SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE 17.09.2011 R.

Stajnia Artystyczna Marzeny Michałowskiej – Kowalik w Marcinkowie (gmina Żarnów województwo łódzkie) była miejscem, drugiego w tym roku, spotkania aktywizującego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” dla liderów wiejskich. Nieprzypadkowo, właśnie to miejsce, zostało wybrane do aktywizacji. Pani Marzena to osoba z pasją. Chcieliśmy, aby innych zaraziła swoim zaangażowaniem w rozwój miejscowości, w której mieszka i prowadzi działalność gospodarczą. Niejednokrotnie korzystała w swoich działaniach ze środków unijnych, w tym z powodzeniem aplikowała o fundusze w ramach działania „Małe projekty”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom z nadzieją, że wezmą przykład z Pani Marzeny. Nieobecnych zachęcamy do czynnego udziału w życiu LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone