PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

     W ostatnim czasie w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” podpisane zostały umowy z dziesięcioma grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursach na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020      w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach dwóch przedsięwzięć:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego.
1.1.7 Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking.

     Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących obszar LGD, dziedzictwo kulturowe, wzmacniających kapitał społeczny czy integrację społeczności lokalnych w różnym wieku poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, festyny oraz marsze, rajdy i wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje i zdjęcia z  poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone