XXI KUŹNICE KONECKIE

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się XXI Kuźnice Koneckie. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Z racji trwającej pandemii koronawirusa impreza miała znacznie skromniejszy przebieg, niż było to w ubiegłych latach.

Jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” uczestniczyli w wydarzeniu, informując zainteresowanych o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kuźnice Koneckie były też okazją do promowania produktów turystycznych „Lokalnej Grupy Działania- U ŹRÓDEŁ” jakim jest pieszy szlak turystyczny „Piekielny Szlak” oraz 27 tras do Nordic Walking.

Pomimo zmiennej pogody, naszych członków i sympatyków nie brakowało. Kuźnice rozpoczęły się od Biegu Rolnika, rozstrzygnięty został również konkurs Lepienia Pierogów, w którym laur zwycięstwa przypadł współpracującym z „LGD – U ŹRÓDEŁ” Kołu Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Podobnie jak w poprzednich latach Kuźnic Koneckich wręczone zostały doroczne nagrody Powiatu Koneckiego: Kowal Losu, Przyjaciel Kuźnic, Gwóźdź Sezonu, Alchemik oraz Marki Koneckie. Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy było uruchomienie największego drewnianego koła w Polsce, które znajduje się właśnie w  muzeum w Maleńcu.

Uczestnicy XXI Kuźnic Koneckich mogli podziwiać występy zespołów folklorystycznych, a także spróbować regionalnych potraw. Impreza została zakończona efektownym pokazem tańca z ogniem.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone