WALNE ZEBRANIE

17 listopada 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Szczególnie istotnym punktem zebrania były wybory do władz LGD – U ŹRÓDEŁ z racji kończącej się kadencji. Dlatego też bardzo ważne było qworum. Dzięki sumienności i zaangażowaniu członkowie stowarzyszenia przybyli w ilości zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie wyborów do władz jak również podjęcia prawomocnych uchwał.
Wszystkim uczestnikom w Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy w dalszej perspektywie na owocną współpracę.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone