EWALUACJA LSR - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzaną ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zwracamy się z prośbą do naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru  „LGD – U ŹRÓDEŁ” o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, których linki udostępniamy poniżej:

Ankieta dla beneficjentów korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/ec3vTrzGJo7mpqseA

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ” :
https://forms.gle/GgUDSthZ5hPvJitJ9  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone