SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - LGD „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” skupiająca 14 gmin województwa łódzkiego z siedzibą w Osjakowie, była już szóstym miejscem szkolenia wyjazdowego dla liderów lokalnej społeczności z terenu LGD – U ŹRÓDEŁ.

Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć jak rozwijają się małe miejscowości (tym razem z województwa łódzkiego) dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i nie tylko.

Mieliśmy przyjemność skosztowania pysznych wypieków przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, gdzie dzięki dofinansowaniu z Małych Projektów została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, która znakomicie spełnia swoje zadania między innymi aktywizując lokalną społeczność. Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania funduszy PROW było Centrum Informacji Turystycznej przy przystani kajakowej w Działoszynie, gdzie z Małych Grantów zakupiono wyposażenie.

Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ślicznie dziękujemy za poświęcony nam czas, gościnę i zapraszamy do nas.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone