ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/WUP

dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników
do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu
„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone