„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH, DOBRE PRZYKŁADY” - OPERACJA WŁASNA.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Restauracji Leliwa odbyła się konferencja wraz z imprezą integracyjną jako 1 z 3 zadań operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”.

W konferencji wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia      „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. W trakcie spotkania przeprowadzone zostały 2 panele tematyczne przeprowadzone przez ekspertów :

  1. „Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące podejmowania działalności gospodarczej na terenach wiejskich”.
  2. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Przykłady dobrych praktyk”.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe dotyczące paneli. Konferencja zakończona została imprezą integracyjną prowadzoną przez Dj.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone