czym jest strategia reklamy.

09:45 -10:00 – Przerwa kawowa.

10:00 -10:45 – Znaczenie promocji dla przedsiębiorców.

10:45 -11:00 - Przerwa kawowa.

11:00 – 11:45 – Fazy strategii.

11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa.

12:00 – 12:45 – Rodzaje reklamy.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności poznania psychologicznych mechanizmów decydujących o skuteczności reklamy, nabycie umiejętności doboru odpowiednich strategii promocyjnych do danej marki lub produktu, poznanie wybranych metod badania skuteczności reklamy możliwych do zastosowania jej we własnej firmie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 41 375 95 33, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezes Zarządu
 Anna Leżańska

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 6/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 15.02.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbył się warsztat refleksyjny.  Omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją ,  której celem było znalezienie odpowiedzi na 8 pytań nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ PIERWSZYCH PROJEKTÓW GRANTOWYCH W „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 5 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” zostało podpisane 16 umów z grantobiorcami, którzy złożyli wnioski w ramach  konkursów grantowych na: Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” oraz Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Dzięki otrzymanym grantom, na obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych zostanie wiele ciekawych inicjatyw integrujących społeczności lokalne, jak również wzmacniające organizacje pozarządowe poprzez szkolenia. Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje o poszczególnych wydarzeniach.

Grantobiorcom gratulujemy, a przy realizacji projektów uczestnikom życzymy wiele przyjemności.

KONKURS PLASTYCZNY

Weź udział w konkursie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ciekawy i oryginalny projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) „Piekielnego Szlaku” - szlaku wiodącego przez najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca 9 gmin z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” (6 gmin woj. świętokrzyskiego i 3 gminy woj. łódzkiego).

„Piekielny Szlak” to licząca blisko 225 km długości trasa turystyczna poprowadzona przez tereny dziewięciu gmin z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego, łącząca największe atrakcje turystyczne tego obszaru i umożliwiająca turystom dotarcie do miejsc owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Na trasie szlaku, który łączy miejscowości Piekło i Niebo, nie brakuje licznych rezerwatów i pomników przyrody, muzeów techniki i miejsc związanych z odlewnictwem, a także zabytków sakralnych oraz miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Właśnie ogłoszony konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”, który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak”, a także w procesie promocji szlaku, promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem.

Przede wszystkim liczy się pomysł

Prace złożone na konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu, maskotki lub znaku rozpoznawczego (symbolu) Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest „Piekielny Szlak” - powinny więc nawiązywać do historii, do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została ta trasa.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być autorskimi i nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami plastycznymi, wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną w formacie A4 lub A3, muszą być również wykonane w trzech perspektywach - przedniej, bocznej i tylnej.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję konkursową według kilku kryteriów (m.in. pod kątem: oryginalności, zgodności z tematem, uwzględnienia specyfiki i charakteru „Piekielnego Szlaku”, estetyki, kompozycji, walorów użytkowych, potencjału wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe o wartości 300,00 PLN, 500,00 PLN i 1 200,00 PLN.

Prace na konkurs można składać do 04 marca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 marca br.

Więcej informacji nt. konkursu (w tym jego szczegółowy Regulamin, a także wymagane formularze) znajdziecie Państwo na stronie www.piekielnyszlak.pl

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_PL.pdf)Regulamin konkursu189

ZAPROSZENIE NA WIZYTY STUDYJNE

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Serdecznie zaprasza na Wizyty studyjne w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Wizyty studyjne  dla przedsiębiorców branż kluczowych dla LSR z gmin woj. łódzkiego i gmin woj. świętokrzyskiego. Sześciu przedsiębiorców zaprezentuje swoje działalności powstałe lub rozwinięte dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem „LGD – U ŹRÓDEŁ” w ramach naborów ogłaszanych na przedsięwzięcia: „Podejmowanie działalności gospodarczej” i „Rozwój działalności gospodarczej”. Pragniemy zaprezentować uczestnikom ciekawe przykłady wykorzystania środków PROW, przedsięwzięć podjętych przez przedsiębiorców w obszarze branż kluczowych.

Zapisy na wyjazdy studyjne będą prowadzone podczas konferencji 16.02.2019 r. bezpośrednio u pracowników Biura LGD.

 

HARMONOGRAMY WIZYT STUDYJNYCH:

 • I - 21 luty 2019 r.

Program:

10:00- 11:30 Zbiórka uczestników.

12:30-15:00 – Przejazd, poczęstunek i prezentacja Firmy Usługowo – Handlowej „CEZAR” w Sielpi oraz Ośrodka wypoczynkowego „OSADA”.

15:00 – Powrót.

 • II - 22 luty 2019 r.

Program:

10:00- 11:30 Zbiórka uczestników.

12:30-15:00 – Przejazd, poczęstunek i prezentacja P.P.H.U „KOMPLEX”( stacja diagnostyczna Dyszów) oraz Pizzerii Paweł Sak (degustacja pizzy).

15:00 – Powrót.

 • III - 25 luty 2019 r.

Program:

10:00- 11:30 Zbiórka uczestników.

12:30-15:00 – Przejazd, poczęstunek i prezentacja „Zagrody Królów” w Brześciu oraz MG FIT w Stąporkowie.

15:00 – Powrót.

Zapraszamy.                                                                          

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA PANEL

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Serdecznie zaprasza na Panel dyskusyjny oraz moduł szkoleniowy w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi Gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data 17 luty 2019 r.

Miejsce konferencji – Stajnia Artystyczna Marcinków

Program:

10:00- 10:30 Rejestracja uczestników.

10:30-12:00 – Panel dyskusyjny I „Jak zdobyć granty, kapitał, technologie i pracowników dla rozwoju branż kluczowych dla obszaru LGD”.

12:00-12:15 – Przerwa kawowa.

12:15-16:15 - Panel II „Czy w oparciu o lokalne zasoby finansowe i usługowe jest możliwe stworzenie spójnej oferty branżowej”.

16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.

16:30 – 18:00 – Podsumowanie dyskusja.

Chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 413759533, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Integrującą w ramach realizacji operacji własnej pn: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny”.

Data Konferencji 16 luty 2019 r.

Program Konferencji:

9:00- 09:30 -  Rejestracja uczestników.

9:30-12:00 – Panel dyskusyjny I „Finansowanie turystyki i rekreacji”.

12:00-12:15 – Przerwa kawowa.

12:15-14:45 - Panel dyskusyjny II „Ochrona środowiska i wdrażanie rozwiązań proekologicznych”.

14:45 – 15:45 – Obiad.

15:45 – 17:45 – Panel dyskusyjny III „Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – rozwój działalności”.

17:45-18:00 - Przerwa kawowa.

18:-19:30 – Występ artystyczny.

19:30- 20:30  - Degustacja potrwa regionalnych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

20:30-22:30 0- Zabawa integracyjna.

Miejsce konferencji – Stajnia Artystyczna Marcinków, która jest wspaniałym przykładem rozwoju i możliwości jakie dają środki pozyskane z PROW. Słynąca również z organizacji wspaniałych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Opracowane materiały z poszczególnych bloków tematycznych zostaną zamieszczone na stronie www. LGD w wersji elektronicznej. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 413759533, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

serdecznie zaprasza do udziału w realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działająca na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn zaprasza do uczestniczenia w realizowanej operacji własnej pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli branż kluczowych: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny  określonych
w LSR, mających siedziby na obszarze działania „LGD - U ŻRÓDEŁ”.  Zgłoszenia można dokonywać w siedzibie oraz za pośrednictwem strony internetowej „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Kryteria udziału w realizowanym projekcie:

 • adres siedziby podmiotów gospodarczych z branż kluczowych: Gminy: Białaczów, Żarnów, Paradyż, Bliżyn, Stąporków, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Gowarczów,
 • rejestracja: KRS lub CEDiG,
 • O uczestnictwie w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Potencjalni uczestnicy (przedsiębiorcy) z każdej gminy będą mieć zagwarantowanych 9 miejsc. Osoby (przedsiębiorcy), które nie zostaną zakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem 41 375 95 33, lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.uzrodel.pl na której znajdą się szczegóły dotyczące realizacji projektu.

 

Anna Leżańska
Prezes Zarządu

ŻYCZENIA

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone