"KONNO W SINĄ DAL"

6 lipca ruszył projekt „Konno w siną dal” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” .Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie RDEST dla mieszkańców gmin: Bliżyn, Suchedniów, Stąporków, Zagnańsk, Smyków od 06.07.2010r. do 20.12.2010r.

Koordynatorką jest Gabriela Król, asystentką koordynatorki Urszula Jędrzejczyk. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru i uczestnictwa oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia RDEST www.rdest.ngo.org.pl, w zakładce "Konno w siną dal”". Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć osobiście koordynatorce lub asystentce koordynatorki lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zafabryczna 35, 26 – 120 Bliżyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2010 roku do godziny 16:00 - decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą uwzględniane podczas rekrutacji.

Spośród wszystkich przesłanych w terminie dokumentów wybranych zostanie 30 osób.

Osoby te zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Z pozostałych zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli podczas realizacji projektu z udziału w nim zrezygnuje osoba zakwalifikowana, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Aplikując o dofinansowanie działań w ramach „Małych projektów” można ponosić koszty związane z realizacją projektu od momentu złożenia wniosku do LGD.

Należy pamiętać, że wydatki powyżej 1000 zł należy ponosić wyłącznie w formie rozliczenia bezgotówkowego za pomocą polecenia przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego, natomiast wydatki do 1000 zł mogą być prowadzone w formie rozliczenia pieniężnego.

Niezastosowanie się do ww. wymogów może skutkować nieuznaniem wydatku.

XI KUŹNICE KONECKIE

Dziedziniec Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi był wielkim placem festynowym, a to za sprawą obchodów XI Kuźnic Koneckich – powiatowej imprezy promocyjnej. Goście mogli podegustować oraz zakupić wyroby wytwarzane jak „u babci”. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również tam gościła. Na naszym stoisku oprócz poznania statutowej działalności Stowarzyszenia można było zakupić piękne wyroby garncarskie lub też cudne koronki oraz ręcznie zdobione drobiazgi spod ręki rzemieślników z naszego obszaru.

Zwiedzających jak i kupujących nie brakowało, tym bardziej, że pogoda zachęcała do spacerów.

„MILOWE KROKI – TWORZYMY PIERWSZE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE W POWIECIE SKARŻYSKIM I KONECKIM”

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica ze Skarżyska- Kamiennej oraz Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym rozpoczęła z dniem 01.05.2010 realizację projektu „Milowe kroki – tworzymy pierwsze spółdzielnie socjalne w powiecie skarżyskim i koneckim”.

Projekt skierowany jest głównie do osób:

  • zamieszkałych na terenie powiatu skarżyskiego lub koneckiego
  • w wieku powyżej 18 lat
  • bezrobotnych w tym długotrwale
  • nieaktywnych zawodowo
  • pracujących w tym samo zatrudnionych
  • działających w organizacjach pozarządowychNABÓR DO PROJEKTU:


Szkolenia

  • Czerwiec – sierpień 2010 – powiat skarżyski
  • Czerwiec – wrzesień 2010 – powiat koneckiDORADZTWO:

  • Czerwiec 2010 – marzec 2011ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFOFMACJE:


Biuro Główne Projektu
ul. Legionów 122 d
p. IV pok. 423 i 424
26 – 110 Skarżysko-Kamienna
Czynne poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 16.00
tel. 518 174 512, 518 174 513, 798 213 944

oraz w Końskich


Punkt Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w Końskich
ul. Warszawska 24 pok.112
26 – 200 Końskie
tel. 798 213 984
Czynny: poniedziałek – czwartek 10.00 -16.00

W załączniku szczegółowy program szkolenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Program_szkolenia.pdf) Program szkolenia281

I ZJAZD NA WYSPIE LIDERÓW JUŻ ZA NAMI

27 czerwca 2010 r. w Modliszewicach odbył się I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów. Miło nam, że pomimo natłoku obowiązków oraz innych wydarzeń w swoich miejscowościach znalazły niektóre LGD-y czas by do nas zawitać. Nie zawiodła pogoda jak również liczba osób zwiedzających stoiska, która przerosła nasze oczekiwania.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE 19 CZERWCA 2010 ROKU.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Królów” prowadzone przez Gabrielę i Krzysztofa Król, była miejscem drugiego w tym roku spotkania aktywizującego społeczność lokalną z obszaru LGD. Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie różnych aspektów tradycyjnej kultury ludowej oraz sposobów na jej zachowanie. Zaproszeni goście – Urszula i Grzegorz Jędrzejczyk w sposób niezwykle interesujący zaprezentowali zrealizowane i planowane do realizacji przez Stowarzyszenie RDEST (R -razem – D - dziedzictwo E- edukacja S - sztuka T - turystyka) projekty, których cele nawiązują do zachowania dziedzictwa kulturowego.
Cudowna pogoda, miłe otoczenie, pyszny poczęstunek i atrakcja - jazda konna, wszystko to spowodowało, że uczestnicy spotkania czuli się jak „u siebie”.
Za niezapomniane chwile Gospodarzom serdecznie dziękujemy!!!! Życzymy sukcesów na każdej płaszczyźnie życia osobistego, społecznego i kulturalnego.

BARDZO WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW MAŁYCH PROJEKTÓW

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla "małych projektów" od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 5 7, poz. 351) .

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (wniosek_male_projekty.pdf)Wniosek o przyznanie pomocy260
Pobierz plik (instrukcja_do_malych_projektow.pdf) Instrukcja wypełniania wniosku245

I ZJAZD LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA NA WYSPIE LIDERÓW

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRODEŁ” z siedzibą
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 26-200 Końskie


serdecznie zaprasza na

I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów
        W dniu 27 czerwca 2010 roku podczas Dni Otwartych Drzwi organizowanych corocznie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbędzie się I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów.

        Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk lokalnych grup działania, które zaprezentują swój obszar, jego zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne oraz produkty lokalne i rękodzieła ludowego.

Początek wystawy – godz. 11.00Zarząd Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ

SZKOLENIE WYJAZDOWE

W dniu 12.06.2010 roku Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała szkolenie wyjazdowe dla liderów społeczności lokalnej z naszego obszaru . Skorzystaliśmy z gościnności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 skupiającej na swoim obszarze pięć gmin: Pacanów, Nowy Korczyn, Wiślica, Solec Zdrój, Stopnica.
Pierwszym przystankiem była Stopnica, gdzie w miłej atmosferze Wójt gminy Ryszard Zych zaprezentował nam osiągnięcia lokalnej społeczności. Obejrzeliśmy 2 boiska, nowo wyposażoną salę komputerową i świetlicę wiejską, mieszczącą się w szkole podstawowej. Kolejną inwestycją jest odbudowa Zamku Królewskiego, który ma stać się Gminnym Centrum Kultury.
Odwiedziliśmy także Pacanów ze swoim Europejskim Centrum Bajki - miejscem spotkań i festiwali dla dzieci. Podczas naszej wizyty odbywał się "8 Festiwal Kultury Dziecięcej".
Kolejnym przystankiem był Solec Zdrój, gdzie oprócz parków i kompleksów uzdrowiskowych zobaczyliśmy plac zabaw wybudowany przy Domu Kultury. Projekt ten został wykonany przy wsparciu funduszy z PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Na zakończenie uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć w miejscowości Brzeście w gminie Bliżyn, powstałe z inicjatywy mieszkańców miejsce integracji społecznej wyposażone w altanę i grilla.
Gospodarzom za miłe przyjęcie serdecznie dziękujemy.

AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza w dniu 19.06.2010 roku na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Ekologiczno - Agroturystycznym Państwa Gabrieli i Krzysztofa Król (Brzeście 36A).

Rozpoczęcie spotkania godz.12.00 - dojazd na własny koszt.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy. Chętnych do wzięcia udziału w w/w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 16.06.2010 r. do godz. 16.00.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone