SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

16 października 2010 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zorganizowała czwarte w tym roku spotkanie aktywizujące społeczność lokalną.

Skorzystaliśmy z gościnności Stowarzyszenia „Koła Gospodyń wiejskich Straszowianki” ze Straszowej Woli w gminie Żarnów. Śmiało możemy powiedzieć, że to spotkanie było wyjątkowe. Przybyło wiele osób zainteresowanych możliwościami pozyskania środków unijnych poprzez oś LEADER, a także poznaniem celów działania naszej LGD.

Miły nastrój sprzyjał dobrej zabawie i wymianie poglądów.

 

POSIEDZENIE RADY „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W poniedziałek 11 października 2010 roku w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady, celem wybrania operacji do finansowania w ramach „małych projektów”.
Wpłynęło 12 wniosków. Członkowie Rady pod wodzą Przewodniczącej Danuty Pakos przebrnęli sprawnie przez obrady. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane. Teraz już tylko ocena przez SBRR i do dzieła.

SPOTKANIE AKTYWIZUJACE 28 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Już trzecie w tym roku spotkanie aktywizacyjne społeczność lokalną z obszaru LGD odbyło się 28 września. Gościliśmy na terenie działania Stowarzyszenia na RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA KAMIENNA WOLA. Prezes Krzysztof Pacak zorganizował miłą niespodziankę w postaci gry w painbool. Każde spotkanie przynosi ciekawe spostrzeżenia i wymianę doświadczeń, zachęca do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości.
Pomimo kaprysów pogodowych wszystkim dopisywały humory.

DOŻYNKI POWIATOWE W RUDZIE MALENIECKIEJ

W piękną słoneczną niedzielę 3 października 2010 roku odbyły się w Rudzie Malenieckiej Dożynki Powiatowe połączone z Konecką Rybą.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również uczestniczyła w tych obchodach. Zarówno młodzi jak i starsi bardzo chętnie pytali o naszą działalność. Ilość udzielonych informacji przerosła nasze oczekiwania. Życzylibyśmy sobie, aby przy składaniu wniosków nasze zdziwienie było równie duże.

AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza w dniu 16.10.2010 roku na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP Straszowa – Wola, a gościć nas będzie Koło Gospodyń Wiejskich „Straszowianki”.

Rozpoczęcie spotkania godz.15.00 - dojazd na własny koszt.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy. Chętnych do wzięcia udziału w/w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 14.10.2010 r. do godz. 16.00.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady

LGD – U ŹRÓDEŁ

Z A W I A D O M I E N I E        Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję w dniu 11 października 2010 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Małe projekty
  Limit dostępnych środków: 631.292,00 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 06.09.2010 r. do 05.10.2010 r.Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

DOŻYNKI GMINNE W ŻARNOWIE

12 września 2010 roku Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” gościła na Dożynkach Gminnych w Żarnowie, jednej z gmin będących członkiem LGD. Nawiązaliśmy nowe kontakty ze Stowarzyszeniami istniejącymi od nie dawna na terenie Żarnowa. Liczymy, że duże zainteresowanie naszą działalnością będzie miało przełożenie w ilości składanych wniosków o dofinansowanie.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół łysej Góry” w sobotę 18 września 2010 r. gościła społeczność lokalną z obszaru Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Pan dyrektor biura Krzysztof Gołąbek zaprezentował działalność Stowarzyszenia nie tylko z programu Leader, ale także z PO KL oraz RPO WŚ.

Drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe zakończyło się burzliwymi dyskusjami w drodze powrotnej.

Szczególnie miło było nam gościć przedstawicieli społeczności lokalnej z Żarnowa, mając nadzieje, że niedługo wstąpia Oni w poczet naszych członków.

Wszystkim pięknie dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy już teraz na kolejne wyjazdy w przyszłym roku.

Wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" w dniu 18.09.2010 roku organizuje wyjazdowe szkolenie do "Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry", dla liderów społeczności lokalnej mające na celu pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania na obszarach wiejskich. Zbiórka w dniu 18.09.2010 r. przy Kościele Św. Mikołaja w Końskich o godzinie 11:30.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone