LGD "RAZEM NA RZECZ ROZWOJU"

W dniu 30 września 20011 r. gościliśmy na terenie naszej LGD radnych i sołtysów z obszaru działania LGD "Razem na Rzecz Rozwoju" z siedzibą w Mircu. Inicjatorkami wyjazdu były panie : Agnieszka Idzik i Anna Piątek . Szkolenie przeprowadziła p. Anna Leżańska członek Zarządu Stowarzyszenia "LGD –ŹRÓDEŁ" i jednocześnie mieszkanka Gminy Bliżyn. Celem prezentacji było pokazanie dotychczasowych osiągnięć gospodarzy , którzy dzięki projektom realizowanym ze środków unijnych mogli wzbogacić gminę o nowoczesne place zabaw , miejsca integracji , boiska sportowe oraz infrastrukturę techniczną . Duże zainteresowanie wzbudzały też działania Gminy Bliżyn związane ze wsparciem stowarzyszeń, kół gospodyń I innych inicjatyw społecznych. Na zakończenie pobytu naszych gości zorganizowany został poczęstunek w którym uczestniczył Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia , w-ce przew. Rady Gminy p. Jacek Krzepkowski oraz panie Sołtys : Anna Gołębiewska i Daniela Domagała.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone